17.09.2014

Lien åpner for å se på 2020-fristen i elsertmarkedet


Gunnveig Jacobsen

(Montel) Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) åpner for å se på lukkedatoen 31. desember 2020 i elsertifikatmarkedet for å unngå at investorer mister all elsertstøtte til prosjekter som ikke rekker fristen. Foto Gudbrandsdal Energi.– Jeg har forståelse for dem som sier det er krevende å planlegge å komme på nett 15. desember 2020, men hvis man blir forsinket til 15. januar 2021, så mister man all støtte, sier Tord Lien til Montel.Hvis et elsertifikatberettiget prosjekt ikke kommer på nett innen den absolutte fristen på 31. desember 2020, så mister prosjektet retten til elsertifikatstøtte. Dermed risikerer investorene store tap hvis prosjektene ikke rekker fristen.

I Sverige er det derimot en overgangsordning som sikrer investorene avkortet støtte hvis de blir forsinket. Bransjen har lenge ønsket en tilsvarende ordning innført i Norge.

Tord Lien kommer nå med direkte signaler om dette, uten å spesifisere når slike endringer kan komme.

– Jeg har stor sympati for dem som ønsker å bidra til at vi skal nå vårt fornybarmål i Norge og Sverige, og som hvis de bommer med 14 dager mister all støtte. Det mener jeg vi bør se på. Men det er stor forskjell på å være ferdig i 2021 og 2025, sier Lien.

Elsert til 2030?
Etter valget i Sverige på søndag er det flertall i Riksdagen for å forlenge elsertifikatsystemet i Sverige til 2030, selv om den politiske situasjonen nå er noe uoversiktlig.

Her er Lien langt mindre konkret.

– Dagens norsk-svenske elsertifikatsystem er ganske godt rammet inn, og det er konstruert for å nå fornybarmålene i 2020. Å utvide dette til 2030 er noe vi eventuelt får komme tilbake til i energimeldingen, sier Lien.

Energimeldingen er ventet til neste år, og skal først og fremst ta for seg det langsiktige perspektivet fram til 2050, men også ha en mer konkret tilnærming til energimarkedsutviklingen i perioden 2020 til 2030.

– Jeg ser at NHO, Energi Norge og Norsk Industri sier klart og tydelig at de ikke ønsker en utvidelse av sertifikatordnignen fram mot 2030. Det er noe regjeringen vil ta med seg, sier Lien.

– Men åpner dere for å se på en forlengelse av elsertifkatsystemet?

– Det er for tidlig å si. Nå skal vi gjøre et grundig arbeid med energimeldingen. Når den legges fram, vil vi adressere norsk kraftpolitikk fra 2020 til 2030, sier Lien.

Energiministeren vil ikke kommentere bransjens ønske om å få på plass grønne avskrivinger i neste års statsbudsjett.

– Jeg kan bekrefte at statsbudsjettet er mer eller mindre ferdig og at det blir lagt fram 8. oktober.

– Kabelkonsesjoner kommer i tide
Når det gjelder konsesjonene til de to planlagte 1.400 MW-kabler til Tyskland og Storbritannia som Statnett fortsatt venter på, mener Lien det vil være fullt mulig å opprettholde den opprinnelige tidsplanen om kabler i 2018 og 2020.

– Det må vi forholde oss til. Så er det ikke selvfølgelig at begge konsesjonene blir gitt. Det får vi komme tilbake til, sier Lien.

– Hvorfor drøyer avgjørelsen?

– Dette er store, tunge beslutninger, og vi må bruke tilstrekkelig med tid for å gi dette en skikkelig behandling. Men vi har hele tiden vært veldig opptatt av å legge til rette for å holde tidsplanen. Skulle det bli noen endringer, vil vi selvfølgelig informere om det.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
15:58, Tuesday, 16 September 2014


Related news:
Markedskommentar mars 2018

En kald vinter har gitt oppgang i strømprisene på lengre sikt og det ser ut til at kuldeperioden over Norden vil fortsette. Det blir noe varmere mot helgen, men det er meldt kaldere igjen i Påskeuken.

Les mer

Flere leverandørskifter i 2017

Til sammen ble det foretatt 550.800 leverandørskifter i 2017. Av disse var 497.100 husholdningskunder og 53.700 næringskunder.

Les mer

Høringssvar - forslag til innføring av effekttariffer

Gudbrandsdal Energi AS sitt høringssvar til NVE’s forslag om innføring av effekttariffer mot husholdningsmarkedet. Vi ønsker ikke innføring av effekttariffer mot husholdningsmarkedet.

Les mer

Solkraften økte med 59 %

Det ble i 2017 installert 18,2 MWp solkraft, 59 prosent høyere enn året før, ifølge tall innrapportert til Solenergiklyngen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]