09.10.2014

Krever teknologinøytralitet

2014.03.19+Småkraftdagane+Knut+Olav+Tveit+Foto+Haakon+Barstad+(2)

Europower Mona Adolfsen

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga har en klar beskjed til olje- og energiminister Tord Lien: Nye avskrivningsregler kommer først til sin rett når det er teknologinøytralt og omfatter all produksjon i det norsk-svenske markedet. Foto: Haakon Barstad

– Grønne avskrivninger må gjelde alle teknologier, ikke bare vindkraft, sier leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit. Han får støtte av Energi Norges leder, Oluf Ulseth.

Allerede før helgen kunne regjeringen varsle at det vil komme endringer i avskrivningsreglene for vindkraft. I dagens budsjett ble det bekreftet, uten at det ble sagt noe om detaljene for nye avskrivningsregler.

Småkraftforeninga leder, som i dag jubler og er at innslagspunktet for grunnrenteskatt er blitt hevet, er glad for at det nå også innføres gunstigere avskrivningsregler for vindkraft. Han mener imidlertid at dette er regelendringer som må gjelde for alle teknologier slik at de beste prosjektene blir utløst.

– Faren er at man lager enda en skjevhet i sertifikatmarkedet og at man i enda større grad vil erfare at mindre lønnsomme prosjekter blir utløst i stedet for relativt mer lønnsomme. Vi er for grønne avskrivninger, men mener det er helt avgjørende at det gjelder for alle, sier Tveit i en kommentar til Europower.

Han tror også at dette er noe alle innen fornybarbransjen støtter, også Norwea.

Han er imidlertid overrasket over at forslaget kommer som det gjør og ikke tar for seg teknologinøytralitet.

– Jeg har alltid oppfattet Høyre som et parti som vanligvis vil velge å bedre rammevilkårene for næringslivet generelt, fremfor å ekskludere markedsmekanismen med ad-hoc tiltak som kan gi en rekke uheldige effekter. Jeg håper Høyre finner tilbake til seg selv igjen i løpet av høringsperioden, sier sjefen i Småkraftforeninga.

Støtte fra Energi Norge

Også Energi Norge var fornøyd med forslaget om endringer i avskrivningsreglene. I likhet med Småkraftforeninga er også de opptatt av at en slik skatteendring må omfatte all produksjon og være teknologinøytral.

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge peker også på at en løsning som ikke er teknologinøytral kan gi utfordringer når det gjelder å få godkjenning fra EU.

– Gunstigere avkrivningsregler vil kunne øke investeringene i norsk vindkraft. Om tiltaket ikke er teknologinøytralt, kan det imidlertid være i strid med EUs statsstøtteregler, slik regjeringen selv drøfter. Da risikerer vi i ytterste konsekvens at ingen får nytte av tiltaket, samtidig som vi taper verdifull tid, sier Ulseth i en kommentar.

Han sier videre at Stortinget kan løse dette ved å vedta teknologinøytrale grønne meravskrivninger slik en samlet fornybarnæring har foreslått i lang tid.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?