Hjem > Siste nytt > Negative reaksjoner til forbud mot private utenlandskabler

Negative reaksjoner til forbud mot private utenlandskabler

Publisert 24.09.2012, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Både Energi Norge, Høyre og styreleder i Northconnect, Odd Øygarden, er negative til forslaget om lovendring som i praksis vil forby privateide utenlandskabler.

I forrige uke sendte Olje- og energidepartementet ut et høringsforslag om endring av energiloven. I forslaget heter det blant annet at Statnett enten selv må eie utenlandsforbindelsen eller ha bestemmende innflytelse i selskapet som eier kabelen og besitter konsesjonen. Reaksjonene lar ikke vente på seg.

– Dette er en helt unødvendig lovendring som vil svekke utviklingen av flere utenlandskabler. Vi vet av erfaring at det tar mange år å utvikle nye prosjekter, og at det er en styrke å kunne spille på ulike modeller og aktører, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Northconnect er overrasket

Northconnect planlegger en kabel mellom Skottland og Norge og eies av Lyse, Agder Energi, Eco, Vattenfall og SSE.

– Vi er overrasket over at dette nå er kommet i lovs form, selv om vi var kjent med at departementet har hatt sammenfallende synspunkter med formuleringene i lovteksten. Vi mener det er uheldig om man i lovs form skal binde seg bestemte eiermodeller for utenlandskablene, sier styreleder Odd Øygarden i Northconnect til Montel.

Han sier at lovforslaget ikke umiddelbart vil påvirke framdriften i Northconnect-prosjektet, men vil ikke fortelle om eierne vil møtes for å diskutere lovforslaget spesifikt.

– Vi framskynder ingenting på grunn av dette lovforslaget, kjører prosjektet etter den allerede bestemte tidsplanen og avventer hva forslaget ender med etter høringsfristen i november.

Øygarden mener det vil være nødvendig med avklaringer av flere forhold i lovteksten.

– Det er uklart hva som menes med formuleringene om "norsk jurisdiksjon", og så må vi se nærmere på alternativene for eierskapsmodeller som ligger i lovteksten, sier han.

Høyre negative til endringsforslaget

Siri A. Meling, nestleder i energi- og miljøkomiteen for Høyre, er negativ til lovforslaget.

– Høyre er opptatt av å få på plass en kapasitet i utenlandskablene som gjør at vi utnytter de mulighetene vi har for både eksport og import. Og med det forventede kraftoverskuddet i Norden er det desto viktigere å tilrettelegge kapasiteten i rett tid, sier Meling til Montel.

Hun trekker fram at regjeringen og ikke minst olje- og energiminister Ola Borten Moe aldri har lagt skjul på et ønske om nasjonal kontroll over utenlandskablene og at Statnett skal stå for utbygging og drift på norsk side.

– Men her gjelder det jo å få bygget kapasitet til rett tid. Nå legger også regjeringen og Statnett opp til å bygge bare halvparten av kapasiteten som det opprinnelig var lagt opp til [på grunn av begrensninger i det norske nettet], sier Meling.

– Men er det Borten Moe som står bak denne innstrammingen?

– Jeg synes dette forslaget er veldig navlebeskuende og at Regjeringen er redd for å utnytte mulighetene den har. Enkelte er mer opptatt av hvem som eier enn av resultater og å få jobben gjort. Borten Moe tilhører nok den første kategorien på dette området. Det er uheldig.

Meling stiller også spørsmål ved Statnetts evne til å gjennomføre alle investeringene som selskapet har planlagt. Jeg frykter dette kan stanse en dynamisk utvikling mot Europa, og dette er et ledd i gå gjøre mulighetsrommet mindre, sier Meling.

Hun mener det er vanskelig å si om Høyre vil endre loven tilbake ved et nytt flertall etter valget neste år, om OEDs forslag bli gjennomført av dagens Storting.

– Det er usikkert om de kommer til å gjennomføre dette, og hva det eventuelt vil innebære av endringer. Men vi er opptatt av å ha en effektiv kraftutveksling med utlandet. Det må være det overordnede målet. Om det er Statnett eller andre aktører så er det viktigste for meg at vi får på plass kapasitet, mener Meling, som minner om at et kraftoverskudd med påfølgende fallende priser vil gå rett på bunnlinjen til offentlig eide kraftselskaper.

– Stadfester Statnetts rolle

– De planlagte kabelforbindelsene til utlandet er prosjekter som vil gi det norske samfunnet store gevinster, og det er derfor ikke unaturlig at man i lovforslaget stadfester Statnetts rolle. Vi planlegger flere utenlandsforbindelser innenfor rammene av neste generasjon sentralnett, og de prosessene fortsetter som før, inklusive de planlagte prosjektene til Tyskland og Storbritannia, skriver Statnetts kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen i en epost.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

Oslo, Monday, 24 September 2012

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?