13.02.2014

Med kvotkorrigeringen når vi 60 öre/kWh igen
Arise är en av de vindkraftsaktörer som jublar åt Energimyndighetens förslag att höja kvotkurvan i Sverige för år 2016, från 14,4 till 23 procent.– Det här kommer att säkra utbyggnaden. Nu kommer priserna tillbaka, och vi kommer att se 60 öre/kWh i total intäkt – och det är där vi måste vara, säger Peter Nygren till Montel.Enligt Arise beräkningar kommer den nya kvotkurvan att ge upp till 7.000-10.000 MW vindkraft i Sverige och Norge fram till 2020.– Utan en korrigering i kvotkurvan hade det kanske varit omöjligt att bygga ny vindkraft, säger Nygren.

Drastisk nedgång
Energimyndighetens konstaterar i sin rapport att den svenska kvotplikten måste höjas med 75 TWh under perioden 2016-2035 för att avtalet med Norge ska uppfyllas.

Så sent som i december konstaterade organisationen Svensk Vindenergi att kvotkurvan i elcertfikatsystemet behöver justeras med minst 8 TWh redan 2016 ”för att marknaden ska återgå till en mer hanterbar nivå” (se länk).

– Det är vår uppfattning att den här kvotjusteringen är direkt nödvändig för att vi ska kunna nå målet i elcertifikatsystemet. Vid inga eller otillräckliga justeringar hade vi sett en drastisk nedgång i utbyggnaden från och med 2015, säger Svensk Vindenergis marknadschef Mattias Wondollek till Montel och fortsätter:

– Investeringstakten hade snabbt minskat eftersom överskottet av elcertifikat inte skulle ha kommit ned till rimlig nivå förrän 2018-2019. Överskottet bör ligga på 20-30 procent av den totala omsättningen elcertifikat för att möjliggöra nya investeringsbeslut.

Utan en höjning av kvoterna skulle utbyggnaden enbart nå 25 TWh enligt Energimyndigheten och en ökning av kvoterna därför nödvändig för att få upp priserna.

AnnaLena Olausson

annalena@montel.no
10:46, Wednesday, 12 February 2014


 Flere nettselskap må sette opp nettleien fra 2018

Tre av fire strømkunder må regne med økt nettleie neste år. Det viser en undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter. Årsaken er store investeringer i strømnettet.

Les mer

Væromslag førte til 15 prosent lavere kraftproduksjon i Norge

Norge får mellom 95 og 97 prosent av sin strøm fra vannkraftverkene. Så lenge det er nok vann i vannmagasinene kan kraftproduksjonen økes og senkes for å tilpasses etterspørselen.

I forrige uke ble det brukt markant mindre av vannreservene enn i uken før, og fyllingsgraden på landsbasis ligger nå på 78,1 prosent.

Les mer

Verdens største flytende solpark produserer strøm

Kinas største vannkraftselskap har investert rundt 1,2 milliarder kroner i prosjektet. I går kunne anlegget produsere strøm.

Les mer

Stortingsflertallet kan vedta skjerming av små nettselskap

Senterpartiet la fredag frem et lovforslag i Stortinget som sikter mot å skjerme små nettselskap med færre enn 30.000 kunder fra det såkalte funksjonelle skillet

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]