26.08.2016

Landstrøm lønner seg for Norge

Color Line har siden 2011 hatt landstrøm til skipene som går mellom Oslo og Kiel. Det sparer Oslo for store utslipp.

(Bellona) Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. I tillegg kommer store mengder NOx og CO2. Landstrøm vil kutte disse utslippene og i tillegg være økonomisk bærekraftig.

Det viser en ny rapport fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen.

Å bygge ut landstrøm i de 28 største havnene vil kunne spare Norge for utslipp av 356.000 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslippene fra en stor industribedrift, som Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden eller Heidrun-plattformen i Norskehavet.

Les hele rapporten her.

Tiltak mot farlig byluft

I tillegg til CO2, gir skipene også store lokale utslipp som er med på å skape store problemer i norske byer.

Fartøy i havn slipper ut like mye svevestøv og svoveloksid som hele den norske bilparken. Skipenes NOx-utslipp tilsvarer 58 prosent av Nox-utslippene fra personbiltrafikken.

– Siemens og Bellonas rapport viser besparelser for miljø og økonomi, men vi må også huske på helseaspektet her. Luftforurensning fører til 524.000 for tidlige dødsfall i Europa hvert år. Her kan vi med ett grep fjerne en av årsakene, sier Sigurd Enge i Bellona.

I vinter ble folk med hjerte- og luftveisproblemer bedt om å holde seg innendørs. Problemet oppstår gjerne på de kaldeste vinterdagene, både fordi vedfyringen øker og fordi forbrenningsmotorene påvirkes negativt av kulden.

Lønnsomt for Norge

De samlede investeringene for anlegg på land er beregnet til 1,4 mrd kroner, med en levetid på 25 år. De årlige kostnadene vil være langt lavere enn dagens strømforsyning med dieselgeneratorer. En slik omlegging vil være særlig gunstig for godstransporten.

– Dette er gledelige tall. Ser man verdikjeden under ett, vil landstrøm lønne seg for Norge. Men det krever en nasjonal strategi. Det hjelper ikke å bygge landstrømanlegg i Bergen dersom resten av landet ikke gjør noe, sier Nils Klippenberg, divisjonsdirektør i Siemens.

2100 årsverk

Rapporten viser også at en koordinert utbygging av landstrøm i de største norske havnene vil skape arbeidsplasser langs kysten. Det vil kreves minst 2100 årsverk å bygge anleggene som kreves på land.

– Høykompetent arbeidskraft er nå ledig langs kysten. Timingen er ideell og dette er grønn omstilling i praksis, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Arbeidsplasser pga ombygginger av skip ved norske verft er ikke tatt med i regnestykket og vil evt. komme i tillegg.

– Landstrøm kan gi ringvirkninger for verftene, som igjen er et svært viktig marked for leverandørindustrien. Landstrøm blir nøkkelen for å utvikle teknologi og kompetanse i Norge, som også har stort potensial for eksport, sier Frank Jaegtnes, adm. dir i Elektroforeningen.

Pengene finnes

I fjor ga statsforetaket Enova 1,55 mrd kroner i støtte til et pilotprosjekt ved Hydro Karmøy.

– Det viser at staten har muskler til å satse på gode prosjekter. For samme sum kan man altså få landstrøm i alle store, norske havner, sier Sigurd Enge i Bellona.

Disse havnene er med i studien:

CRUISE: Oslo, Stavanger, Bergen, Flåm, Olden, Ålesund, Molde, Trondheim, Tromsø, Nordkapp

GODS: Fredrikstad, Moss, Oslo, Drammen, Tønsberg, Larvik, Porsgrunn, Kristiansand, Egersund, Sola, Karmøy, Bergen, Florø, Bremanger, Måløy, Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Brønnøy, Rana, Bodø, Narvik, Harstad, Tromsø, Hammerfest, Kirkenes

Kontaktpersoner

Bellona: Shipping-rådgiver Sigurd Enge, tlf 970 87 533
Siemens: Divisjonsdirektør Nils Klippenberg, tlf 415 03 806
Elektroforeningen: Adm.dir Frank Jaegtnes, tlf 920 45 71
Nelfo: Tore Strandskog, næringspolitisk direktør, tlf 99477834

Hele saken kan du lese på nettsidene til Bellona.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?