Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 50 2018

Markedskommentar uke 50 2018

Thomas Gundersen
Publisert 17.12.2018, sist oppdatert 17.12.2018

Uke 50 2018 har vært preget av høyere spotpriser, et skikkelig løft i fremtidsmarkedet for kraft og langtidsvarsler som viser temperaturer under normalen de kommende ukene.

Denne uken har vært preget av høyere spotpriser, et skikkelig løft i fremtidsmarkedet for kraft og langtidsvarsler som viser temperaturer under normalen de kommende ukene.


I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 46 og 60 øre per kWh. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 44 og 51 øre per kWh tilsvarende dager i forrige uke. Prissvingningene skyldes primært forskjeller i vindkraftproduksjonen på tilbudssiden og temperaturforskjeller som påvirker forbruket på etterspørselssiden. I gjennomsnitt har systemprisen vært 53 øre per kWh som er seks øre høyere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen vært på nivå med systemprisen, uten nevneverdige forskjeller. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.)


Uken startet relativt mildt med plussgrader og temperaturer over normalen, men snudde i løpet av tirsdagen hvor det ble minusgrader og temperaturer godt under normalen over store deler av landet. Kommende uke blir noe mildere enn uken som har vært og viser temperaturer rundt normalen med en døgnmiddeltemperatur i Skandinavia rundt -2 til 0⁰C. I romjula viser værvarslene igjen kaldere vær med temperaturer under normalen, med en døgnmiddeltemperatur rundt -3⁰C i Skandinavia.


Fyllingsgraden i norske vannmagasin er 72,3 prosent per uke 49, ned 2 prosentpoeng fra uken før. For Østlandet i NO1 er fyllingsgraden per uke 49, på 77,8 prosent, ned 2,9 prosentpoeng fra uken før. Sammenlignet med samme uke i fjor er fyllingsgraden i NO1 3,8 prosentpoeng høyere i år enn i fjor. Samlet sett for alle norske vannmagasin ligger fyllingsgraden per uke 49 i år, 5,8 prosentpoeng lavere enn medianverdien for denne uken, historisk sett.


Den hydrologiske balansen er denne uken (uke 50) om lag 12 TWh under normalen. Langtidsvarselet for ukene fremover viser temperaturer og nedbør under normalen. Den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 52 være 18 TWh under normalen, ifølge prognosene.


Fremtidsmarkedet for nordisk kraft har løftet seg betydelig denne uken. De nærmeste kontraktene har blitt presset opp av månedsvarselet for de kommende ukene som viser temperaturer under normalen ut januar. De lengre kontraktene har fått seg et betydelig løft på grunn av sterkere CO2-kvotepris og kullpris. CO2-kvoteprisen har steget 3,3 euro (16 %) denne uka og er den enkeltfaktoren som har betydd mest for prisøkning i kraftmarkedet. I tillegg har kullprisen steget betydelig hvor kullkontrakten for første kvartal 2019 har steget 3,1 dollar (3,6 %) og omsettes fredag ettermiddag for 90,10 $/tonn.


Januarkontrakten for nordisk kraft har steget med 4,6 euro denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 56,40 €/MWh tilsvarende 54,7 øre/kWh. Januarkontrakten for tysk kraft har steget med rundt 6 euro denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 61,80 €/MWh tilsvarende 60 øre per kWh. Årskontrakten for 2019 på nordisk kraft har steget 3,7 euro denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 46,50 €/MWh tilsvarende 45 øre per kWh.


Kjernekraftproduksjonen i Sverige og Finland ligger inne med full produksjon tilsvarende 11 400 megawatt. Prognosene fremover viser at produksjonen vil ligge på dette nivået i ukene fremover.


De siste sju dager (7.12-13.12) har Norge eksportert 359 GWh og importert 308 GWh, som gir en netto utveksling på 51 GWh. Sammenlignet med tilsvarende periode i forrige uke er netto eksport 48 GWh høyere enn i perioden fra 30.11-6.12 som skyldes høyere eksport.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?