16.04.2015

Lien vil splitte opp nettselskapene

(Montel) OED har i dag sendt et lovforslag på høring om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) mener et skarpere skille bidrar til å øke eiernes oppmerksomhet om strømnettvirksomheten, og reduserer riskioen for kryssubsidiering mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet.

Forslaget er i tråd med anbefalingen fra Reiten-rapporten som ble lagt fram i mai i fjor, og utvalgsleder Eivind Reiten karakteriserte selv forslaget om funksjonelt og selskapsmessig skille som det viktigste grepet for å få en mer effektiv drift av nettet.

– Målet med forslaget er å bidra til en mer effektiv og robust strømnettstruktur og lavere nettleie. Et godt strømnett er en forutsetning for økt produksjon og effektiv distribusjon av fornybar energi. Dette legger til rette for en fremtidsrettet og klimavennlig energiforsyning. Forslaget legger også et viktig grunnlag for en nødvendig konsolideringsprosess i retning av mer robuste nettselskaper, sier Lien i en pressemelding.

Lien viser til at det i selskaper der nettvirksomheten er kombinert med konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel kraftproduksjon, er det en risiko for sammenblanding og kryssubsidiering.

– Det er verken transparent eller særlig demokratisk, sier Lien.

Tre års omstilingsfrist
Selskapsmessig skille innebærer at strømnettvirksomheten plasseres i en egen juridisk enhet, for eksempel som datterselskap i et konsern. Funksjonelt skille betyr at personer i ledelsen ikke kan ha tilsvarende funksjon i et annet selskap i konsernet.

Morselskap eller kontrollerende eier i konsern med både strømnett og annen virksomhet, for eksempel kraftproduksjon eller televirksomhet, skal ifølge OEDs forslag, ikke gi instrukser til nettforetaket om daglig drift eller investeringsbeslutninger innenfor ordinære økonomiske rammer.

Skillet gjør nettvirksomhet mer gjennomsiktig og forenkler sammenslåinger av selskap, mener OED.

I dag kreves selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper med mer enn 100.000 kunder. Forslaget som nå er lagt fram inkluderer alle selskap som er i en monopolstilling og tarifferer kunder for nettjenester.

Samtidig skal selskapene gis en tilpasningsperiode på tre år etter at loven trer i kraft.

Det etableres en forskriftshjemmel for å regulere muligheten til å selge eller leie ut egen kapasitet i visse situasjoner, i tillegg til en snever dispensasjonsadgang fra kravet, heter det i meldingen fra OED.

Høringsfristen er satt til 27. mai i år.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer

Markedskommentar uke 23 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 9,6 og 33 øre/kWh, mot 25-37 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Hva skjedde med CO2-prisen?

Prisen på CO2-kvoter påvirker strømprisen, og det siste halvannet året har CO2-prisen steget kraftig. Her er en forklaring på CO2-markedet fra C til 2.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?