14.08.2014

NAF mener elbiler ikke er problemet på E18

Elbil-snart-skal-alle-kunne-hurtigladeOslo (NTB-Hege Wallenius og Hege Tannæs-Fjeld): Mer enn fire av fem kjøretøy i kollektivfeltet på E18 vest for Oslo i morgenrushet er elbiler, ifølge en ny oversikt. Men NAF mener det ikke er elbiler som skaper trafikkork i feltet. Foto Jan Jansrud Gudbrandsdal Energi.

Statens vegvesen har foretatt trafikktellinger i mars og mai på E18 mellom Blommenholm og Høvik i Akershus. Tellingene ble foretatt mellom klokka 7 og 9 om morgenen. Flest elbiler var det mellom klokka 8.00 og 8.45.

I telleperioden ble det daglig registrert omtrent 1.350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet.

Det er første gang Vegvesenet har gjort en slik telling av elbiler. En ny telling vil bli gjort i høst.

– Det er imidlertid klart at det har blitt mange flere elbiler i trafikken, og at dette fører til mer trafikk i kollektivfeltene enn før, sier Allan Stokke ved Trafikkseksjonen i Statens vegvesen Oslo.

Åpner for å kaste ut elbiler

Statssekretær i samferdselsdepartementet Bård Hoksrud (Frp) mener at det kan være et argument for regelendring at fire av fem kjøretøyer i kollektivfeltene inn mot Oslo er elbiler, skriver Aftenposten.

– Bussbransjen er lite fornøyd med dagens situasjon. Det er det sterkeste argumentet for å vurdere om elbiler ikke skal få kjøre i kollektivfelt, sier Hoksrud til avisen.

Han peker samtidig på at initiativet til en slik regelendring i første omgang må komme lokalt fra kommunene eller fra Stortinget.

I klimaforliket fra 2012 forpliktet stortingsflertallet seg til å ikke fjerne fordelene for elbilister før i 2017 – eller når det er 50.000 elbiler i Norge.

Veiens utforming er problemet

NAF mener Vegvesenets telling viser at det ikke er elbilene som skaper problemer på E18.

– Funnene viser at det er veiens utforming som er problemet, ikke elbilene. Påkjøringsrampene skaper kork, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Tallene viser at det i kollektivfeltet er mellom 600 og 900 elbiler per time i de to timene tellingen ble gjort. Når kapasiteten i kollektivfeltet er på mellom 1.400 og 1.600 kjøretøy i timen, betyr det at det i dag er god kapasitet i kollektivfeltet, ifølge NAF.

– Når det viser seg at det fremdeles er god kapasitet i kollektivfeltet, blir det helt feil å skyte på elbilistene, mener Sagedal.

– Vi må også huske at flyttes elbilene over i de andre feltene, blir køen enda lengre.

Ifølge NAF er årsaken til trege busser det store antall biler som skal inn på E18 på strekning mellom Blommenholm og Høvik.

– Løsningen er ikke å kaste elbilene ut av kollektivfeltet. Det som fungerer, er lysregulering som slipper bilene ut på motorveien. Da vil både vanlige bilister, elbilister og kollektivreisende få bedre flyt på sine hverdagsreiser, sier Sagedal.

Vil selge 16.000 elbiler i år

I år vil det bli solgt drøyt 16.000 elbiler i Norge dersom importørene klarer å virkeliggjøre sine ambisjoner. I fjor ble det registrert rundt 7.700 elbiler.

En undersøkelse fra Norsk Elbilforening som ble offentliggjort i juli, viser at avgiftsfritak er det viktigste for mange elbilister. Tilgang til kollektivfelt og gratis parkering og ferje var mindre viktige fordeler for elbileierne. (©NTB)Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?