Hjem > Siste nytt > Markedskommentar uke 40 2018

Markedskommentar uke 40 2018

Thomas Gundersen
Publisert 08.10.2018, sist oppdatert 08.10.2018
Denne uken har vært preget av lavere tilsig, mindre vind og høyere forbruk enn forrige uke og dette har løftet prisene.

Denne uken har vært preget av et løft i systemprisen hvor samtlige dager så langt har ligget over forrige ukes priser. Lavere tilsig, mindre vind og høyere forbruk har løftet prisene. Ukens laveste systempris så langt så vi på onsdag med 43 øre/kWh og ukens høyeste på torsdag med 46,6 øre/kWh. Gjennomsnittlig pris så langt denne uken ligger 9 øre/kWh over forrige ukes gjennomsnitt. For Østlandet (NO1) har prisene ligget om lag 1 øre/kWh under systemprisen.

På onsdag kom tallene for fyllingsgraden i norske vannmagasin, og tallene viser en fyllingsgrad på 76,4 prosent per uke 39, opp 3 prosentpoeng fra uken før. Spesielt stor var økningen i NO3 (Trøndelag/Møre og Romsdal), som økte med 4,9 prosentpoeng. I Østlandet (NO1) er fyllingsgraden per uke 39, 87,1 prosent, som er 3 prosentpoeng høyere enn samme uke i fjor. Medianverdien for fyllingsgraden i norske vannmagasin per uke 39 er 86,1 prosent, noe som betyr at 2018 ligger om lag 10 prosent under medianverdien.

En meget våt september bedret den hydrologiske balansen kraftig. Ved utgangen av uke 38, den 23. september), manglet den hydrologiske balansen i Norge og Sverige nesten 12 TWh, sammenlignet med normalen. Status ved utgangen av denne uka (uke 40) er en hydrologisk balanse som mangler om lag 7 TWh. Det ligger ikke mye regn i prognosene fremover og den hydrologiske balansen vil fortsatt mangle i overkant av 7 TWh om to uker, slik det ser ut nå. 

Fremtidsmarkedet for nordisk kraft fikk seg et skikkelig løft tidlig i uken. Kontrakten for november stengte fredag i forrige uke på 46,15 €/MWh, var oppe på 51 euro på tirsdag og handles fredag ettermiddag for 50 €/MWh. Årskontrakten for 2019 er opp 2 euro fra fredag i forrige uke og omsettes i ettermiddag for 39,30 €/MWh. Fremtidsmarkedet for de tyske kraftprisene er fremdeles sterkt og avstanden mellom den nordiske kraftprisen og den tyske kraftprisen for år 2019 er fortsatt unormalt høy, på hele 16 euro. Prisene på viktige brensler i den tyske energimiksen som gass og kull samt kvoteprisen på CO2, holder dette markedet oppe.

En av ukens «snakkiser» i kraftmarkedet har vært Norsk Hydro og selskapets problemer i Brasil. Aluminiumsgiganten som årlig har et forbruk på om lag 15,5 TWh er i trøbbel og har stengt alumniaraffineriet Alunorte i Brasil. Alunorte leverer alumina, en sentral ingrediens i produksjonen av aluminium. Hvis ikke Hydro får tilgang til alumina fra andre fabrikker vil smelteverk rundt om i Norge måtte stenge ned som vil redusere etterspørselen i markedet og trekke prisene nedover. Det er foreløpig alt for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få.

De siste sju dager (28.9-04.10) har Norge eksportert 412 GWh og importert 84 GWh, som gir en netto utveksling på 328 GWh. Sammenlignet med tilsvarende periode i forrige uke er dette en økning i netto eksport på 291 GWh som skyldes både høyere eksport og lavere import.

Etter elsertifikatenes kraftige byks i august og første del av september, falt markedet noe tilbake i slutten av september. Elsertifikatene har beveget seg mer sideveis de siste to ukene og siste omsetning for elsertifikatene for 2019 er på 237 SEK.


Skrevet av Magnus Nordrum Brøste
Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?