13.02.2014

Med kvotkorrigeringen når vi 60 öre/kWh igen
Arise är en av de vindkraftsaktörer som jublar åt Energimyndighetens förslag att höja kvotkurvan i Sverige för år 2016, från 14,4 till 23 procent.– Det här kommer att säkra utbyggnaden. Nu kommer priserna tillbaka, och vi kommer att se 60 öre/kWh i total intäkt – och det är där vi måste vara, säger Peter Nygren till Montel.Enligt Arise beräkningar kommer den nya kvotkurvan att ge upp till 7.000-10.000 MW vindkraft i Sverige och Norge fram till 2020.– Utan en korrigering i kvotkurvan hade det kanske varit omöjligt att bygga ny vindkraft, säger Nygren.

Drastisk nedgång
Energimyndighetens konstaterar i sin rapport att den svenska kvotplikten måste höjas med 75 TWh under perioden 2016-2035 för att avtalet med Norge ska uppfyllas.

Så sent som i december konstaterade organisationen Svensk Vindenergi att kvotkurvan i elcertfikatsystemet behöver justeras med minst 8 TWh redan 2016 ”för att marknaden ska återgå till en mer hanterbar nivå” (se länk).

– Det är vår uppfattning att den här kvotjusteringen är direkt nödvändig för att vi ska kunna nå målet i elcertifikatsystemet. Vid inga eller otillräckliga justeringar hade vi sett en drastisk nedgång i utbyggnaden från och med 2015, säger Svensk Vindenergis marknadschef Mattias Wondollek till Montel och fortsätter:

– Investeringstakten hade snabbt minskat eftersom överskottet av elcertifikat inte skulle ha kommit ned till rimlig nivå förrän 2018-2019. Överskottet bör ligga på 20-30 procent av den totala omsättningen elcertifikat för att möjliggöra nya investeringsbeslut.

Utan en höjning av kvoterna skulle utbyggnaden enbart nå 25 TWh enligt Energimyndigheten och en ökning av kvoterna därför nödvändig för att få upp priserna.

AnnaLena Olausson

annalena@montel.no
10:46, Wednesday, 12 February 2014


 58,2 prosent fra fossil energi

Det internasjonale energibyrået IEA (International Energy Agency) forteller i sin siste månedlige rapport at fossile energikilder nå står for 58,2 prosent av strømproduksjonen i OECD-landene så langt i år.

Les mer

Flere boliger fikk Enova-støtte

I første halvår utbetalte Enova totalt 82 millioner kroner i støtte til 4172 enkelttiltak i bolig. Det er mer enn 800 flere tiltak sammenlignet med samme periode i fjor.

Les mer

Markedskommentar oktober 2017

Magasinene i Skandinavia har noe mindre fyllingsgrad enn normalt for årstiden, men tar vi med snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er kraftmarkedet i en overskuddsituasjon.

Les mer

Elavgiften økes til 16,58 øre/kWh

I forslaget til statsbudsjett for 2018 som Regjeringen har lagt frem i dag legges det i utgangspunktet ikke opp til en økning av særavgiftene, men de øker likevel noe.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]