04.05.2017

Nå er fyllingsgraden under 30 prosent

(enerWE) Norges kraftproduksjon kommer primært fra vannkraft, og den står nå for ca. 96,3 prosent av all strømmen som produseres i Norge.

Fordelene med vannkraft er mange. Den er fornybar, og dermed miljøvennlig, og produksjonen kan tilpasses forbruket. Så lenge det er vann nok i vannmagasinene kan vannkraftverkene justere produksjonen slik at den blir optimal med tanke på forbruket og prisnivået.

Totalt har vannmagasinene mulighet til å lagre en kapasitet som tilsvarer 84,3 TWh.

Hver onsdag klokke 13:00 oppdaterer NVE vannkraftstatistikken for hele landet, samt de fem elspotregionene som landet er inndelt i.

De siste tallene viser nå at landet totalt sett har under 30 prosent vann i sine magasiner. De er nå nede i 29,5 prosent, ned fra 31,5 prosent for en uke siden.


Dette er på det laveste nivået hittil i år, men det er da også i tråd med den årlige utviklingen. Det er nettopp rundt disse tider at det pleier å snu, og at magasinene begynner å øke igjen.

Ser vi på de forskjellige elspotområdene, ser vi at nivået enkelte steder er markant lavere, men at de også der er på normalnivået.

På Østlandet er vannmagasinene nå nede i 12,6 prosent.

På Sørvestlandet er det ganske mye mer å gå på. Der ligger vannmagasinene nå på hele 38,2 prosent.

I Midt-Norge ligger fyllingsgraden nå på 18,6 prosent.

I Nord-Norge ligger fyllingsgraden på 35,3 prosent. Det er relativt høyt, men er likevel et lite stykke under normalen for denne tiden.

På Vestlandet ligger fyllingsgraden på 16,3 prosent.

Ettersom fyllingsgraden i vannmagasinene er så vesentlige for den norske kraftproduksjonen kan de ses på som et av kraftbransjens viktigste nøkkeltall. enerWE kommer derfor til å rapportere regelmessig fra utviklingen, og dette gjøres ved hjelp av et egenutviklet dataverktøy som samler informasjonen, regner ut og presenterer grafer som viser fyllingsgradens utvikling gjennom året.

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?