16.04.2015

Lien vil splitte opp nettselskapene

(Montel) OED har i dag sendt et lovforslag på høring om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener et skarpere skille bidrar til å øke eiernes oppmerksomhet om strømnettvirksomheten, og reduserer riskioen for kryssubsidiering mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet.

Forslaget er i tråd med anbefalingen fra Reiten-rapporten som ble lagt fram i mai i fjor, og utvalgsleder Eivind Reiten karakteriserte selv forslaget om funksjonelt og selskapsmessig skille som det viktigste grepet for å få en mer effektiv drift av nettet.

– Målet med forslaget er å bidra til en mer effektiv og robust strømnettstruktur og lavere nettleie. Et godt strømnett er en forutsetning for økt produksjon og effektiv distribusjon av fornybar energi. Dette legger til rette for en fremtidsrettet og klimavennlig energiforsyning. Forslaget legger også et viktig grunnlag for en nødvendig konsolideringsprosess i retning av mer robuste nettselskaper, sier Lien i en pressemelding.

Lien viser til at det i selskaper der nettvirksomheten er kombinert med konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel kraftproduksjon, er det en risiko for sammenblanding og kryssubsidiering.

– Det er verken transparent eller særlig demokratisk, sier Lien.

Tre års omstilingsfrist
Selskapsmessig skille innebærer at strømnettvirksomheten plasseres i en egen juridisk enhet, for eksempel som datterselskap i et konsern. Funksjonelt skille betyr at personer i ledelsen ikke kan ha tilsvarende funksjon i et annet selskap i konsernet.

Morselskap eller kontrollerende eier i konsern med både strømnett og annen virksomhet, for eksempel kraftproduksjon eller televirksomhet, skal ifølge OEDs forslag, ikke gi instrukser til nettforetaket om daglig drift eller investeringsbeslutninger innenfor ordinære økonomiske rammer.

Skillet gjør nettvirksomhet mer gjennomsiktig og forenkler sammenslåinger av selskap, mener OED.

I dag kreves selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper med mer enn 100.000 kunder. Forslaget som nå er lagt fram inkluderer alle selskap som er i en monopolstilling og tarifferer kunder for nettjenester.

Samtidig skal selskapene gis en tilpasningsperiode på tre år etter at loven trer i kraft.

Det etableres en forskriftshjemmel for å regulere muligheten til å selge eller leie ut egen kapasitet i visse situasjoner, i tillegg til en snever dispensasjonsadgang fra kravet, heter det i meldingen fra OED.

Høringsfristen er satt til 27. mai i år.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Video: markedskommentar august 2019

Det er mange faktorer som påvirker strømprisene, men hvordan vil prisene utvikle seg fremover? I denne ferske markedskommentarene ser vi på hydrologisk balanse, hvordan kullprisene påvirker strømprisene osv.

Les mer

Markedskommentar uke 33 2019

Denne uken har gitt noe lavere spotpriser da mer vind har gitt høyere vindkraftproduksjon som slår direkte ut i spotprisene. Mindre nedbør i værvarslene har økt prisene i terminmarkedet for kraft for kontraktene på de førstkommende månedene, mens kontraktene lenger ut på kurven har falt i takt med lavere brenselspriser og CO2-kvotepris.

Les mer

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?