06.06.2014

Kraftprisen kan falle til 11 øre/kWh i våtår i 2017

PIC00002(Montel) Hvis 2017 blir et våtår, kan Norden få en årspris på 11 øre/kWh på grunn av det stadig stigende kraftoverskuddet, ifølge senioranalytiker Olav Botnen i Markedskraft.
– Når Olkiluoto 3-reaktoren (1.600 MW) kommer inn i Finland fra 2017, så forlater man kullmarginalen som styrende for den nordiske kraftprisen på grunn av det store kraftoverskuddet, sa Botnen på Montels Swedish Energy Days torsdag. Foto. Gudbrandsdal Energi. Vinkelfallet kraftstasjon i Ringebu.

Markedskraft forventer at man vil få en kraftpris på rundt 23 øre/kWh i snitt i 2016, noe som er rundt 1,6 øre lavere enn det markedet priser inn i dag.

Men når Olkiluoto 3 ventelig kommer i drift fra starten av 2017 vil det øke risikoen for at kraftprisene kan bli svært lave.

– Da blir nedsiderisikoen mye større. Da kan vi få en årspris på 11 øre/øre/kWh i et våtår. Da snakker vi prismessig som de billigste årene vi hadde på 90-tallet.

Oppsiden er på den annen side begrenset til 30 øre/kWh hvis det skulle bli et tørrår.

– Så det kommer noen skrale år for bransjen framover, fastslo Botnen.

På grunn av elsertifikatmarkedet, energieffektiviseringsdirektivet, ny kjernekraft og svak forbruksvekst vil det nordiske kraftoverskuddet øke til rundt 45 TWh i 2020. I et våtår vil overskuddet bli helt oppi 70 TWh.

– Så produsentene kan bare glede seg, sa Botnen ironisk.

Han viste til at de foreliggende kabelplanene ligger mulighet for at Norden kan eksportere opp til 37 – 38 TWh per år. Dermed vil man i 2020 ha et overskudd på 7 TWh som man ikke vil klare å få ut. I tillegg er det ofte svært lave priser i markedene som kraften skal eksporteres til.

– Men det er altså noe kraftproduksjon som må ut, og min teori er at kraftvarmeverk må bidra ved å redusere produksjonen i de periodene det er for mye kraft, sa Botnen.

Det er heller ikke mye hjelp å hente fra et kullmarked som vil ligge flatt i årene framover, i tillegg til at CO2-prisene vil holde seg relativt lave.

Markedskraft tror ikke EU vil klare å innføre et mål 40 prosents kutt av CO2-utslippene i 2030 av hensyn til industrien, men heller at EU ender med et mål på 35 prosents kutt. Det vil igjen gi en CO2-pris på rundt 10 EUR/MWh.
Gert Ove Mollestad

Gudbrandsdal Energi har endret på euro tallene i artikkelen og omgjort de til øre/kWh.

Jan Jansrud

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?