17.09.2014

Lien åpner for å se på 2020-fristen i elsertmarkedet


Gunnveig Jacobsen

(Montel) Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) åpner for å se på lukkedatoen 31. desember 2020 i elsertifikatmarkedet for å unngå at investorer mister all elsertstøtte til prosjekter som ikke rekker fristen. Foto Gudbrandsdal Energi.– Jeg har forståelse for dem som sier det er krevende å planlegge å komme på nett 15. desember 2020, men hvis man blir forsinket til 15. januar 2021, så mister man all støtte, sier Tord Lien til Montel.Hvis et elsertifikatberettiget prosjekt ikke kommer på nett innen den absolutte fristen på 31. desember 2020, så mister prosjektet retten til elsertifikatstøtte. Dermed risikerer investorene store tap hvis prosjektene ikke rekker fristen.

I Sverige er det derimot en overgangsordning som sikrer investorene avkortet støtte hvis de blir forsinket. Bransjen har lenge ønsket en tilsvarende ordning innført i Norge.

Tord Lien kommer nå med direkte signaler om dette, uten å spesifisere når slike endringer kan komme.

– Jeg har stor sympati for dem som ønsker å bidra til at vi skal nå vårt fornybarmål i Norge og Sverige, og som hvis de bommer med 14 dager mister all støtte. Det mener jeg vi bør se på. Men det er stor forskjell på å være ferdig i 2021 og 2025, sier Lien.

Elsert til 2030?
Etter valget i Sverige på søndag er det flertall i Riksdagen for å forlenge elsertifikatsystemet i Sverige til 2030, selv om den politiske situasjonen nå er noe uoversiktlig.

Her er Lien langt mindre konkret.

– Dagens norsk-svenske elsertifikatsystem er ganske godt rammet inn, og det er konstruert for å nå fornybarmålene i 2020. Å utvide dette til 2030 er noe vi eventuelt får komme tilbake til i energimeldingen, sier Lien.

Energimeldingen er ventet til neste år, og skal først og fremst ta for seg det langsiktige perspektivet fram til 2050, men også ha en mer konkret tilnærming til energimarkedsutviklingen i perioden 2020 til 2030.

– Jeg ser at NHO, Energi Norge og Norsk Industri sier klart og tydelig at de ikke ønsker en utvidelse av sertifikatordnignen fram mot 2030. Det er noe regjeringen vil ta med seg, sier Lien.

– Men åpner dere for å se på en forlengelse av elsertifkatsystemet?

– Det er for tidlig å si. Nå skal vi gjøre et grundig arbeid med energimeldingen. Når den legges fram, vil vi adressere norsk kraftpolitikk fra 2020 til 2030, sier Lien.

Energiministeren vil ikke kommentere bransjens ønske om å få på plass grønne avskrivinger i neste års statsbudsjett.

– Jeg kan bekrefte at statsbudsjettet er mer eller mindre ferdig og at det blir lagt fram 8. oktober.

– Kabelkonsesjoner kommer i tide
Når det gjelder konsesjonene til de to planlagte 1.400 MW-kabler til Tyskland og Storbritannia som Statnett fortsatt venter på, mener Lien det vil være fullt mulig å opprettholde den opprinnelige tidsplanen om kabler i 2018 og 2020.

– Det må vi forholde oss til. Så er det ikke selvfølgelig at begge konsesjonene blir gitt. Det får vi komme tilbake til, sier Lien.

– Hvorfor drøyer avgjørelsen?

– Dette er store, tunge beslutninger, og vi må bruke tilstrekkelig med tid for å gi dette en skikkelig behandling. Men vi har hele tiden vært veldig opptatt av å legge til rette for å holde tidsplanen. Skulle det bli noen endringer, vil vi selvfølgelig informere om det.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
15:58, Tuesday, 16 September 2014


Related news:
Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?