04.05.2017

Nå er fyllingsgraden under 30 prosent

(enerWE) Norges kraftproduksjon kommer primært fra vannkraft, og den står nå for ca. 96,3 prosent av all strømmen som produseres i Norge.

Fordelene med vannkraft er mange. Den er fornybar, og dermed miljøvennlig, og produksjonen kan tilpasses forbruket. Så lenge det er vann nok i vannmagasinene kan vannkraftverkene justere produksjonen slik at den blir optimal med tanke på forbruket og prisnivået.

Totalt har vannmagasinene mulighet til å lagre en kapasitet som tilsvarer 84,3 TWh.

Hver onsdag klokke 13:00 oppdaterer NVE vannkraftstatistikken for hele landet, samt de fem elspotregionene som landet er inndelt i.

De siste tallene viser nå at landet totalt sett har under 30 prosent vann i sine magasiner. De er nå nede i 29,5 prosent, ned fra 31,5 prosent for en uke siden.


Dette er på det laveste nivået hittil i år, men det er da også i tråd med den årlige utviklingen. Det er nettopp rundt disse tider at det pleier å snu, og at magasinene begynner å øke igjen.

Ser vi på de forskjellige elspotområdene, ser vi at nivået enkelte steder er markant lavere, men at de også der er på normalnivået.

På Østlandet er vannmagasinene nå nede i 12,6 prosent.

På Sørvestlandet er det ganske mye mer å gå på. Der ligger vannmagasinene nå på hele 38,2 prosent.

I Midt-Norge ligger fyllingsgraden nå på 18,6 prosent.

I Nord-Norge ligger fyllingsgraden på 35,3 prosent. Det er relativt høyt, men er likevel et lite stykke under normalen for denne tiden.

På Vestlandet ligger fyllingsgraden på 16,3 prosent.

Ettersom fyllingsgraden i vannmagasinene er så vesentlige for den norske kraftproduksjonen kan de ses på som et av kraftbransjens viktigste nøkkeltall. enerWE kommer derfor til å rapportere regelmessig fra utviklingen, og dette gjøres ved hjelp av et egenutviklet dataverktøy som samler informasjonen, regner ut og presenterer grafer som viser fyllingsgradens utvikling gjennom året.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?