28.07.2018

Markedskommentar uke 30 2018

Vi ser tilbake på en uke med et fortsatt sterkt kraftmarked til tross for ferietid og redusert likviditet, samt en uke med politiske diskusjoner som kan få store konsekvenser for det internasjonale energimarkedet og råoljeprisen fremover.


Det er ferietid og fremtidsmarkedet preges av lite likviditet og omsatt volum. De høye kraftprisene har blitt justert noe ned i løpet av uken grunnet varsler om mer nedbør fra og med helgen og mot slutten av neste uke. Man snakker da om et nedbørsnivå og en temperatur som vil ligge rundt normalen for årstiden. 

Hydrologisk balanse er fortsatt svært negativ i Norden og balansen ligger på hele 24 TWh under normalnivå til sammen i Norge og Sverige. Dette betyr at det må komme mye nedbør for å kunne bedre hydrologisk balanse i stor grad. Den nedbøren som kommer nå vil mest sannsynlig kun være en motvekt mot å svekke hydrologisk balanse ytterligere. Lavere temperaturer vil også dempe noe av fordampningen av vannreservene, men mest sannsynlig vil tilsiget ikke være nok til å ha en stor effekt på volumene. Tørt og varmt vær har gitt høye priser både i spotmarkedet og i fremtidsmarkedet. Høye spotpriser gjør at det er attraktivt for produksjon og hydrologisk balanse vil kunne holde seg svak i møte med økt forbruk øker utover høsten, og derav holdes prisforventningene høye. Det er økt nedbør i varslene, men det knyttes en usikkerhet til varslene om hvor mye nedbør som eksakt vil leveres. 

Nordisk kjernekraft har rundt 87 % av installert kapasitet i Norden aktiv denne uken i påvente av en større årlig vedlikeholdsperiode som starter ved verkene igjen i august og september. Planlagt vedlikehold vil være innkalkulert i den totale forventet produksjonskapasiteten i Norden på det tidspunktet. Usikkerheten ligger i returdato og eksakt for mye produksjonskapasitet hvert enkelt kjernekraftverk har ved retur. Eventuelle avvik fra planlagt returdato vil også normalt sett avspeiles raskt på markedsprisen.

Generelt så rapporteres det fra kraftbørsen Nordpool at Norden har hatt en netto import av kraft fra Tyskland hver dag i juli. Dette betyr at siden det har vært lite vindkraftproduksjon i Tyskland så er det kraft basert på kullproduksjon vi importerer. Men til tross tørt vær i Norge så eksporterer faktisk Norge kraft til andre Nordiske land på grunn av høye områdepriser internt i Norden, eller på grunn av lav vindkraftproduksjon og bortfall av kjernekraftproduksjon enkelte steder i Norden.

Lite vindkraftproduksjon på kontinentet gir økt etterspørsel etter kull og gass og dette støtter oppunder høye priser på det fossile brenselsmarkedet. Det er hetebølge flere steder i Europa etterspørselen er høy etter energi for nedkjøling, i stor grad energi fra kulldrevne kraftverk. Til tross for god Europeisk etterspørsel etter kull har kullprisen falt litt i løpet av uken. Kullet er dollar nominert og en sterk dollar gjør at asiatisk etterspørsel reduseres. Men årskontrakten for kull API2 handles fortsatt tett oppunder 90 USD/tonn, sist omsatt på 86,65 USD/tonn.

Råoljeprisen holder seg sterk og handles sideveis i dagens marked. Det er diskusjonen mellom Trump administrasjonen og Iranske myndigheter som skaper usikkerhet rundt fremtidig råoljeleveranse. Iran har truet med å blokkere Hormuzstredet dersom konflikten med USA eskalerer. Det anslås at 20 % av verdens råolje passerer dette havområdet.  Torsdag ble to store oljelastere fra Saudi Arabia stoppet på Røde havet grunnet angrep mot fraktbåtene av Iranstøttede grupper i Jemen. Saudi Arabia rapporterer at de har mulighet til å transportere råoljen via rørledninger, men dette viser alvoret i situasjonen. Spørsmålet er om Iran reelt sett vil gjennomføre en slik blokkade da dette vil også ha en konsekvens for deres forhold til andre naboland i området. I tillegg til den politiske diskusjonen ble det rapportert lagertall på råolje fra USA denne uken. Tallene var lavere enn forventet og dette støttet ytterligere oppunder oljeprisen. Et fat nordsjøolje handles i dag på 74,62 USD/fat.

CO2 prisen har styrket seg i løpet av den siste uken, sammen med kullprisen, men også relatert til spekulasjonshandel. Prisen nådde et toppnivå tidligere i uken på 17,40 Eur/tonn, et teknisk handelsnivå hvor kjøpsinteressen ikke var sterk nok til å dra prisen videre oppover. CO2 prisen er litt ned igjen i dag og handles på 17,02 Eur/tonn, men det ventes en videre økning av prisen fremover mot 18-19 Eur/tonn.

El sertifikatprisen har også styrket seg i løpet av den siste uken. Det er lite likviditet i sommermarkedet, men samtidig er det få utstedte sertifikater grunnet lav vindkraftproduksjon og tørt vær de siste månedene. Lite tilgjengelighet av sertifikater drar opp prisen og sist omsatt handel ble rundt 18 øre/kWh.


Skrevet av Lene Hagen
Leder Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?