27.09.2016

Kraftprodusenter kan tape milliarder på Oslofjord-kabelen

Problemene med redusert kapasiteten i Oslofjord-kabelen vil likevel ikke være løst 15. oktober som tidligere varslet. Om det blir en kald vinter kan norske produsenter tape milliarder. Her er danskebåten på vei opp Oslofjorden en kald vinterdag i 2010. Foto: Morten Fredheim Solberg

(Europower) Kraftprodusenter i Sør-Norge har allerede tapt 700-800 millioner kroner på skaden på Oslofjord-kabelen. Nå er det likevel ikke sikkert at kapasiteten vil være tilbake i oktober som varslet. Produsentene kan i løpet av vinteren dermed tape milliarder.

Skaden på Oslofjord-kabelen oppsto i juni. Den reduserte kapasiteten har gjort at kraftprisen i NO1 de siste månedene har lagt unormalt lavt i forhold til prisen i SE3. Olav Botnen i MK Online har beregnet på hvor mye de norske kraftprodusentene har tapt.

– Jeg har sammenlignet prisen i NO1 med systempris, og regnet opp mot volumene som har blitt eksportert de fire siste årene i forholdet til det volumet som er eksportert i år. Det regnestykket viser at norske produsenter samlet har tapt rundt 720 millioner kroner på kabelskaden, sier Botnen.

Beregningen er gjort for perioden fra uke 25 til uke 41, altså fra skaden oppsto til kapasiteten etter planen skulle være tilbake midt i oktober.

– Jeg kunne sammenlignet prisen i NO1 med SE3, og da ville beløpet ha vært betydelig høyere. Det ville imidlertid blitt en mer avansert beregning for vi vet ikke hva prisen ville ha vært i de to områdene hvis det hadde vært sammenkoblet som normalt. Å sammenligne med systempris mener vi gir det riktigste bildet, sier Botnen.

Europower har tidligere skrevet om at BKK har beregnet at deres tap alene vil utgjøre 60 millioner kroner. Nå viser det seg at tapet til både BKK og andre produsenter kan bli mye større.

 

Fortsatt redusert kapasitet

I forrige uke sendte Statnett nemlig ut en melding om at det likevel ikke er sikkert at kapasiteten vil bli normalt fra 15. oktober. Beredskapskabelen som blir lagt ut har ikke samme kapasitet som kabelen som er skadet.

– Statnett har fått ny informasjon om kabelbrudd på 420 kV Sylling-Tegneby, og det vil bli gjennomført ytterligere testing og analyse. Resultatene er ikke klare ennå, men informasjon så langt indikerer at kapasiteten på reservekabelen vil være lavere enn før kabelfeilen oppsto, skriver Statnett.

Les hele meldingen fra Statnett her.

Selskapet er i ferd med å teste ut hvor mye lavere kapasiteten vil bli, og sier at det vil bli sendt ut et nytt varsel så raskt som mulig.

– Meldingen fra Statnett er så diffus at det foreløpig er helt uvisst hva konsekvensene blir. Men det som virker klart er at hvis det blir en kald vinter kan konsekvensene bli virkelig store, sier Botnen i MK Online.

Eksportkapasiteten til Sverige gjennom Oslofjord-kabelen avhenger av hvor kaldt der er. Eller for å være mer presis, hvor stort strømforbruket er i Oslo.

– Oslofjord-kabelen forsyner også Oslo. På kalde dager vil innenlands forbruk bli prioritert, og om kabelen har redusert kapasitet, vil det ikke være kapasitet til å sende kraft til Sverige. Når Sverige trenger det mest, vil de altså ikke få noe, sier Botnen.

 

Kan tape åtte milliarder

Han har gjort en grov beregning på hva dette kan bety i tapte inntekter for norske kraftprodusenter.

– Med et scenario med en skikkelig kald vinter, kan prisdifferansen komme opp i 20 euro/MWh. Hvis vi ser for oss en kulderygg som blir liggende et par uker, kan det være snakk om 40 TWh som normalt ville blitt eksportert. 20 euro differanse på 40 TWh utgjør 8 milliarder kroner, sier han.

Han understreker at det er en røff, men likevel realistisk beregning gitt forutsetningene.

– Den reduserte overføringskapasiteten har allerede drenert produksjon-systemet i Sverige. Hvis det blir en kald vinter, og Sverige kommer virkelig i nød, vil prisdifferansen bli mye, mye større. Må de fyre opp oljeanleggene sine, vil prisen i Sverige ligge på rundt 100 euro/MWh. Ved et slikt scenario vil redusert kapasitet i Oslofjord-kabelen føre til at norske kraftprodusenter går glipp av mange, mange milliarder kroner i inntekter, sier Botnen.

Historisk: For første gang negativ strømpris i Norge

Aldri tidligere har vi hatt negativ strømpris her i landet. Det fikk vi tidlig mandag morgen i Sør-Norge. Strømprisen i Norge har stadig falt til nye bunn-nivå og utviklingen fortsetter inn i juli.

Les mer

Markedskommentar uke 27 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,4 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 1,3 øre/kWh. Neste uke ventes rundt denne ukens pris. Juni måned som vi akkurat har lagt bak oss ble den måneden med lavest strømpris for Sør-Norge noensinne. Strømprisen for Østlandet i prisområde NO1 ble 1,6 øre/kWh. Til sammenligning ble prisen i juni i fjor 29,3 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2020

I løpet av denne ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 1,79 øre/kWh og 5,45 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen for Østlandet i NO1 denne uken har vært 1,45 øre/kWh og ukesprisen vil ende rundt dette nivået.

Les mer

Markedskommentar uke 25 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 1,7 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å holde seg på samme lave nivå, og det samme kan vi si om neste uke.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?