23.03.2018

Mannen i gata har også fått øynene opp for vindkraft

Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

– Vindkraften er i ferd med å bli en betydelig og viktig del av kraftforsyningen vår.

På Norweadagen, vindkraftforeningens årskonferanse, var olje- og energidepartementet representert av statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde fra Frp. Hun mener det skjer veldig mye spennende i vindkraft i Norge for tiden, og at dette nå også er noe som det snakkes om også utenfor selve bransjen.

– Mannen i gata har også fått øynene opp for vindkraft, sier Smines Tybring-Gjedde.

Samtidig erkjenner hun at det også er motstand mot vindkraft, selv om det i utgangspunkt er en miljøvennlig fornybar energikilde.

– Det er ulemper med alle inngrep i naturen. Felles for absolutt alle vindkraftverk med konsesjoner er at vi som myndighetene har vurdert fordelene som større enn ulempene, sier Smines Tybring-Gjedde.

Selv mener hun at vindturbiner er vakre å se på, og fortalte at hun har en modell stående på sitt kontor. Samtidig erkjente hun at ikke alle har samme syn på det.

Mange mener at Norge er en vannkraftnasjon, og at det er vannkraft vi bør fortsette å satse på.

– Vannkraften er absolutt arvesølvet vårt, og også ryggraden i det norske kraftnettet. Vannkraften er det som har utviklet Norge som industrinasjon frem til i dag, sier Smines Tybring-Gjedde.

Utfordringen med vannkraft, er at potensialet for ytterligere utbygging er begrenset. Dermed blir det opp til vindkraften å bidra med mer kraftproduksjon til kraftkrevende industri.

– Vindkraften er i ferd med å bli en betydelig og viktig del av kraftforsyningen vår, sier Smines Tybring-Gjedde.

Hun viste til at store industribedrifter gjør langsiktige avtaler med forsyninger fra vindkraft, og hun mente at det er grunn til å tro at vindkraften i Norge også kan bygges ut etter at elsertifikatene er faset ut.

– Vi har en solid arv å bygge fornybarnasjonen Norge på. Men en arv må forvaltes godt. Det må planlegges for å utnytte de gode vindressursene, sier Smines Tybring-Gjedde.

Hun poengterte at vindkraften nå nesten kan bygges ut uten subsidier, og at  årskapasiteten er oppe i 3,6TWh. Det er også kort vei til 10TWh.

– Allerede er 5,5 TWh ny produksjon under utbygging, sier Smines Tybring-Gjedde.

Statssekretæren gjorde også et poeng ut av at vindkraften har et produksjonsmønster som passer godt med det norske forbruksmønsteret der vi bruker mye mer strøm på den kalde vinteren enn vi gjør i sommerhalvåret.

– Vindkraften produserer mye på vinteren, og det er bra med tanke på forsyningssikkerheten, sier Smines Tybring-Gjedde.

Avslutningsvis trakk hun frem at regjeringen mener det er stort potensiale for vindkraft i Norge, og at det er noe det skal legges godt tilrette for.

– Denne regjeringen ser potensiale for ytterligere vindkraftutbygging, sier Smines Tybring-Gjedde.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?