28.09.2012

Lont: Kapasitetsmarkeder kan true utenlandskabler

(Montel) Statnett-sjef Auke Lont er bekymret for at etablering av kapasitetsmarkeder kan true lønnsomheten til nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia.

– Det et kapasitetsmarked gjør er å kutte [pris]toppene, og disse kablene er først og fremst ment å kutte toppene. Hvis noen andre kutter toppene først, er det mindre å hente. Så jeg er bekymret for det, sier Lont til Montel.

Debatten om å etablere kapasitetsmarkeder går livlig i blant annet Tyskland. Ideen er å etablere et marked der produsenter med produksjonskapasitet får betalt for å holde denne i reserve til bruk på kalde dager med høyt forbruk og for å kunne balansere en variabel fornybarproduksjon. I Storbritannia er det enighet om å etablere et slikt marked, uten at detaljene er klare ennå.

– Men vi får forsøke å holde en god dialog å se hvordan dette håndteres. Jeg mener at disse kablene burde kunne ta del i kapasitetsmarkeder, men da må vi ha noen som produserer strømmen, sier Lont.

En storstilt utbygging av vindkraft og ikke minst solkraft har endret prisdannelsen i det tyske markedet og redusert prisene i topplasttimer på solrike og vindfulle dager, nettopp det motsatte en kabeloperatør ønsker. Men Lont tror ikke dette vil hindre lønnsomheten til en tysklandskabel.

– For vi ser at det samtidig kommer inn så mye ny kraftproduksjon [som trenger balansering].

Han viser til at det også dukker opp nye løsninger og teknologier som ingen tenkte på for bare to år siden, og trekker fram at det nå diskuteres å produsere hydrogen i overskuddsperioder, og pumpe dette hydrogenet inn i naturgassnettet til senere bruk.

– Dette er det ingen som har tenkt på før, så det viser at det er mye som kan skje.

– Ikke done deal

– Er det andre ting enn kapasitetsmarkeder som kan hindre byggingen av kabler?

– Dette er prosjekter med et enormt økonomisk omfang, og det må jo fattes investeringsbeslutninger. Det må også finnes leverandører som kan produsere med riktig kvalitet til riktig tid, sier Lont, med et dårlig skjult spark i leggen til Nexans etter de omfattende leveringsproblemene av nye kabler til Oslofjordforbindelsen.

– Så jeg sier ikke at dette er done deal. Det synes jeg ikke er riktig å si nå.

– Men det snakkes jo i de fleste fora som om dette alt er avgjort?

– Nå har vi lagt en klar plan. I ethvert prosjekt er det milepæler, og nå har vi passert en milepæl der vi er enige om at vi jobber mot 2018 til Tyskland og 2020 til Storbritannia. Så er neste fase konsesjoner, og når de kommer, så er det en investeringsbeslutning. Og før det er det et langt løp med leverandører som vi ikke vet utfallet av i dag, sier Lont.

Søker utenlandskonsesjon over jul

Han legger til at Statnett etter planen vil sende søknad om utenlandskonsesjon for begge de nye kablene over nyttår, og at målsetningen om å få de to kablene på plass i 2018 og 2020 ligger fast.

Lont vil ikke kommentere om Statnett har planer om å kjøpe opp Northconnect-prosjektet, som olje- og energiminister Ola Borten Moe er i ferd med å legge en juridisk stopper for ved å lovfeste at Statnett må eie eller kontrollere alle utenlandskabler.

– Er det nok med en kabel til Storbritannia?

– For meg er det foreløpig nok. Å ha de to store prosjektene ferdigstilt innen 2020 det er ganske heftig. Så kommer det kanskje noe etterpå.

Ifølge Lont vil den endelige eierskapsbrøken i Tysklandskabelen bli klar innen et par uker, når det skal signeres en avtale mellom Statnett, Tennet og den tyske statlige finansinstitusjonen KFW. Ifølge avtalen fra i sommer skal Statnett eie halvparten av kabelen, mens KFW skal ta en minimum 25 prosents eierandel og Tennet resten.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

Oslo, Friday, 28 September 2012

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer

Markedskommentar uke 23 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 9,6 og 33 øre/kWh, mot 25-37 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Hva skjedde med CO2-prisen?

Prisen på CO2-kvoter påvirker strømprisen, og det siste halvannet året har CO2-prisen steget kraftig. Her er en forklaring på CO2-markedet fra C til 2.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?