Hjem > Siste nytt > Må fortsatt ha kullkraften

Må fortsatt ha kullkraften

Publisert 13.06.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Ulf+EriksenEuropower. Mona Adolfsen.

Ulf Eriksen, sjef for trading og origination i Statkraft, kunne på fornybarkonferansen vise en prisutvikling som gjør at mange må tenke nytt. Det gjør også Statkraft. Han minnet samtidig om at kullkraft fortsatt er en viktig brikke i energibildet. Foto: Fredrik Kveen

Statkraft utnytter nå nye markedsmuligheter som åpner seg ved at ny fornybar kraftproduksjon blir desentralisert. Mulighetene er mange rundt fornybar kraft, men fortsatt er kull en viktig brikke i helheten.

Ny fornybar energi har endret prisbildet de siste årene. Spesielt etter 2008 og finanskrisen. Men ikke minst har innføringen av betydelig med solkraft på kontinentet medført at man ikke lenger har de høye pristoppene på dagtid. Det har gitt nye utfordringer, men også nye muligheter for selskap som Statkraft som nå satser på trading og origination som et av sine strategiske fokusområder.

-Frem til 2008 hadde vi ganske mange dager med ekstremt høye priser på dagtid, men etter 2008 er det jamt slutt. Vi investerte i noen gasskraftverk som begynte å løpe i 2007 for å ta topplasten. Det virket som en god idé der og da, men det har ikke vært fullt så festlig deretter. Det har påvirket oss sterkt, men andre store kraftprodusenter vel så mye, forklarte Ulf Eriksen, sjef for Statkrafts Trading og Origination på Fornybarkonferansen i Bergen onsdag.

Tilpasser seg

Så hvordan skal man da kunne tilpasse seg? Statkraft har tatt grep for å tilpasse seg den nye verdene som etter hvert har endret seg i å består av produksjon i flere desentrale anlegg og ikke samlet i store sentrale anlegg.

-Produksjonen skjer ute i mindre anlegg som er i nærheten av husholdningene. Der må det være forretningsmuligheter. Vår ide er at vi kan både kjøpe og selge kraft og tilby våre tjenester. Mange småskala produsenter og forbrukere har ikke folk som kan selge kraft inn på børs eller omsette sertifikater. Det har vi. I Statkraft har vi nå 8700 MW i direkte salg i Tyskland, sa Eriksen til forsamlingen i Bergen i går.

Nå gjør Statkraft det samme i UK og har også begynt å tilby dette i Norge. For også her er det mange små aktører som trenger tilsvarende muligheter.

I Tyskland er det mye vindkraft, men også noe sol som Statkraft betjener for de små kundene. De er ikke inne på eiersiden i noen av selskapene.

- Baksiden av dette er at det har kommet inn så mye kraft at det har blitt negative priser. Nå kan imidlertid Statkraft fjernstyre produksjonen og stoppe produksjonen om prisene er negative, forklarer han.

Skjær i sjøen

Men Eriksen er klar over at det også finnes skjør i sjøen i denne forretningsideen. Skjæret heter kull.

-Kullet er tilbake. Hovedutfordringene er at kullprisen har falt på grunn av hva som skjer i USA med skifergass, og ikke minst at CO2-prisen er svært lav, ifølge Eriksen.

Med dagens prisbilde trenger gasskraftverkene 40 euro/MWh inklusive CO2-avgiften for å produsere, mens kullkraftverkene vil trenge 25 euro/MWh.

I det konkurransebildet står gasskraften og man bruker kull i stedet. Det er en utfordring som er viktig. I tillegg synes det som om veksttakten i fornybarinvesteringene er fallende, ikke minst fordi de store internasjonale kraftprodusentene har hatt store fall i lønnsomheten.

-Etter 2012 er derfor fossile investeringer igjen blitt større enn fornybarinvesteringer. Det er viktig å ta en pust i bakken og ta inn over seg at det har vært et fall i fornybarinvesteringene. Løsningen ligger i å få økt CO2-prisen slik at det blir mer lønnsomt å investere i fornybar fremfor i fossil kraft. Det enkleste er å få til ETS-systemet. Det er et langt bedre alternativ enn å subsidiere den fornybare produksjonen, sier Eriksen.

Men også fornybarselskapet Statkraft erkjenner at det inntil videre er behov for fossil kraftproduksjon.

-Fornybar produksjon er så uforutsigbar at vi inntil videre er avhengig av annen produksjon for å veie opp om den skulle utebli. En ting er at vi kan skru den av om det er for mye, men vi må ha et alternativ dersom det blir for lite. Per i dag er kull, sier Eriksen.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?