10.12.2018

Markedskommentar uke 49 2018

Systemprisen har variert mellom 44 og 51 øre per kWh i løpet av ukens seks første dager. Til sammenligning varierte systemprisen mellom 45 og 62 øre per kWh tilsvarende dager i forrige uke. Prissvingningene skyldes primært forskjeller i vindkraftproduksjonen på tilbudssiden og temperaturforskjeller som påvirker forbruket på etterspørselssiden. I gjennomsnitt har systemprisen vært 47 øre per kWh som er noe lavere enn gjennomsnittet i forrige uke. For Østlandet i NO1 har områdeprisen vært på nivå med systemprisen, uten nevneverdige forskjeller. (Prisene er uten merverdiavgift, elsertifikater, pålagte avgifter og påslag.)

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over eller på det som er normalt for årstiden. Værmeldingene kommende 10 dager viser temperaturer rundt normalen med en døgnmiddeltemperatur i Skandinavia rundt -2 til +1⁰C. Kommende uke blir det lite nedbør og lave temperaturer på tirsdag og onsdag, men noe mildere og mer nedbør inn mot neste helg.

På onsdag kom tallene for fyllingsgraden i norske vannmagasin, og tallene viser en fyllingsgrad på 74,3 prosent per uke 48, ned 2,4 prosentpoeng fra uken før. For Østlandet (NO1) er fyllingsgraden per uke 48, på 80,7 prosent, ned 3,9 prosentpoeng fra uken før. Sammenlignet med samme uke i fjor er fyllingsgraden i NO1 3,6 prosentpoeng høyere i år enn i fjor. Samlet sett for alle norske vannmagasin ligger fyllingsgraden per uke 48 i år, 4,5 prosentpoeng lavere enn medianverdien for denne uken, historisk sett.

Den hydrologiske balansen er denne uken (uke 49) om lag åtte TWh under normalen. Værprognosene fremover viser temperaturer og nedbør rundt normalen og den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 52 være 13 TWh under normalen, ifølge prognosene.

Fremtidsmarkedet for nordisk kraft har svekket seg noe på de nærmeste kontraktene, men steget på de lengre kontraktene denne uken. De nærmeste kontraktene har svekket seg som følge av mildere værprognoser med mer nedbør, enn hva vi så ved inngangen av uken. For de lengre kontraktene er bildet mer sammensatt. CO2-kvoteprisen og kullkontrakten for neste år er på omtrent samme nivå som ved utgangen av forrige uke. Kjøpsinteressen for de lengre kontraktene har vært stor og dette kan være en viktig årsak til at de lengre kontraktene har steget i pris.

Januarkontrakten for nordisk kraft har svekket seg med 1,2 euro denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 51,65 €/MWh tilsvarende 50,1 øre/kWh. Januarkontrakten for tysk kraft har svekket seg med rundt 5 euro denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 55,75 €/MWh tilsvarende 54 øre per kWh. Årskontrakten for 2019 på nordisk kraft har steget 40 eurocent denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 42,70 €/MWh tilsvarende 41,4 øre per kWh.

Oljeprisen har vært inne i en turbulent periode med store svingninger og det har vært mye usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. Fredag ettermiddag stiger oljeprisen etter meldinger om enighet om et produksjonskutt i OPEC-landene på 1,2 millioner fat daglig. CO2-kvoteprisen omsettes fredag ettermiddag for 20,40 €/tonn som er på nivå med sluttkursen i forrige uke. Kullkontrakten for 2019 omsettes fredag ettermiddag for 86,35 $/tonn, som er på nivå med sluttkursen i forrige uke.

Kjernekraftproduksjonen i Sverige og Finland ligger inne med full produksjon tilsvarende 11 400 megawatt. Prognosene fremover viser at produksjonen vil ligge på dette nivået i ukene fremover.

De siste sju dager (30.11-6.12) har Norge eksportert 252 GWh og importert 249 GWh, som gir en netto utveksling på 3 GWh. Sammenlignet med tilsvarende periode i forrige uke er netto eksport 388 GWh lavere enn i perioden fra 23.11-29.11 som både skyldes lavere eksport og høyere import.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?