04.09.2014

Nettselskapenes ansvar å prioritere

Tord+Lien,+Fjernvarmedagene+28.+oktober+2013+Foto+Haakon+Barstad+IVEuropower. Haakon Barstad.

Olje- og energiminister Tord Lien vil ikke legge seg opp i hvordan Statnett prioriterer sine utbygninger, heller ikke hvilke løsninger de velger. Foto: Haakon Barstad

Mens Per Rune Henriksen (Ap) vil pålegge Statnett å bruke gamle traséer for å øke utbygningstempoet, vil statsråd Tord Lien ikke instruere selskapet hvordan kraftlinjer skal bygges.

– Energimyndighetene kan pålegge nettselskapene å utrede andre traseer eller tekniske alternativer, men kan ikke gi pålegg om verken å søke om, eller å bygge ut nærmere spesifiserte tekniske løsninger. Hva det skal søkes om og når det skal fattes investeringsbeslutning, hører under nettselskapenes ansvar, skriver olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

Det kommer fram i et svar til stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) som har sendt skriftlig spørsmål til statsråden.

Forsinket

Henriksen ville ha svar på hva Lien vil gjøre for å sikre en oppgradering av overføringsnettet fra Hordaland til Rogaland.

– I 2012 startet Statnett et planarbeid for å styrke overføringsnettet fra Hordaland til Rogaland. Den gang ble det skissert at strømnettet kunne være oppgradert i 2018. Nå to år senere, indikerer Statnetts egen fremdriftsplan en realisering innen utgangen av 2021. Samtidig har Statnett en stadig voksende prosjektportefølje, noe som gir økt risiko for at nødvendige nettoppgraderinger på Vestlandet skyves ytterligere ut over 2021, skriver Henriksen.

Han er innvalgt fra Hordaland, og sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Bruk gamle traséer

Stortingsrepresentanten foreslår at oppgraderingen kan forseres ved å bruke eksisterende forbindelser.

– Ved å benytte eksisterende traséer og eksisterende kraftmaster, kan store deler av hovednettet på Vestlandet oppgraderes slik at det er robust nok til å håndtere den veksten vi med stor grad av sikkerhet vet kommer innen 2025, skriver Henriksen.

Han mener Statnett velger tidkrevende og dyre løsninger.

– I stedet for å oppgradere eksisterende ledninger, vil selskapet i større grad bygge nye kraftledninger i nye traseer. Dette er dyrere og vil gjøre det utfordrende å ruste opp strømnettet tidsnok. Statnetts fremgangsmåte og valg av løsninger kunne vært gangbare om de hadde startet arbeidet for ti år siden. Men utviklingen av strømnettet er såpass på etterskudd at det i dag er behov for løsninger som lar seg raskere og enklere realisere til en betydelig lavere kostnad, skriver Henriksen.

Nettselskapenes ansvar

Men statsråden har ingen planer om å instruere Statnett.

– Energimyndighetenes oppgave er å fastsette overordnede rammer, regulere selskapenes plikter og inntekter og konsesjonsbehandle omsøkte ledninger. Det er nettselskapene som har ansvar for nettplanleggingen, svarer Lien.

Han viser til at dette er i tråd med Stortingsmeldingen om nettutbygging som Stortinget har vedtatt.

– Hva det skal søkes om og når det skal fattes investeringsbeslutning, hører under nettselskapenes ansvar. Regjeringen vil imidlertid sørge for at det fortsatt holdes høyt trykk på konsesjonsbehandlingen, slik at nettinvesteringene kan gjennomføres til rett tid, avslutter Lien.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?