13.02.2014

Med kvotkorrigeringen når vi 60 öre/kWh igen
Arise är en av de vindkraftsaktörer som jublar åt Energimyndighetens förslag att höja kvotkurvan i Sverige för år 2016, från 14,4 till 23 procent.– Det här kommer att säkra utbyggnaden. Nu kommer priserna tillbaka, och vi kommer att se 60 öre/kWh i total intäkt – och det är där vi måste vara, säger Peter Nygren till Montel.Enligt Arise beräkningar kommer den nya kvotkurvan att ge upp till 7.000-10.000 MW vindkraft i Sverige och Norge fram till 2020.– Utan en korrigering i kvotkurvan hade det kanske varit omöjligt att bygga ny vindkraft, säger Nygren.

Drastisk nedgång
Energimyndighetens konstaterar i sin rapport att den svenska kvotplikten måste höjas med 75 TWh under perioden 2016-2035 för att avtalet med Norge ska uppfyllas.

Så sent som i december konstaterade organisationen Svensk Vindenergi att kvotkurvan i elcertfikatsystemet behöver justeras med minst 8 TWh redan 2016 ”för att marknaden ska återgå till en mer hanterbar nivå” (se länk).

– Det är vår uppfattning att den här kvotjusteringen är direkt nödvändig för att vi ska kunna nå målet i elcertifikatsystemet. Vid inga eller otillräckliga justeringar hade vi sett en drastisk nedgång i utbyggnaden från och med 2015, säger Svensk Vindenergis marknadschef Mattias Wondollek till Montel och fortsätter:

– Investeringstakten hade snabbt minskat eftersom överskottet av elcertifikat inte skulle ha kommit ned till rimlig nivå förrän 2018-2019. Överskottet bör ligga på 20-30 procent av den totala omsättningen elcertifikat för att möjliggöra nya investeringsbeslut.

Utan en höjning av kvoterna skulle utbyggnaden enbart nå 25 TWh enligt Energimyndigheten och en ökning av kvoterna därför nödvändig för att få upp priserna.

AnnaLena Olausson

annalena@montel.no
10:46, Wednesday, 12 February 2014


 Markedskommentar mars 2018

En kald vinter har gitt oppgang i strømprisene på lengre sikt og det ser ut til at kuldeperioden over Norden vil fortsette. Det blir noe varmere mot helgen, men det er meldt kaldere igjen i Påskeuken.

Les mer

Flere leverandørskifter i 2017

Til sammen ble det foretatt 550.800 leverandørskifter i 2017. Av disse var 497.100 husholdningskunder og 53.700 næringskunder.

Les mer

Høringssvar - forslag til innføring av effekttariffer

Gudbrandsdal Energi AS sitt høringssvar til NVE’s forslag om innføring av effekttariffer mot husholdningsmarkedet. Vi ønsker ikke innføring av effekttariffer mot husholdningsmarkedet.

Les mer

Solkraften økte med 59 %

Det ble i 2017 installert 18,2 MWp solkraft, 59 prosent høyere enn året før, ifølge tall innrapportert til Solenergiklyngen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]