23.03.2015

Lien ser fram mot nye oljetiår for Norge

Oslo (NTB-Kristian Skårdalsmo): Debatten bør dreie seg om hva vi skal leve av i tillegg til oljen, mener olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Mandag åpnes Eldfisk II-feltet, som kan gi olje i 40 nye år.

– Eldfisk har vært og er en del av den fantastiske utviklingen av Ekofisk-området som startet for mer enn 40 år siden. Eldfisk II muliggjør at produksjonen fra Ekofisk-området, som har vart i 40 år, kan vare i 40 år til, sier Lien til NTB før avreise.

Mandag foretar hans statssekretær Kåre Fostervold (Frp) den offisielle åpningen av Eldfisk II.

Lien mener diskusjonen om hva vi nordmenn skal leve av når oljealderen er over, må dreies.

– Vi må få debatten over på hva skal vi leve av i tillegg til oljen. Hva vi skal leve av etter oljen, har vi veldig god tid til å finne ut av. Johan Sverdrup skal produsere i 50 år til og Ekofisk-området i 40, forklarer Lien.

Mørke skyer

Oljebransjen har det siste halvåret opplevd flere mørke skyer. Oljeprisen er halvert siden i fjor, og investeringstakten på norsk sokkel faller kraftig. Samtidig øker den stadig større oppmerksomheten rundt klimautslipp det politiske presset mot hele sektoren. Lien er likevel ikke urolig.

– Den dagen Norge begynner å basere olje- og gasspolitikken på oljesektorens kvartalstall, har vi tapt, sier han.

Lien viser til at Eldfisk har opplevd sterkt svingende oljepriser i sin tid og minner om en pris på rundt 10 dollar fatet så sent som i 1999.

– Eldfisk er et godt eksempel på at dette er en næring som også tidligere har stått i krevende sykliske utfordringer, men som har kommet styrket ut av disse syklusene hver eneste gang.

– Ikke bærekraftig

Til tross for mye snakk om skiferolje fra USA leveres det meste av verdens olje fortsatt fra konvensjonelle felt hvor produksjonen går ned med 10-15 prosent i året. I tillegg øker forbruket med 1-2 prosent i året, minner Lien om.

– Jeg er ikke bekymret for oljeprisen på lang sikt. 55 dollar fatet gjør ting mer krevende akkurat nå, men ingen tror at den oljeprisen er bærekraftig, sier Lien.

– En pris på dagens nivå legger ikke grunnlag for tilstrekkelig med investeringer i oljevirksomheten til at vi på sikt kan produsere de ressursene som markedet vil etterspørre.

For å møte utfordringene må oljebransjen jobbe smartere, ta i bruk ny teknologi, og få ned kostnadene, mener Lien, og viser til at det høye aktivitetsnivået i 2013 fikk kostnadene til å eskalere. Nå har pilene snudd.

– For dem som mister jobbene sine, er det selvsagt svært krevende, sier han.

Lien fremholder at han gjentatte ganger har understreket at selskapene er nødt til å få kontroll med kostnadene.

– Norge må produsere

I norsk politikk er det krefter som tar til orde for å begrense oljeutvinningen av klimahensyn. Lien svarer slik:

– Både energi- og klimaministre jeg møter fra andre land, er opptatt av at Norge skal fortsette å produsere olje og gass. Det er nettopp fordi verden trenger mer energi fra demokratier som Norge og norsk sokkel, der rammevilkårene er forutsigbare.

Lien viser til at norsk oljeproduksjon er den mest miljøvennlige i verden, både når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet og utslipp av klimagasser. Han peker dessuten på at kull er verstingen når det gjelder klimautslipp:

– Jeg håper vi får en avtale i Paris i desember som er så stram at den faktisk gjør at de mest CO2-intensive energikildene får det tøffere i markedene. Jeg tror ikke det vil påvirke norsk sokkel i betydelig grad. (©NTB)

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?