28.10.2013

– Kraftprisen vil falle dramatisk

EuropowerKilde: Europower

Hans Nåvik, senioranalytiker i analyseselskapet Nena, sier at den amerikanske skifergassen gjør at det er meget stor risiko for at kraftprisen kommer til å gå dramatisk ned i løpet av noen få år. Foto: Haakon Barstad

Haakon Barstad Journalist i Europower

USAs skifergass-revolusjon kommer til å få konsekvenser for det norske strømmarkedet. – Det vil bli et dramatisk prisfall, sier Hans Nåvik i Nena.

På Markedskonferansen på Gardermoen i dag redegjorde Nåvik for de store omveltingene på det amerikanske gassmarkedet, og hvilke konsekvenser det vil få for Europa.

– For å ta konklusjonen med en gang så tror vi at det som skjer i USA vil føre til et betydelig press på energimarkedet i Norden og Europa, innledet han.

Han sa at hele kraftbransjen spør seg om kraftprisen er i nærheten av en bunn, og om prisen skal opp igjen.

– Vi tror det motsatte. Kraftprisene har falt mye, men de vil sannsynligvis falle dramatisk mye mer i det to-tre neste årene, sa Nåvik.

Mexico og Canada

Han fortalte hvordan skifergassen er i ferd med å forandre hele industrien i USA, og ikke minst transportsektoren. Den nye metoden å hente ut gass på gjør at det er drivbare gassreserver over hele USA.

– For ti år siden var USA i en energiklemme, og hadde ikke nok energi til å drive industrien framover. Det snudde i 2006. Siden da har det kommet inn tilførsel av energi tilsvarende 2000 TWh. Tygg litt på den, sa Nåvik.

Og forsamlingen på Gardermoen tygde. Særlig da de fikk høre at USA nå eksporterer store mengder gass til naboene Mexico og Canada, for å skufle unna de store gassmengdene.

Nye markeder

Eksporten til naboene får i første omgang industrielle konsekvenser ved at disse landene får fordel med lave energipriser, men det er også et signal om det neste som vil skje. Nemlig eksport av den billige gassen ut til andre verdensmarkeder.

– I løpet av ti år har USA økt kulleksporten med 200 TWH. Det er ikke så viktig i seg selv. Det som er viktigere er at gasseksporten i samme periode har økt med 400 TWh. Det snakkes det ikke så mye om det i Europa, men det er denne faktoren som er interessant hvis vi ser litt lengre fram, sa Nåvik.

Nå får ikke USA eksportert så mye mer til Canada og Mexico, markedene er mettet.

Gamechanger

Det som nå kommer til skje er at amerikanerne vil bruke LNG-eksport, altså frakt av gass via skip.

– Når det skjer vil det endre spillet på gassmarkedet. Det er allerede godkjent fire gigantprosjekter for LNG-eksport fra USA, og det er ekstremt mange selskaper som har søkt om tillatelse til å eksportere LNG. Dette kommer til å bli en gamechanger, sa Nåvik.

Statistikken viser at søknadene som er sendt inn til amerikanske myndigheter tilsvarer 3000 TWh.

– Vi ser på det som realistisk at i løpet av tre-fire år vil det strømme mellom 500 og 1000 TWh ut av det amerikanske gassmarkedet, sa Nåvik.

– Prisene vil gå dramatisk ned

Nenas senioranalytiker mener at det er når man ser den amerikanske skifergass-revolusjonen i sammenheng med den europeiske fornybar-revolusjonen, det virkelig smeller.

– Gassprisene i Europa vil måtte falle, og det skjer samtidig som vi får på plass det største kjernekraftverket i Finland, og tidenes vekst i fornybar fram til 2020. Slik vi ser det kan det ikke føre til noe annet enn at kraftprisene vil gå dramatisk ned, både i forhold til det markedet handler i dag, og det man tror om markedet i årene som kommer. Vi tror det er en betydelig større nedside. Det er ingenting som er garantert, men det er en meget stor risiko for det, avsluttet Nåvik.

Tror ikke på elbiler som energilager

Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef tror elbiler kan bidra til et mer fleksibelt energisystem gjennom å kople seg ut på effekttopper, men veien er lang frem til de kan bruke til de kan bli batterier i lokale strømnett.

Les mer

Forbrukerombudet med klare råd til strømkundene

Med oppdatert strømprisportal er det enklere for kundene å styre unna lokkeavtaler. Forbrukerombudet er fornøyd, men gir likevel kundene noen råd ved valg av strømleverandør.

Les mer

Forventer økt nettleie på 30 prosent

De neste 10 årene er det planlagt investert over 130 milliarder kroner i det norske strømnettet. Dette er en nedgang på om lag 7 prosent eller 9 milliarder kroner i forhold til fjorårets analyse. Til tross for nedgangen øker nettleien med 30 prosent.

Les mer

Vannmagasinene er 86,3 prosent fulle

Det ble en liten nedgang i fyllingsgraden i vannmagasinene i forrige uke. Historisk sett pleier fyllingsgraden å synke litt på denne tiden av året og frem til jul. Det er et resultat av at det brukes mer strøm til å varme opp husene i Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]