06.08.2014

Lading av elbiler og effektkrevende apparater

Gudbrandsdal Energi v/ Svein Ove Ånsløkken

Mange nye apparater produseres slik at de krever stor effekt i et kort tidsrom, noe som fører til en helt annen belastning på strømnettet enn tidligere.

1 Bakgrunn:
På grunn av stort internasjonalt fokus på mer energieffektive elektriske apparater, blir mange nye apparater produsert slik at de krever stor effekt i et kort tidsrom. Tidligere ble samme type apparater produsert så de krevde liten effekt over et lengre tidsrom. De nye apparatene fører dermed til en helt annen belastning på strømnettet enn tidligere.

Sintef utarbeidet derfor i 2012 rapporten «Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet». Gudbrandsdal Energi (GE) ønsker å nå kunder og installatører med informasjon om utviklingen, og de utfordringene den skaper for vår bransje.

2 Eksempler på utfordrende apparater:
Gjennomstrømningsvarmere:
Tradisjonelt har varmtvann blitt lagret i en 200 liters bereder med et lite varmeelement på 2 kW. Nye gjennomstrømningsvarmere lagrer ikke vannet; det blir oppvarmet når krana åpnes. Effekten må derfor være svært høy, typisk 15 kW.

Jordvarmepumper:
Slike varmepumper leveres gjerne med direktestartet kompressor, noe som vil medføre spenningsfall (oppleves typisk som at lyset blinker) hver gang varmepumpa starter.

Induksjonsovner:
Ordinære komfyrer trekker samme strøm så lenge bryterne til platene står i samme posisjon. Induksjonsovner regulerer temperaturen ved at platene slås av og på med korte mellomrom, noe som betyr at belastningen hele tiden veksler mellom null og en stor strøm.

Ladere for elbiler:
I løpet av kort tid har salget av elbiler økt kraftig. Dette fører til tilsvarende økt behov for lading, både hjemme/på hytta og langs vegen. Laderne deles i to kategorier; normalladere (en- og trefase inntil 16A) og hurtigladere (fra 20A og oppover). Hjemme og på hytta anbefaler GE at trefase normalladere benyttes.

3 Dialog mellom kunde og elektroinstallatør:
Generelt må kunde kontakte elektroinstallatør i forkant av at man går til anskaffelse av effektkrevende utstyr. Da får man en god dialog og en vurdering av kundens installasjon og GEs nett, og ev. behov for tiltak. Hvis man kommer i en situasjon der GEs nett må forsterkes, kan hele eller deler av denne kostnaden bli belastet kunden, som et anleggsbidrag ihht. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

4 Krav til utførelse av elanlegg:
Normen NEK400 regulerer i praksis hvordan elektriske lavspenningsinstallasjoner skal utføres. I siste revisjon, NEK400:2014, er detalerte krav til "Forsyning av elektriske kjøretøy" tatt inn som et nytt kapittel (kapittel 722).

Utfyllende informasjon

Sintefs rapport 
Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?