20.03.2018

Markedskommentar mars 2018

En kald vinter har gitt oppgang i strømprisene på lengre sikt og det ser ut til at kuldeperioden over Norden vil fortsette. Det blir noe varmere mot helgen, men det er meldt kaldere igjen i Påskeuken. 

Vannmagasinene i Skandinavia har mindre fyllingsgrad enn normalt for årstiden. Tar vi med snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er kraftmarkedet i en liten hydrologisk underskuddssituasjon.

På grunn av en kald værtype i vinter og spådommer om at det kalde været fortsetter forventes strømregningen å bli høyere i år sammenlignet med tidligere år. Vi må tilbake til 2011 for å finne tilsvarende år med høyere strømpris.

Se årskostnadene i stolpediagrammet under.

Årskostnaden fremkommer med å ta gjennomsnittlig spotpris over året pluss påslag til strømleverandør og mva. Årsforbruk 20 000 kWh. Året 2018 benytter faktiske strømpriser frem til dags dato. Videre fremover er prognose.


Spotprisene

Diagrammet under viser utviklingen i spotprisene for kunder bosatt i østlandsregionen. Kunder i resten av landet, har med få unntak, hatt samme prisnivå som kunder bosatt i Oslo og Østlandsområdet.

 Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

 Spotprisene representerer spotprisene til kundene inklusive påslag og mva.

Spotprisen i uke 12 for Sør-Norge ligger høyere enn på samme tid i fjor.


Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Vi har i øyeblikket en normal hydrologisk balanse for Skandinavia. Fyllingsgraden i vannmagasinene er på 36,9 % mot normalt 41,5%. Det er mye mere snø i fjellet enn normalt.

Vannkraftprodusentene har produsert kraftig gjennom vinteren for å tappe mest mulig ut av magasinene for å gjøre klart for snøsmeltingen.

God kjernekraftproduksjon er viktig for prisnivået her hjemme. Man må ha i tankene at det hver dag settes en felles spotpris for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det betyr at all produksjon og forbruk i disse landene basert på tilbud og etterspørsel er bestemmende for spotprisene.

Det har vært god kjernekraftproduksjon i vinter. Hadde den sviktet ville vi ha sett betydelig høyere strømpriser i markedet.

Vi har også hatt en god termisk produksjonskapasitet i Skandinavia. Kull, gass og oljefyrte produksjonsenheter.

Produksjon og forbruk i Norden.

I følge diagrammet fra Thomson Reuters er forbruket i Norden 20.03.2018 på ca. 60 000 MW i høylasttimen.

Grønn kurve er produksjon fra vind, brun kjernekraft, gul termisk og blå vann. Vi ser at ca. halvparten av forbruket i Norden produseres fra vannkraftverk og den andre halvparten fra vind, kjerne og termiske produksjonsenheter.


Hva er spotpris?

Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et lite underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Det er spådd en kjølig værtype fremover. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover inntil vi får omslag i været og snøsmeltingen starter opp. Det gjør at kundene har fått høyere strømregninger enn normalt. Årsaken er ikke bare strømprisene men også kundens forbruk som øker på i kaldt vær.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Skrevet av Jan Jansrud
Gudbrandsdal Energi

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?