Hjem > Siste nytt > Lav strømpris ødelegger for «grønne mål»

Lav strømpris ødelegger for «grønne mål»

Thomas Gundersen
Publisert 01.02.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Foto: Østfold Energi


(enerWE) Europa flommer over av energi.


Østfold Energi stanser utbyggingen av Gravdalen kraftverk i Lærdal for godt. Østfold Energi søkte om konsesjon i 2008 og fikk «ja» først i 2015. I løpet av den tiden ble det dyrere å bygge ut enn det markedet gir i inntekt.


— Vi har fått en halvering av strømprisene på kort tid. Det er mange faktorer som bidrar til dette. Europa flommer over av energi, Kina setter kullprisen lavt og det er billig å slippe ut CO2, forteller direktør for vannkraft i Østfold Energi, Morten Karlsen til enerWE.no.


Rekker ikke 2021-fristen


Grunnen til at prosjektet er avsluttet for godt og ikke bare lagt på is handler blant annet om mangel på tid. Fornybare kraftverk som er i drift innen 2021 får en ekstra inntekt i el-sertifikater. El-sertifikat er en avgift betalt av strømkunder som ville gitt Gravdalen kraftverk 60-70% mer i inntekt.


Utbygging er ikke lønnsomt i dag. Å vente på høyere priser kunne vært en løsning, men da rekker man sannsynligvis ikke å være i drift innen slutten av 2021. Denne fristen ble satt for å rekke det politiske målet med at 67,5% av Norges totale energiproduksjon skal være fornybar. Byggetiden til kraftverket var beregnet til tre år.


Det har vært et politisk mål å bygge mer grønn energiproduksjon. Det er kun selskaper med offentlige eiere som får konsesjoner av denne typen.


— Lav strømpris er ikke noe samfunnsproblem


Det medium store anlegget skulle drives av kraftprodusenten i kommunen så ingen planlagte arbeidsplasser går tapt nå som utbyggingen stanses. Entreprenørene som vant anbudene derimot mister en stor jobb.


— Mister ikke troen på fornybar energi


Karlsen forteller at selvom de stenger utbyggingen har de sterk tro på at fornybar energi er riktig for verden på lang sikt. Han forteller hvis strømprisene går opp om noen år vil de glede seg over at de allerede har vannkraftverk og at er de godt posisjonert for markedet.


enerWE: http://www.enerwe.no/energi/lav-strompris-odelegger-for-gronne-mal/

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?