04.09.2014

Nettselskapenes ansvar å prioritere

Tord+Lien,+Fjernvarmedagene+28.+oktober+2013+Foto+Haakon+Barstad+IVEuropower. Haakon Barstad.

Olje- og energiminister Tord Lien vil ikke legge seg opp i hvordan Statnett prioriterer sine utbygninger, heller ikke hvilke løsninger de velger. Foto: Haakon Barstad

Mens Per Rune Henriksen (Ap) vil pålegge Statnett å bruke gamle traséer for å øke utbygningstempoet, vil statsråd Tord Lien ikke instruere selskapet hvordan kraftlinjer skal bygges.

– Energimyndighetene kan pålegge nettselskapene å utrede andre traseer eller tekniske alternativer, men kan ikke gi pålegg om verken å søke om, eller å bygge ut nærmere spesifiserte tekniske løsninger. Hva det skal søkes om og når det skal fattes investeringsbeslutning, hører under nettselskapenes ansvar, skriver olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

Det kommer fram i et svar til stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) som har sendt skriftlig spørsmål til statsråden.

Forsinket

Henriksen ville ha svar på hva Lien vil gjøre for å sikre en oppgradering av overføringsnettet fra Hordaland til Rogaland.

– I 2012 startet Statnett et planarbeid for å styrke overføringsnettet fra Hordaland til Rogaland. Den gang ble det skissert at strømnettet kunne være oppgradert i 2018. Nå to år senere, indikerer Statnetts egen fremdriftsplan en realisering innen utgangen av 2021. Samtidig har Statnett en stadig voksende prosjektportefølje, noe som gir økt risiko for at nødvendige nettoppgraderinger på Vestlandet skyves ytterligere ut over 2021, skriver Henriksen.

Han er innvalgt fra Hordaland, og sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Bruk gamle traséer

Stortingsrepresentanten foreslår at oppgraderingen kan forseres ved å bruke eksisterende forbindelser.

– Ved å benytte eksisterende traséer og eksisterende kraftmaster, kan store deler av hovednettet på Vestlandet oppgraderes slik at det er robust nok til å håndtere den veksten vi med stor grad av sikkerhet vet kommer innen 2025, skriver Henriksen.

Han mener Statnett velger tidkrevende og dyre løsninger.

– I stedet for å oppgradere eksisterende ledninger, vil selskapet i større grad bygge nye kraftledninger i nye traseer. Dette er dyrere og vil gjøre det utfordrende å ruste opp strømnettet tidsnok. Statnetts fremgangsmåte og valg av løsninger kunne vært gangbare om de hadde startet arbeidet for ti år siden. Men utviklingen av strømnettet er såpass på etterskudd at det i dag er behov for løsninger som lar seg raskere og enklere realisere til en betydelig lavere kostnad, skriver Henriksen.

Nettselskapenes ansvar

Men statsråden har ingen planer om å instruere Statnett.

– Energimyndighetenes oppgave er å fastsette overordnede rammer, regulere selskapenes plikter og inntekter og konsesjonsbehandle omsøkte ledninger. Det er nettselskapene som har ansvar for nettplanleggingen, svarer Lien.

Han viser til at dette er i tråd med Stortingsmeldingen om nettutbygging som Stortinget har vedtatt.

– Hva det skal søkes om og når det skal fattes investeringsbeslutning, hører under nettselskapenes ansvar. Regjeringen vil imidlertid sørge for at det fortsatt holdes høyt trykk på konsesjonsbehandlingen, slik at nettinvesteringene kan gjennomføres til rett tid, avslutter Lien.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?