23.03.2015

Lien ser fram mot nye oljetiår for Norge

Oslo (NTB-Kristian Skårdalsmo): Debatten bør dreie seg om hva vi skal leve av i tillegg til oljen, mener olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Mandag åpnes Eldfisk II-feltet, som kan gi olje i 40 nye år.

– Eldfisk har vært og er en del av den fantastiske utviklingen av Ekofisk-området som startet for mer enn 40 år siden. Eldfisk II muliggjør at produksjonen fra Ekofisk-området, som har vart i 40 år, kan vare i 40 år til, sier Lien til NTB før avreise.

Mandag foretar hans statssekretær Kåre Fostervold (Frp) den offisielle åpningen av Eldfisk II.

Lien mener diskusjonen om hva vi nordmenn skal leve av når oljealderen er over, må dreies.

– Vi må få debatten over på hva skal vi leve av i tillegg til oljen. Hva vi skal leve av etter oljen, har vi veldig god tid til å finne ut av. Johan Sverdrup skal produsere i 50 år til og Ekofisk-området i 40, forklarer Lien.

Mørke skyer

Oljebransjen har det siste halvåret opplevd flere mørke skyer. Oljeprisen er halvert siden i fjor, og investeringstakten på norsk sokkel faller kraftig. Samtidig øker den stadig større oppmerksomheten rundt klimautslipp det politiske presset mot hele sektoren. Lien er likevel ikke urolig.

– Den dagen Norge begynner å basere olje- og gasspolitikken på oljesektorens kvartalstall, har vi tapt, sier han.

Lien viser til at Eldfisk har opplevd sterkt svingende oljepriser i sin tid og minner om en pris på rundt 10 dollar fatet så sent som i 1999.

– Eldfisk er et godt eksempel på at dette er en næring som også tidligere har stått i krevende sykliske utfordringer, men som har kommet styrket ut av disse syklusene hver eneste gang.

– Ikke bærekraftig

Til tross for mye snakk om skiferolje fra USA leveres det meste av verdens olje fortsatt fra konvensjonelle felt hvor produksjonen går ned med 10-15 prosent i året. I tillegg øker forbruket med 1-2 prosent i året, minner Lien om.

– Jeg er ikke bekymret for oljeprisen på lang sikt. 55 dollar fatet gjør ting mer krevende akkurat nå, men ingen tror at den oljeprisen er bærekraftig, sier Lien.

– En pris på dagens nivå legger ikke grunnlag for tilstrekkelig med investeringer i oljevirksomheten til at vi på sikt kan produsere de ressursene som markedet vil etterspørre.

For å møte utfordringene må oljebransjen jobbe smartere, ta i bruk ny teknologi, og få ned kostnadene, mener Lien, og viser til at det høye aktivitetsnivået i 2013 fikk kostnadene til å eskalere. Nå har pilene snudd.

– For dem som mister jobbene sine, er det selvsagt svært krevende, sier han.

Lien fremholder at han gjentatte ganger har understreket at selskapene er nødt til å få kontroll med kostnadene.

– Norge må produsere

I norsk politikk er det krefter som tar til orde for å begrense oljeutvinningen av klimahensyn. Lien svarer slik:

– Både energi- og klimaministre jeg møter fra andre land, er opptatt av at Norge skal fortsette å produsere olje og gass. Det er nettopp fordi verden trenger mer energi fra demokratier som Norge og norsk sokkel, der rammevilkårene er forutsigbare.

Lien viser til at norsk oljeproduksjon er den mest miljøvennlige i verden, både når det gjelder helse-, miljø og sikkerhet og utslipp av klimagasser. Han peker dessuten på at kull er verstingen når det gjelder klimautslipp:

– Jeg håper vi får en avtale i Paris i desember som er så stram at den faktisk gjør at de mest CO2-intensive energikildene får det tøffere i markedene. Jeg tror ikke det vil påvirke norsk sokkel i betydelig grad. (©NTB)

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?