06.08.2014

Lading av elbiler og effektkrevende apparater

Gudbrandsdal Energi v/ Svein Ove Ånsløkken

Mange nye apparater produseres slik at de krever stor effekt i et kort tidsrom, noe som fører til en helt annen belastning på strømnettet enn tidligere.

1 Bakgrunn:
På grunn av stort internasjonalt fokus på mer energieffektive elektriske apparater, blir mange nye apparater produsert slik at de krever stor effekt i et kort tidsrom. Tidligere ble samme type apparater produsert så de krevde liten effekt over et lengre tidsrom. De nye apparatene fører dermed til en helt annen belastning på strømnettet enn tidligere.

Sintef utarbeidet derfor i 2012 rapporten «Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet». Gudbrandsdal Energi (GE) ønsker å nå kunder og installatører med informasjon om utviklingen, og de utfordringene den skaper for vår bransje.

2 Eksempler på utfordrende apparater:
Gjennomstrømningsvarmere:
Tradisjonelt har varmtvann blitt lagret i en 200 liters bereder med et lite varmeelement på 2 kW. Nye gjennomstrømningsvarmere lagrer ikke vannet; det blir oppvarmet når krana åpnes. Effekten må derfor være svært høy, typisk 15 kW.

Jordvarmepumper:
Slike varmepumper leveres gjerne med direktestartet kompressor, noe som vil medføre spenningsfall (oppleves typisk som at lyset blinker) hver gang varmepumpa starter.

Induksjonsovner:
Ordinære komfyrer trekker samme strøm så lenge bryterne til platene står i samme posisjon. Induksjonsovner regulerer temperaturen ved at platene slås av og på med korte mellomrom, noe som betyr at belastningen hele tiden veksler mellom null og en stor strøm.

Ladere for elbiler:
I løpet av kort tid har salget av elbiler økt kraftig. Dette fører til tilsvarende økt behov for lading, både hjemme/på hytta og langs vegen. Laderne deles i to kategorier; normalladere (en- og trefase inntil 16A) og hurtigladere (fra 20A og oppover). Hjemme og på hytta anbefaler GE at trefase normalladere benyttes.

3 Dialog mellom kunde og elektroinstallatør:
Generelt må kunde kontakte elektroinstallatør i forkant av at man går til anskaffelse av effektkrevende utstyr. Da får man en god dialog og en vurdering av kundens installasjon og GEs nett, og ev. behov for tiltak. Hvis man kommer i en situasjon der GEs nett må forsterkes, kan hele eller deler av denne kostnaden bli belastet kunden, som et anleggsbidrag ihht. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

4 Krav til utførelse av elanlegg:
Normen NEK400 regulerer i praksis hvordan elektriske lavspenningsinstallasjoner skal utføres. I siste revisjon, NEK400:2014, er detalerte krav til "Forsyning av elektriske kjøretøy" tatt inn som et nytt kapittel (kapittel 722).

Utfyllende informasjon

Sintefs rapport 
Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?