19.11.2018

Markedskommentar uke 46 2018

Strømprisene denne uken har vært noe høyere sammenlignet med forrige uke. Temperaturene har vært på omtrent samme nivå, men det har kommet noe mindre nedbør denne uken, sammenlignet med forrige uke. Værmeldingene kommende neste to uker viser temperaturer og nedbørsmengder godt under normalen, som gjør at prisene mest sannsynlig kommer til å ligge på et høyere nivå kommende 14 dager, og videre inn i desember. På onsdag ble systemprisen 48,4 øre per kilowattime, som er den høyeste systemprisen vi har hatt i Norden på nesten to måneder. Systemprisen denne uken har variert mellom 43,5 og 48,4 øre per kilowattime, mens den på Østlandet i prisområde NO1 har variert mellom 43,2 og 46,8 øre per kilowattime.

På onsdag kom tallene for fyllingsgraden i norske vannmagasin, og tallene viser en fyllingsgrad på 78,9 prosent per uke 45, ned 0,8 prosentpoeng fra uken før. For Østlandet (NO1) er fyllingsgraden per uke 45, på 86 prosent, ned 0,4 prosentpoeng fra uken før. Sammenlignet med samme uke i fjor er fyllingsgraden i NO1 0,7 prosentpoeng lavere i år enn i fjor. Samlet sett for alle norske vannmagasin ligger fyllingsgraden per uke 45 i år, 6,1 prosentpoeng lavere enn medianverdien for denne uken, historisk sett.

Den hydrologiske balansen er denne uken (uke 46) om lag 6 TWh under normalen. Prognosene fremover viser tørt og kaldt vær og den hydrologiske balansen vil ved utgangen av uke 48 være 12 TWh under normalen, ifølge prognosene.

Fremtidsmarkedet for nordisk kraft fikk seg et skikkelig løft denne uken. Værmeldinger med lavere temperaturer og mindre nedbør enn normalt kommende 14 dager, samt lavere temperaturer godt under normalen i Sentral-Europa satte fart på markedet både i Tyskland og i Norden. Desemberkontrakten for nordisk kraft har steget med hele 7 euro denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 54,90 €/MWh tilsvarende 52,7 øre/kWh. Desemberkontrakten for tysk kraft har steget rundt 6 euro denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 58,80 €/MWh. Årskontrakten for 2019 på nordisk kraft har steget 70 eurocent denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 42,30 €/MWh.

Oljeprisen har falt betydelig den siste tiden, og var nede i 65 USD/fat tirsdag denne uken. Siden da har oljeprisen steget noe og omsettes fredag ettermiddag for 68 USD/fat, om lag 2 dollar lavere enn fredag i forrige uke. CO2-kvoteprisen har så langt i november steget kraftig fra om lag 15 euro ved inngangen av måneden til 19,50 euro, fredag ettermiddag. Kullprisen har vært inne i en nedadgående trend og har svekket seg om lag 13 USD per tonn, siden midten av oktober. Fredag ettermiddag omsettes kullkontrakten for 2019 for 87,50 USD/tonn.

Kjernekraftproduksjonen i Sverige og Finland ligger inne med en produksjon på 92 prosent av installert kapasitet, tilsvarende 10 500 megawatt. Ringhals 2 (903 MW) er ute til årlig vedlikehold, men kommer tilbake i produksjon ved slutten av måneden. Da vil tilnærmet 100 prosent av installert kjernekraftkapasitet i Sverige og Finland være i drift.

De siste sju dager (9.11-15.11) har Norge eksportert 473 GWh og importert 80 GWh, som gir en netto utveksling på 393 GWh. Sammenlignet med tilsvarende periode i forrige uke er netto eksport 84 GWh lavere enn i perioden fra 2.11-8.11 som både skyldes lavere eksport og høyere import.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?