22.10.2018

Markedskommentar uke 42 2018

Denne uken har vært preget av værprognoser med kaldere vær og usikkerhet rundt handelsavtalen mellom EU og Storbritannia som kan få konsekvenser for CO2-kvotene.

Strømprisene denne uken har vært på omtrent samme nivå som i forrige uke. Temperaturene denne uken har ligget over normalen, mens det har vært noe mindre vind og regn. Systemprisen har så langt denne uken variert mellom 35 og 42 øre per kilowattime og ligger så langt i gjennomsnitt 2 øre over prisen i forrige uke. For Østlandet (NO1) har prisene i gjennomsnitt ligget om lag 3 øre under systemprisen.

På onsdag kom tallene for fyllingsgraden i norske vannmagasin, og tallene viser en fyllingsgrad på 79,4 prosent per uke 41, opp 2,6 prosentpoeng fra uken før. For Østlandet (NO1) er fyllingsgraden per uke 41, på 88,6 prosent, opp 1,9 prosentpoeng fra uken før. Sammenlignet med samme uke i fjor er fyllingsgraden i NO1 1,9 prosentpoeng lavere i år enn i fjor. Samlet sett for alle norske vannmagasin ligger fyllingsgraden per uke 41, 6,3 prosentpoeng lavere enn medianverdien for denne uken.

Den hydrologiske balansen var ved utgangen av forrige uke 4 TWh lavere enn normalen. I prognosene fremover ligger det ikke mye nedbør og den hydrologiske balansen vil mangle rundt 6 TWh ved utgangen av uke 44, om litt over 2 uker. 

Prisene på viktige brensler har beveget seg litt ulikt denne uken. År 19-kontrakten for kull har steget 4 prosent sammenlignet med fredag i forrige uke og omsettes fredag ettermiddag for 99,05 $/tonn. Oljeprisen har beveget seg mer sidelengs og har ikke fulgt økningen i kullprisen. Et fat nordsjøolje omsettes fredag ettermiddag for rett over 80 dollar, uendret fra fredag i forrige uke. 

Prisen på CO2-kvotene er spesielt viktig for den tyske kraftprisen da om lag 50 prosent av kraftproduksjonen i Tyskland er basert på fossile kilder som kull og gass, hvor produsentene er avhengig av å kjøpe disse CO2-kvotene for å produsere strøm. Både økt pris på disse utslippskvotene og økt forbruk vil medføre at strømprisen stiger. På grunn av overføringsnettet påvirkes strømprisen i Norge av strømprisen i Tyskland. Prisen på disse CO2-kvotene falt nesten 9 prosent på mandag, men styrket seg noe utover uken og omsettes fredag ettermiddag for 19,90 euro, om lag 50 cent lavere enn fredag i forrige uke.

Frykten for at Storbritannia skal ende opp uten en handelsavtale med EU, var årsaken til det kraftige fallet på mandagen. Uten en avtale med EU vil Storbritannia ikke lenger være en del av det felles kvotemarkedet i EU, noe som kan gi et større tilbudsoverskudd. I følge analytikere i Thomson Reuters vil utfallet av forhandlingene mellom EU og Storbritannia bare ha en moderat påvirkning på prisen på CO2-kvotene. Hvis Storbritannia forlater kvotemarkedet i EU vil 60 millioner ekstra CO2-kvoter tilføres markedet, noe som kun vil gi en moderat prisnedgang, ifølge analytikerne.

Fremtidmarkedet for nordisk kraft har steget denne uken for de nærmeste kontraktene, mens de lengre kontraktene har beveget seg mer sidelengs. År 19-kontrakten for nordisk kraft falt kraftig sammen med CO2-kvoten på mandag, men har løftet seg noe utover uken. Fredag ettermiddag omsettes kontrakten for 38,25 €/MWh som er på samme nivå som fredag i forrige uke. Novemberkontrakten for nordisk kraft har steget nesten 7 prosent denne uken og omsettes fredag ettermiddag for 48,65 €/MWh. Avstanden mellom den nordiske kraftprisen og den tyske kraftprisen for år 2019 er fortsatt høy, hvor prisen på tysk kraft ligger over 15 euro høyere enn prisen på nordisk kraft.

De siste sju dager (12.10-18.10) har Norge eksportert 476 GWh og importert 22 GWh, som gir en netto utveksling på 454 GWh. Sammenlignet med tilsvarende periode i forrige uke er netto eksport 95 GWh lavere enn i perioden fra 5.10-11.10 som primært skyldes lavere eksport.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?