Hjem > Siste nytt > Nettleien blir mer rettferdig

Nettleien blir mer rettferdig

Thomas Gundersen
Publisert 22.05.2018, sist oppdatert 22.05.2018
Det er flertall på Stortinget for lik eller likere nettleie, uavhengig av hvor man bor. Nettleien for strøm er gjennomgående dyrere i distriktene enn i byene.

(Distriktsenergi) Det er flertall på Stortinget for lik eller likere nettleie, uavhengig av hvor man bor. - Bransjen må forstå at stortingsfleirtalet vil ha ei endring. Spelar vi på lag, så kan vi finne løysingar som blir betre enn den vi har i dag, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) til Distriktsenergi.no.

Det er Storehaug som har tatt på seg ledertrøyen i denne saken. Storehaug fremmet nylig et representantforslag - et såkalt dok-8 forslag - der han ba regjeringen utrede ulike modeller for utjamning av nettariffene og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak. Stortinget sluttet seg til dette. Flertallet består av KrF, AP, SP, SV og MDG.

Nå ligger saken på bordet til Olje- og energiminister Terje Søviknes, som skal komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018. Mest sannsynlig kommer Stortinget til å fatte vedtak i saken i høst eller våren 2019. 

Mer rettferdig nettleie

Storehaug sier at denne saken har fått kraftig vind i seilene og det kommer til å bli endringer i tariffen. 

- For eitt år sidan tok parti etter parti inn formuleringar om meir rettferdig nettleige i partiprogramma sine. Då året var omme hadde både SV, AP, SP, Venstre og KrF forplikta seg på å få på plass ei meir rettferdig nettleige, sier Storehaug til Distriktsenergi.no

Han vil naturlig nok ikke forskuttere hva som kommer til å bli den konkrete løsningen som Stortinget til slutt faller ned på.

- I dokument 8-forslaget om nettleige, fekk regjeringa beskjed om å komme med modellar som kan gje ei likare nettleige. Eit samla Storting stilte seg bak dette. I merknadane og forslaget slår vi fast at vi ønskjer eit system som sikrar lik eller likare nettleige enn i dag og sørgar for at det lønnar seg å drive godt, sier Storehaug.  

-Regjeringa har fått eit tydeleg signal når ein samla komité stiller seg bak. Her må vi både sjå på om det er ting i systemet som er feil og kva løysing ein ønskjer politisk. Oppgåva til regjeringa no er å foreslå gode løysingar. Eg ser fram til å sjå alternativa vi får til Stortinget, og min ambisjon er at vi kan få på plass ei rettferdig nettleige innan rimeleg tid, sier Tore Storehaug. 

Vær forberedt på endringer i tariffen

- Distriktsenergi har lenge jobbet for en mer rettferdig nettleie. Det er viktig at hele kraftbransjen nå tar inn over seg at tariffen ikke blir som før. Et samlet Storting vil ha endringer. Det går i retning av likere tariffer. Om det blir innført et frimerkeprinsipp eller om det blir med en justering i områder med mye produksjon, gjenstår å se. I Distriktsenergi forbereder vi oss på en spennende diskusjon utover sommeren og høsten, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Fakta

Nettleien for strøm er gjennomgående dyrere i distriktene enn i byene. Og mange steder er nettleien betydelig høyere enn byene. Store forskjeller i nettleien mellom ulike nettselskap skyldes som regel ulike topografiske og klimatiske forhold. Som regel vil det koste mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område.
I komiteinnstillingen som du kan lese her, viser alle partiene til at det er store variasjoner i nettleien i ulike deler av landet. Ifølge NVE, er landsnittet på nettleie (inklusiv merverdiavgift og forbruksavgift) per kWh på 53,9 øre, hvis en omregner til et forbruk 20 000 kWh. På samme tid er nettleien per kWh på 71,2 øre i Sogn og Fjordane og 62,4 øre i Nord-Trøndelag, mens den er 50,5 øre i Oslo og 50,6 øre i Akershus.

Det er i hovedsak tre parter som finansierer strømnettet i Norge. Forbrukerne er den klart største betaleren, mens produsenter og kraftkrevende industri betaler en mindre del av utgiftene til strømnettet.

Forbrukerne betaler stadig mer i nettleie. Et sted mellom og 50 og 60 prosent av det kundene betaler i nettleie er nå skatter og avgifter som går til staten. De siste årene har vært en for stor vekst i offentlig avgifter og disse øker mer enn de reelle kostnadene til å forbedre nettet.


Skrevet av redaksjonen - Distriktsenergi.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?