12.03.2014

Lont: – Dårlig for Nord Pool og kraftmarkedet


nord+pool (1)(Montel) Statnett-sjef Auke Lont mener Nord Pools brudd på konkurransereglene er dårlig for kraftmarkedet, for selskapet og for Statnett som eier.– Vi beklager at Nord Pool Spot (NPS) har overtrådt EUs konkurranseregler og støtter styrets beslutning om å inngå et forlik med EUs konkurransemyndigheter. Dette er en dårlig sak for kraftmarkedet, for NPS som selskap og for oss som eier, skriver Statnett-sjef Auke Lont i en epost til Montel.

Onsdag i forrige uke ble det kjent at Nord Pool hadde akseptert en bot på 19 millioner kroner for kartellvirksomhet i samarbeid med fransk-tyske Epex Spot. Statnett er med en eierandel på 28,78 prosent største eier i kraftbørsen, sammen med Svenska Krafnät.

På spørsmål om hvilke konsekvenser dommen kan få, svarer Lont at det allerede har ført til at Nord Pool har strammet inn egen praksis og styrket sin kompetanse på konkurranserettslige regler.

– Det er åpenbart at man skal følge reglene. Man har vært for lite observant fra NPS side på de konkurranserettslige utfordringene med den utstrakte kontakten mellom aktører i arbeidet med integrasjon av kraftmarkedet, sier Lont.

– TSO-eide børser best
Statnett-sjefen viser til at NPS også stoppet europeiske integrasjonsaktiviteter i en periode til man fikk de nødvendige avklaringer fra EU.

– Betyr dommen at det kan bli mer konkurranse mellom spotbørser i Norden, slik du ser det?

– Vi mener fortsatt at en løsning med TSO-eide og regulerte børser er den beste måten for å sikre et åpent og effektivt kraftmarked. Samtidig er også signalet at man selvsagt må være på vakt for ikke å overtre konkurransereglene i arbeidet med et integrert europeisk kraftmarked. Skulle det være interesse for å etablere seg fra andre aktører, vil selvsagt dette være noe vi og regulator vil forholde oss til, sier Lont.

Statnett-sjefen mener at integrasjon og felles prosesser i prissetting og utveksling mellom børsene er en forutsetning for økt handel mellom landene.

– Har dere som eiere et medansvar for at dette kunne skje?

–Styret i selskapet har et ansvar for å sikre at selskapet følger alle relevante regler. Som eier forventer vi selvsagt at alle regler følges. Dette har vi et ansvar for å se til at selskapet gjør, noe vi også har fulgt opp overfor ledelsen, og vi har vært tydelige på våre forventninger, sier Lont.

Han sier det er styret i NPS som må svare på om eierne har tillitt til ledelsen i NPS, og Lont viser til at styreleder Nils Nygren har uttrykt tillitt til børssjef Mikael Lundin.

Lundin har i et intervju med Montel sagt at det har vært krevende for NPS både å skulle samarbeide og samtidig konkurrere med spotbørsene i Europa.

Straffespark
– Sender EU-kommisjonen konfliktfylte signaler etter din vurdering?

– Overtredelsene skjedde i en periode hvor det var et betydelig press fra EU for å få fortgang på integrasjonsprosessene. Dette kan selvsagt ha vært et bidrag til at NPS ikke hadde blikket godt nok festet på konkurranserettslige utfordringer, sier Lont.

– Kommisjonen viste jo selv til at det var et legitimt samarbeid om felles IKT-plattform som var bakgrunnen for overtredelsene. Uten at det er noen unnskyldning. Dette fremstår for meg som når en fotballspiller ufrivillig handser innenfor 16-meteren. Det kan noen ganger få store konsekvenser for spillets gang, uavhengig av intensjonen, samtidig som reglene er klare og må etterleves, fortsetter han.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
Tar effekttariffene til Stortinget

Effekttariffene bør skrotes til fordel for tvungen timesavregning i spotmarkedet og mer Enova-støtte, krever Nelfo. Nå er også stortingspolitikere på krigsstien mot NVEs tarifforslag.

Les mer

Kraftprisen ville vært mye høyere uten utenlandskabler

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort analyser som viser at strømprisen kunne vært to-tre ganger høyere på vinteren selv med normale nedbørsmengder dersom Norge ikke hadde vært koblet til det europeiske kraftmarkedet via overføringsnettet.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2018

Siden forrige uke har prognosene for energibalansen ved utgangen av august blitt 2,5 TWh bedre, og vil med dagens nedbørsprognoser ha et underskudd på ca. 22 TWh.

Les mer

Markedskommentar uke 30 2018

Vi ser tilbake på en uke med et fortsatt sterkt kraftmarked til tross for ferietid og redusert likviditet, samt en uke med politiske diskusjoner som kan få store konsekvenser for det internasjonale energimarkedet og råoljeprisen fremover.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]