03.07.2018

Markedskommentar uke 26 2018

Sterk prisutvikling i kraftmarkedet etter en litt svak start i fremtidsmarkedet mandag og tirsdag etter at tørre og varme værvarsler ble bekreftet midten av uken. I fredagens marked ble eksempelvis Juli kontrakten handlet på 47,70 Euro/MWh og det er hele 1,45 Euro høyere en tilsvarende kontrakt i det Tyske markedet (46,25 Euro/MWh). Neste uke er sist handlet i markedet på 58,5 øre/kWh inkl. merverdiavgift.

Det nærmeste 10 dagers værvarslene viser en forventning om nedbør som tilsvarer en hydro produksjon mellom 0,4-2 TWh hvor normalen for årstiden ligger på 5,9 TWh. Samtidig er hydrologisk balanse svekket og ligger per i dag på -18 TWh i forhold til normalen. Hvis den tørre og varme værtypen holder seg forventes det at hydrologisk balanse kan svekke seg ytterligere gjennom sommeren. Produsentene har svært god kontroll på produksjonsnivået. Kjernekraftproduksjonen i Norden ligger i dag på rundt 92 % av installert kapasitet (11475 MW) siden vi er inne i den årlige vedlikeholdsperioden for kjernekraft i Norden. Forsmark 1 (670 MW) tas ut av produksjon søndag 1 juli og er ventet tilbake i midten av juli. Flere kjernekraftverk har planlagt vedlikehold i løpet av august og september.

På kontinentet er prisnivået variabelt siden mye produksjonskapasitet kommer fra fornybar energikilder som Vindkraft og sol. Variasjonen kan resultere i pristopper i enkelte perioder som etterfølges av fall i pris grunnet større variabel andel av vindkraftproduksjon. 

Værsituasjonen på kontinentet er svært lik Norden. Det er varsler som viser varmt og tørt vær gjennom hele sommeren i Nord-Europa slik at etterspørselen vil holdes høy da mye energi går med til kjøling. Man venter at temperaturnivået vil ligge godt over normalen for årstiden. Samtidig er det lave vann nivå i kanalene i Tyskland slik at leveransen av kull blir redusert. Dette har en forsterkende effekt på kullprisen og en indirekte styrkende effekt på kraftprisen. Kullprisen drives også av økt etterspørsel fra Asia, Kina og India. Det er varmt vær der også som medfører økt behov for import av kull. Gassprisen styrker seg sammen med kullprisen da gassetterspørselen i Europa vil øke med det varme været grunnet økt energiforbruk. Gassprisen er fortsatt sterk som et resultat av høyt forbruk i vinter som tæret på gasslagrene i Europa. 

Råoljeprisen åpnet uken litt ned etter avsluttet OPEC møte sist fredag. Men i løpet av uken har man innsett at reell oljeproduksjonen vil ikke øke så mye som konkludert på møtet samtidig så er det utfordringer med leveranse fra oljeproduserende land som Canada, Libya, Venezuela og Iran. Dette støtter opp under oljeprisen som i dagens marked ble handlet på 78,90 $/fat.

CO2 kontrakten handlet under 15 euro/tonn i starten av uken men avslutter uken opp og DEC-18 kontrakten ble i skrivende stund handlet på 15,1 Euro/tonn. Lite aktivitet og bevegelse i el- sertifikatmarkedet denne uken og prisen er sideveis siden forrige uke. 


Skrevet av Lene Hagen
Leder Handel i Innlandskraft (Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked)

Vindmøller dekket 130% av dansk døgnforbruk

Vindmøller produserte søndag for første gang mer strøm enn danskene hadde bruk for over et helt døgn, ifølge foreløpige tall fra Energinet.

Les mer

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?