16.04.2015

Lien vil splitte opp nettselskapene

(Montel) OED har i dag sendt et lovforslag på høring om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener et skarpere skille bidrar til å øke eiernes oppmerksomhet om strømnettvirksomheten, og reduserer riskioen for kryssubsidiering mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet.

Forslaget er i tråd med anbefalingen fra Reiten-rapporten som ble lagt fram i mai i fjor, og utvalgsleder Eivind Reiten karakteriserte selv forslaget om funksjonelt og selskapsmessig skille som det viktigste grepet for å få en mer effektiv drift av nettet.

– Målet med forslaget er å bidra til en mer effektiv og robust strømnettstruktur og lavere nettleie. Et godt strømnett er en forutsetning for økt produksjon og effektiv distribusjon av fornybar energi. Dette legger til rette for en fremtidsrettet og klimavennlig energiforsyning. Forslaget legger også et viktig grunnlag for en nødvendig konsolideringsprosess i retning av mer robuste nettselskaper, sier Lien i en pressemelding.

Lien viser til at det i selskaper der nettvirksomheten er kombinert med konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel kraftproduksjon, er det en risiko for sammenblanding og kryssubsidiering.

– Det er verken transparent eller særlig demokratisk, sier Lien.

Tre års omstilingsfrist
Selskapsmessig skille innebærer at strømnettvirksomheten plasseres i en egen juridisk enhet, for eksempel som datterselskap i et konsern. Funksjonelt skille betyr at personer i ledelsen ikke kan ha tilsvarende funksjon i et annet selskap i konsernet.

Morselskap eller kontrollerende eier i konsern med både strømnett og annen virksomhet, for eksempel kraftproduksjon eller televirksomhet, skal ifølge OEDs forslag, ikke gi instrukser til nettforetaket om daglig drift eller investeringsbeslutninger innenfor ordinære økonomiske rammer.

Skillet gjør nettvirksomhet mer gjennomsiktig og forenkler sammenslåinger av selskap, mener OED.

I dag kreves selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper med mer enn 100.000 kunder. Forslaget som nå er lagt fram inkluderer alle selskap som er i en monopolstilling og tarifferer kunder for nettjenester.

Samtidig skal selskapene gis en tilpasningsperiode på tre år etter at loven trer i kraft.

Det etableres en forskriftshjemmel for å regulere muligheten til å selge eller leie ut egen kapasitet i visse situasjoner, i tillegg til en snever dispensasjonsadgang fra kravet, heter det i meldingen fra OED.

Høringsfristen er satt til 27. mai i år.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 15 2019

Spotprisene har løftet seg denne uken da høytrykkspreget vær har gitt lite vind og nedbør. Mer høytrykk i værvarslene kombinert med høyere brenselspriser og CO2-kvotepriser har bidratt til høyere priser i terminmarkedet for kraft.

Les mer

Endeløs vinter - et reisebrev

Endless Winter er et eksperiment i bærekraftig fjellsport. Vi følger skikjører Nikolai Schirmer i et forsøk på å kjøre bedre på ski uten de vanlige CO2-intensive frynsegodene til en proff skikjører.

Les mer

Markedskommentar april 2019

Vi har lagt bak oss en kald vinter med høye strømpriser og generelt høyt strømforbruk blant folk flest. Dette har påvirket strømregningene våre og dermed også økt trykket inn mot strømleverandørene. Nå har været blitt mildere og forbruket har gått ned. Det samme har strømprisene.

Les mer

Markedskommentar uke 14 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Spotprisene har vært relativt stabile med mindre svingninger denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?