12.12.2012

Nettselskaper og miljøorganisasjoner vil ha bedre dialog om kraftledninger

Statnett

Tidlig dialog, involvering og forståelig informasjon. Dette er vesentlige ingredienser i oppskriften for bedre konsesjonsprosesser og aksept for nye kraftledninger, i følge en ny europeisk rapport som overleveres EU-kommisjonen onsdag.


Rapporten legges frem av RGI, som blant andre Bellona, WWF, Zero og Statnett er en del av.

Rapporten anbefaler blant annet tidlig involvering av ulike grupper, deltakelse i behovsanalyse, transparente prosesser, forståelig informasjon, hensiktsmessige arenaer for diskusjon og samarbeid og god tilgang på miljødata for å bedre aksept for nye kraftledninger.

Renewables Grid Initiative (RGI) er en organisasjon som består av europeiske systemansvarlige nettselskaper og miljøorganisasjoner, og som arbeider for å gjøre det mulig å bygge det ledningsnettet Europa trenger for å nå fornybarmålene sine. Onsdag 5. desember ble en ny deklarasjon signert av medlemmene der de forplikter seg på blant annet å arbeide for miljøhensyn, økt involvering og samarbeid om nytt nett for fornybar energi.

- Vi må tenke energiutvikling som setter miljøet i sentrum. Sammen lover miljøbevegelsen og nettselskapene å jobbe for at det bare bygges nye linjer når det er helt nødvendig, og at miljøkonsekvensene minimeres ved å unngå de mest sårbare områdene, samt at det gjøres tiltak for å ta vare på naturen i de områdene hvor det bygges, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Samme dag ble rapporten "European Grid Report. Beyond Public Opposition. Lessons Learned Across Europe" lagt frem. Rapporten ble overrakt EUs Energikommissær Gunther Oettinger og miljøkommissær Janez Potocnik på en konferanse i Brussel, og inneholder erfaringer og anbefalinger om hvordan det kan arbeides for å øke aksept for nødvendig ledningsnett.

Rapporten legger stor vekt på samarbeid og tidlig involvering av miljøorganisasjoner og andre interessenter.

-Vi er glade for at de store nettselskapene ser nytten og behovet for å involvere miljøorganisasjoner allerede når behovene kartlegges. Ved at vi blir involvert tidlig, får vi anledning til å påvirke løsningene i en mest mulig miljøvennlig retning. Nett er en forutsetning for å nå klimamålene, og da er det viktig at det både bygges i tide og på en skånsom måte, påpeker daglig leder i Zero, Marius Holm.

Gode konsekvensutredninger, strategiske miljøutredninger, god datatilgang og kontinuitet i samarbeidet blir trukket frem som virkemidler for å sikre natur- og miljøvern.

-Ved at vi deler erfaringer mellom europeiske nettselskaper og miljøorganisasjoner, lærer vi mye av hverandre. Rapporten viser eksempler fra ulike land, og ved å trekke anbefalinger av alles erfaringer kan alle bli litt bedre. Vi setter pris på den viljen til samarbeid de europeiske nettselskapene viser, og har god tro på at dette viser vei mot bedre prosesser. Fornybarmålene må nås, og da trenger hele Europa konsesjonsprosesser som sikrer aksept og miljøhensyn, sier Paal Frisvold, styreleder for Bellona Europa.

Aksept for høyspentledninger er ikke bare en utfordring i Norge, men i hele Europa. Med utbygging av desentralisert, fornybar energi må nettet på hele kontinentet oppgraderes og mye må bygges nytt. Kommisjonen anslår at det frem mot 2020 må investeres 140 milliarder euro i nett alene dersom klimamålene skal nås.

-Fremtiden er elektrisk. Dette betyr også behov for nytt nett. Manglende aksept med dertil langvarige konsesjonsprosesser er en stor utfordring for å kunne bygge nødvendig nett i tide til at EU- og EØS-landene kan oppfylle sine fornybarforpliktelser og nå klimamålene, avslutter konserndirektør Bente Hagem i Statnett.

 

Les hele rapporten: European Grid Report. Beyond Public Opposition. Lessons Learned Across Europe her

 

Les deklarasjonen som ble signert her

 

Les RGIs pressemelding: Grid operators and environmental organisations team up to promote sustainable modernisation of electricity grids her


Markedskommentar uke 2 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 30,6 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 27,3 øre/kWh, som henger sammen med mye vind, høyt tilsig og høye temperaturer.Neste uke prises til rundt 25 øre/kWh, da værbildet også neste uke blir preget av mye vind, nedbør og høye temperaturer.

Les mer

Viktigste endring er utelatt på Strømpris.no

Strømpris.no er oppdatert. Fortsatt preges oversikten av kampanjetilbud og lokkepriser, selv om det var noe av det første Forbrukerrådet skulle endre i portalen.

Les mer

Markedskommentar uke 1 2020

Det har skjedd store endringer i kraftmarkedet de siste to ukene. Kraftige lavtrykk har bidratt til mye vind og veldig mye nedbør denne uken og samme værtype vil også prege neste uke. Dette har ført til at kraftprisene fremover i tid har falt veldig mye den siste tiden.

Les mer

Markedskommentar uke 51 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 38,7 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 38,0 øre/kWh, som henger sammen med høye temperaturer og mye vind på kontinentet. Neste uke med mange helligdager og juleferie prises til rundt 35,5 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?