03.05.2016

Krise i Miljöpartiet kan gi stans i all svensk kjernekraft

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan må imøtekomme Vattenfalls og Eons krav om fjerning av en særskatt på kjernekraft. Nå truer en krise i Miljöpartiet med at kjernekrafteiernes krav ikke blir imøtekommet. Foto: Haakon Barstad


(Europower) En svensk politisk krise kan føre til at alle svenske kjernekraftreaktorer, tilsvarende om lag 40 prosent av landets kraftforsyning, blir nedlagt innen fire år.


Eierne av svensk kjernekraft har krevd svar innen midten av mai på spørsmålet om regjeringen vil avskaffe effektskatten på kjernekraft. En pågående krise i regjeringspartiet Miljöpartiet (MP) gjør at et svar neppe kommer innen fristen. Dette kan føre til at alle svenske kjernekraftreaktorer legges ned i løpet av fire år, skriver Dagens industri.


Krav fra LO og Svenskt Näringsliv
Miljöpartiets stadig dypere krise begynner for alvor å vanskeliggjøre forhandlingene om svensk energis fremtid. Flere med innsyn i forhandlingene beskriver det som regjeringen haler ut samtale, for å få utsatt en avgjørelse til etter MPs kongress 13.-15. mai.


Nå krever både Svenskt Näringsliv og fagforbundet IF Metall at det største regjeringspartiet, Socialdemokraterna, setter ned foten.


Flyttet ut av energikommisjonen
Dagens industri skriver at forhandlingene for å nå en ny, bred energiavtale har gått inn i et avgjørende stadium. Forhandlingene skjer ikke lengre i energikommissionen, der alle partiene i nasjonalforsamlingen sitter.


Energiminister Ibrahim Baylan (S) fører sammen med Lise Nordin (MP) direkte forhandlinger med de fire partiene i Alliansen – den forrige svenske regjeringen.


Omfattende sikkerhetsinvesteringer
Baylan har ifølge Di tidligere sagt at en avtale skal være i havn innen den tidsfristen kjernekrafteierne Vattenfall og Eon har meldt.


Om man skal tro Vattenfall, vil selskapet ikke kunne foreta de omfattende sikkerhetsinvesteringene som kreves for å få drive reaktorene etter 2020, hvis effektskatten på kjernekraft beholdes.


Tvilsomt forhandlingsutspill
Det vil i så fall bety at all svensk kjernekraft avvikles i løpet av fire år, skriver Di.


Ifølge avisens kilder har regjeringen åpnet for at effektskatten reduseres, men den har til gjengjeld krevd at Alliansen aksepterer en sluttdato for kjernekraften om 20 år og forsterke subsidier av fornybar energi.


Å få med Moderaterne, Liberalerna og Kristdemokraterna på dette, kan bli vanskelig. Samtidig er spørsmålet om MP, uansett hvem som leder partiet etter kongressen, i det hele tatt vil stille seg bak det omtalte forhandlingstilbudet.


- Beslutning i absolutt nærtid
IF Metall og Svenskt Näringsliv, som var initiativtakerne til energikommissionen, er dypt bekymret.


- Man kjenner unektelig en viss uro for hvordan Miljöpartiets kise skal påvirke. Det er nå en stor usikkerhet om partiets fremtid, og det skaper frustrasjon i disse diskusjonene, sier lederen for IF Metall, Anders Ferbe, som krever at regjeringen gjør det som kreves for å redde reaktorene.


Han sier at beslutninger må tas i absolutt nærtid, det vil si de nærmeste uker.


- Utsettelse samme som avvikling
- Ellers forsvinner forutsetningene for de nødvendige investeringene som kreves, sier fagforbundslederen til Dagens industri.


Carola Lemme, lederen for arbeidsgiversiden i Svenskt Näringsliv, sier at en utsatt beslutning kan bli det samme som en beslutning om avvikling av kjernekraften.


- Om regjeringen fremtvinger en stengning av kjernekraften før tiden, vil den sorten industri som er avhengig av en stabil energiforsyning til stabile priser, til å bli drevet ut av landet sier Lemme.

Video: markedskommentar august 2019

Det er mange faktorer som påvirker strømprisene, men hvordan vil prisene utvikle seg fremover? I denne ferske markedskommentarene ser vi på hydrologisk balanse, hvordan kullprisene påvirker strømprisene osv.

Les mer

Markedskommentar uke 33 2019

Denne uken har gitt noe lavere spotpriser da mer vind har gitt høyere vindkraftproduksjon som slår direkte ut i spotprisene. Mindre nedbør i værvarslene har økt prisene i terminmarkedet for kraft for kontraktene på de førstkommende månedene, mens kontraktene lenger ut på kurven har falt i takt med lavere brenselspriser og CO2-kvotepris.

Les mer

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?