03.08.2012

Lågtrycksväder över Skandinavien i augusti

Lågtrycksväder över Skandinavien i augusti

(Montel) Det ser inte ut att bli någon radikal förändring av det kalla och blöta lågtrycksdominerade vädret över Skandinavien under augusti, enligt månadsprognosen från ECMWF.

– Det går en tydlig skiljelinje mellan vädret i norr samt nordvästra Europa och vädret i syd och sydöstra Europa som ser ut att hålla i sig under hela perioden. Signalerna är naturligtvis starkast i början av prognosen och blir sedan svagare mot slutet, men jag ser inga tecken på någon radikal förändring, säger Anders Hillberg, meteorolog på SMHI.

I prognosen som sträcker sig från 6 augusti till 3 september domineras vädret i norr av lågtryck med rikligt med nederbörd och kallare temperaturer än normalt, medan vädret i sydöstra Europa präglas av högtryckt med torrt och mycket varmt väder.

Tydligast blir detta under första veckan i prognosen, som stäcker sig från 6 augusti till 12 augusti, där det syns en bred linje genom kontinentala Europa på temperatur- och nederbördskartor som skiljer de olika vädersystemen åt.

Blött vecka
Under veckan blir 130-150 procent av den normala nederbörden över framförallt östra Skandinavien, medan den norska västkusten får normalt till något mindre än normal nederbörd. Mot slutet av veckan rör sig det dominerade lågtycket nordost om Skandinavien, men ersätts av ett nytt från sydväst.

Vädertrenden med lågtryck från Nordatlanten som rullar in och ersätter varandra över Skandinavien ser ut att fortsätta genom hela augusti. Från 20 augusti och framåt finns det även signaler som tyder på mer nederbörd över västra Norge. Samtidigt finns det i slutet av prognosen en högtrycksuppbyggnad över kontinentala Europa som kan stabilisera och ge något varmare väder även över Skandinavien.

En mer detaljerad prognos finns att läsa på Montels vädersidor.

Markedskommentar september 2019

I denne markedskommentaren for september 2019 ser vi at det er en bedring i hydrologisk balanse og at den totale strømregningen til forbrukeren ligger an til å bli noe lavere i 2019 enn den var i 2018.

Les mer

Markedskommentar uke 37 2019

Denne uken har terminmarkedet for kraft steget kraftig etter usikkerhet rundt fransk kjernekraftproduksjon og produksjonskutt ved det nederlandske gassfeltet Groningen. Spotprisene har til forskjell fra terminmarkedet vært langt mer stabile og spotprisene har holdt nivået fra forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 36 2019

Denne uken har vært preget av mye vind og ditto nedbør. I Norge er det 166 prosent av normal nedbør og i Sverige er det kommet over dobbelt av normalen for årstiden. Dette har ført til en forbedret energibalanse og lavere fremtidspriser.

Les mer

Klart for norsk ACER-deltakelse

Et solid flertall i det islandske Alltinget ga 2. september sin tilslutning til ACER og EUs tredje energimarkedspakke. Dette er et viktig vedtak for investeringer i norsk fornybarnæring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?