09.07.2018

Markedskommentar uke 27 2018

Det er ferietid men kraftmarkedene erfarer allikevel stor aktivitet og vi legger bak oss en uke med sterke priser i både spot- og fremtidsmarkedet. 

Varme og tørre værvarsler bekreftes videre fremover og hydrologisk balanse ligger denne uken på 21 TWh under normalen for årstiden. Det er ikke ventet noe særlig nedbør og varmen gjør også at vann i vannmagasinene fordamper slik at hydrologisk balanse svekkes ytterligere. Fremtidsmarkedet avslutter uken litt ned grunnet profitt taking men man venter at markedet og spotprisen vil styrke seg igjen neste uke.

Kjernekraftproduksjonen i Norden og på kontinentet er en avgjørende faktor for prisutviklingen vi har sett den siste tiden. Denne uken har vi hatt flere tilfeller med kjernekraftverk som har måtte redusere produksjonsnivået og stoppe produksjonen helt både i Sverige og Finland. Dette avspeiles umiddelbart på markedsprisene som stiger og skaper ulike områdepriser på det Nordisk markedet. Produksjonsstopp skaper usikkerhet rundt energileveransen, hvor lenge vil den vare og vil produksjonen komme tilbake da den skal? Slik er det også på det Europeiske markedet. Ved enkelte franske kjernekraftverk har det vært noe redusert produksjon, dette har også vært tilfelle ved et belgisk kjernekraftverk. Resultatet er en generelt svekket energibalanse og med et høyt forbruk gir dette økte priser både på kontinentet og i Norden. 

Man opplever samme værsituasjon i Nord Europa som i Norden, varmt og tørt vær, som øker etterspørselen for energi til blant annet nedkjøling, og det er en varierende leveranse av energi grunnet en større andel av fornybar energi i energimiksen i Nord Europa dvs. vind- og solkraft. Dette gir økte kraftpriser på kontinentet og det reflekteres i det fossile brenselsmarkedet i prisene på kull og gass. Denne uken har det vært svært lite vindkraftproduksjon i Tyskland blant annet og dette gir økt prispress på kontinentet og har hatt en direkte effekt på prisnivået i Norden.

Økonomien ved de kulldrevne kraftverkene i Europa påvirkes direkte av kullprisen og har en indirekte effekt på kraftprisen. Kullprisen har vært sterk denne uken grunnet høy Europeisk etterspørsel men også høy etterspørsel fra Asia, Kina og India. Gassprisen holder seg også på høye nivå relatert til høy etterspørsel etter energi brukt i forbindelse med blant annet nedkjøling og generelt lave lagre etter en kald vinter med høyt forbruk. Råoljeprisen styrket seg i begynnelsen av uken da det ble rapportert lave lagertall fra USA. Trump har satt press på OPEC landene om å øke produksjonsnivået og råoljeprisen avslutter uken litt ned.

CO2 prisen har også styrket seg denne uken og vi har erfart tre ukers høye nivå og en pris handlet på 15,7 Eur/tonn, kvotene handles litt ned igjen i dagens marked. El sertifikatprisen har blitt handlet litt opp denne uken. Lite aktivitet i markedet grunnet et generelt lavere forbruk i sommer. Prisen på el sertifikater ble sist omsatt på 15,8 øre/kWh.


Skrevet av Lene Hagen
Leder Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?