12.12.2012

Nettselskaper og miljøorganisasjoner vil ha bedre dialog om kraftledninger

Statnett

Tidlig dialog, involvering og forståelig informasjon. Dette er vesentlige ingredienser i oppskriften for bedre konsesjonsprosesser og aksept for nye kraftledninger, i følge en ny europeisk rapport som overleveres EU-kommisjonen onsdag.


Rapporten legges frem av RGI, som blant andre Bellona, WWF, Zero og Statnett er en del av.

Rapporten anbefaler blant annet tidlig involvering av ulike grupper, deltakelse i behovsanalyse, transparente prosesser, forståelig informasjon, hensiktsmessige arenaer for diskusjon og samarbeid og god tilgang på miljødata for å bedre aksept for nye kraftledninger.

Renewables Grid Initiative (RGI) er en organisasjon som består av europeiske systemansvarlige nettselskaper og miljøorganisasjoner, og som arbeider for å gjøre det mulig å bygge det ledningsnettet Europa trenger for å nå fornybarmålene sine. Onsdag 5. desember ble en ny deklarasjon signert av medlemmene der de forplikter seg på blant annet å arbeide for miljøhensyn, økt involvering og samarbeid om nytt nett for fornybar energi.

- Vi må tenke energiutvikling som setter miljøet i sentrum. Sammen lover miljøbevegelsen og nettselskapene å jobbe for at det bare bygges nye linjer når det er helt nødvendig, og at miljøkonsekvensene minimeres ved å unngå de mest sårbare områdene, samt at det gjøres tiltak for å ta vare på naturen i de områdene hvor det bygges, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

Samme dag ble rapporten "European Grid Report. Beyond Public Opposition. Lessons Learned Across Europe" lagt frem. Rapporten ble overrakt EUs Energikommissær Gunther Oettinger og miljøkommissær Janez Potocnik på en konferanse i Brussel, og inneholder erfaringer og anbefalinger om hvordan det kan arbeides for å øke aksept for nødvendig ledningsnett.

Rapporten legger stor vekt på samarbeid og tidlig involvering av miljøorganisasjoner og andre interessenter.

-Vi er glade for at de store nettselskapene ser nytten og behovet for å involvere miljøorganisasjoner allerede når behovene kartlegges. Ved at vi blir involvert tidlig, får vi anledning til å påvirke løsningene i en mest mulig miljøvennlig retning. Nett er en forutsetning for å nå klimamålene, og da er det viktig at det både bygges i tide og på en skånsom måte, påpeker daglig leder i Zero, Marius Holm.

Gode konsekvensutredninger, strategiske miljøutredninger, god datatilgang og kontinuitet i samarbeidet blir trukket frem som virkemidler for å sikre natur- og miljøvern.

-Ved at vi deler erfaringer mellom europeiske nettselskaper og miljøorganisasjoner, lærer vi mye av hverandre. Rapporten viser eksempler fra ulike land, og ved å trekke anbefalinger av alles erfaringer kan alle bli litt bedre. Vi setter pris på den viljen til samarbeid de europeiske nettselskapene viser, og har god tro på at dette viser vei mot bedre prosesser. Fornybarmålene må nås, og da trenger hele Europa konsesjonsprosesser som sikrer aksept og miljøhensyn, sier Paal Frisvold, styreleder for Bellona Europa.

Aksept for høyspentledninger er ikke bare en utfordring i Norge, men i hele Europa. Med utbygging av desentralisert, fornybar energi må nettet på hele kontinentet oppgraderes og mye må bygges nytt. Kommisjonen anslår at det frem mot 2020 må investeres 140 milliarder euro i nett alene dersom klimamålene skal nås.

-Fremtiden er elektrisk. Dette betyr også behov for nytt nett. Manglende aksept med dertil langvarige konsesjonsprosesser er en stor utfordring for å kunne bygge nødvendig nett i tide til at EU- og EØS-landene kan oppfylle sine fornybarforpliktelser og nå klimamålene, avslutter konserndirektør Bente Hagem i Statnett.

 

Les hele rapporten: European Grid Report. Beyond Public Opposition. Lessons Learned Across Europe her

 

Les deklarasjonen som ble signert her

 

Les RGIs pressemelding: Grid operators and environmental organisations team up to promote sustainable modernisation of electricity grids her


Markedskommentar uke 15 2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Les mer

Endeløs vinter - et reisebrev

Endless Winter er et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Vi følger skikjører Nikolai Schirmer i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer

Markedskommentar april 2019

Vi har lagt bak oss en kald vinter med høye strømpriser og generelt høyt strømforbruk blant folk flest. Dette har påvirket strømregningene våre og dermed også økt trykket inn mot strømleverandørene. Nå har været blitt mildere og forbruket har gått ned. Det samme har strømprisene.

Les mer

Markedskommentar uke 14 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?