16.04.2015

Lien vil splitte opp nettselskapene

(Montel) OED har i dag sendt et lovforslag på høring om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener et skarpere skille bidrar til å øke eiernes oppmerksomhet om strømnettvirksomheten, og reduserer riskioen for kryssubsidiering mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet.

Forslaget er i tråd med anbefalingen fra Reiten-rapporten som ble lagt fram i mai i fjor, og utvalgsleder Eivind Reiten karakteriserte selv forslaget om funksjonelt og selskapsmessig skille som det viktigste grepet for å få en mer effektiv drift av nettet.

– Målet med forslaget er å bidra til en mer effektiv og robust strømnettstruktur og lavere nettleie. Et godt strømnett er en forutsetning for økt produksjon og effektiv distribusjon av fornybar energi. Dette legger til rette for en fremtidsrettet og klimavennlig energiforsyning. Forslaget legger også et viktig grunnlag for en nødvendig konsolideringsprosess i retning av mer robuste nettselskaper, sier Lien i en pressemelding.

Lien viser til at det i selskaper der nettvirksomheten er kombinert med konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel kraftproduksjon, er det en risiko for sammenblanding og kryssubsidiering.

– Det er verken transparent eller særlig demokratisk, sier Lien.

Tre års omstilingsfrist
Selskapsmessig skille innebærer at strømnettvirksomheten plasseres i en egen juridisk enhet, for eksempel som datterselskap i et konsern. Funksjonelt skille betyr at personer i ledelsen ikke kan ha tilsvarende funksjon i et annet selskap i konsernet.

Morselskap eller kontrollerende eier i konsern med både strømnett og annen virksomhet, for eksempel kraftproduksjon eller televirksomhet, skal ifølge OEDs forslag, ikke gi instrukser til nettforetaket om daglig drift eller investeringsbeslutninger innenfor ordinære økonomiske rammer.

Skillet gjør nettvirksomhet mer gjennomsiktig og forenkler sammenslåinger av selskap, mener OED.

I dag kreves selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper med mer enn 100.000 kunder. Forslaget som nå er lagt fram inkluderer alle selskap som er i en monopolstilling og tarifferer kunder for nettjenester.

Samtidig skal selskapene gis en tilpasningsperiode på tre år etter at loven trer i kraft.

Det etableres en forskriftshjemmel for å regulere muligheten til å selge eller leie ut egen kapasitet i visse situasjoner, i tillegg til en snever dispensasjonsadgang fra kravet, heter det i meldingen fra OED.

Høringsfristen er satt til 27. mai i år.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Laveste strømpris i Norge noensinne

Det varme været har satt i gang snøsmeltingen i Sør-Norge og spotprisen har sunket til rekordlave 1,54 euro MWh.

Det ser ut til å bli fint vær i hele Norden fremover og temperaturene øker kraftig. Det betyr at de enorme mengdene med snø som har ligget i fjellet i Sør-Norge virkelig begynner å smelte. Smeltingen sørger for at strømprisene stuper og spotprisen for Sør-Norge har klokket inn på rekordlave 1,54 euro tirsdag.

Les mer

Markedskommentar uke 21 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke cirka 12 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 10,1 øre/kWh. Spotprisen har dermed blitt levert lavere enn forventet denne uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 6 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 20 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke cirka 8 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli på cirka 12 øre/kWh. Spotprisen har dermed blitt levert 5 øre høyere enn forventet nivå for en uke siden.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2020

Resultatene av Norsk Kundebarometer 2020 ble presentert kl. 10 torsdag 14. mai. For 10. året på rad er det kundene til Gudbrandsdal Energi som viser seg å være de mest fornøyde strømkundene, med en score på hele 77 poeng. 9 av landets strømleverandører var med i undersøkelsen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?