11.12.2014

Kraftig økning i norsk solkraft

Grafen viser den årlige installerte solcellekapasiteten i Norge målt i kWp - kiloWatt-peak. Den mørkeblå fargen viser lukkede private anlegg, mens den lyseblå viser anlegg koblet til nett. Opprinnelig illustrasjon: Multiconsult, forenklet av Europower

(Eurpower) Norsk solkraft har hatt en nærmest en eksplosiv økning i 2014. Fra og med i dag kan innbyggere i Oslo få dekket 40 prosent av kostnadene om de investerer i solceller.

Den installerte solcellekapasiteten i 2014 ligger skyhøyt over de foregående år.

– Dette er foreløpige tall, de endelige tallene for 2014 kommer til å ligge betydelig høyere, sier Øystein Holm.

Han jobber i Multiconsult og har utarbeidet grunnlagstallene på oppdrag for IEA (Det internasjonale energibyrået). Den mørkeblå fargen i grafen viser lukkede private anlegg, mens den lyseblå viser solkraftanlegg koblet til nett. Som grafen illustrerer er det den siste kategorien som har tatt av i 2014.

Enheten som er brukt er kWp, hvor p-en står for peak.

– Det er en standardenhet for solkraftanlegg. Det sier noe om maksimal effekt under rimelig optimale forhold. Det er den internasjonale standarden for å angi effekt på ulike typer solkraftanlegg, forklarer Holm.

Ny ordning i Oslo fra i dag

Den enorme veksten i 2014 har utgangspunkt i et forholdsvis lavt nivå. Statistikken kan likevel være en indikator på den videre utviklingen av solkraft i Norge, men Holm tør ikke å framskrive utviklingen.

– Jeg håper utviklingen vi ser er starten på noe spennende, men det er veldig vanskelig å spå hvordan utviklingen blir i 2015. Jeg tror utviklingen i stor grad vil være avhengig av om myndighetene stimulerer markedet eller ikke, sier Holm.

I forhold til land som Sverige og Tyskland er norske solkraftsubsidier nærmest ikke-eksisterende. Én ordning har imidlertid kommet på plass i dag.

Fra 10. desember kan innbyggere i Oslo søke kommunene om å få dekket inntil 40 prosent av totalkostnadene ved installering av solkraftanlegg. Kampanjen er rettet mot eiere av småhus med 1-4 boenheter. Kommunen har satt av 2 millioner kroner til formålet. Når summen er brukt opp skal støtteordningen evalueres.

Subsidier avgjør

Holm sier markedet for solceller i Norge foreløpig er lite.

– I den grad det finnes et marked, er det knyttet til bygg der det er høye miljøambisjoner. De som vil bygge nullutslipps-hus tar i bruk solceller, men utover det er det ikke noe modent solkraftmarked i dag, sier Holm.

– Så du ser ikke for deg en mangedobling i årene framover, tilsvarende det som har vært i 2014?

– Tidoblingen i tilkoblede anlegg fra i fjor til i år, er et resultat av at vi nærmest startet på null i fjor. Jeg tror ikke vi skal regne med like sterk vekst videre uten at rammebetingelsene blir bedre, sier han.

Holm har kun tall på anlegg som allerede er koblet til nettet. Hvor mange anlegg som er under planlegging og bygging, har ingen oversikt over.

– Men alle plusshus av ymse slag trenger å ta i bruk solceller for å nå målene, sier han.

Størst og flest i 2014

Multiconsults oversikt over de ti største solkraftanleggene i Norge, viser at anleggene koblet til i 2014 dominerer både i antall og størrelse. Tilkoblingsår i parentes:

  • Asko Vestby 370 kWp (2014)
  • Powerhouse Kjørbo 312 kWp (2014)
  • Kiwi Auli 158 kWp (2014)
  • Fornebu Senter 150 kWp (2014)
  • Økern Sykehjem 130 kWp (2014)
  • Låven Evenstad 70 kWp (2013)
  • Oseana Kunst- og kultursenter 64 kWp (2011)
  • Lerkendal Innovassjonssenter 27 kWp (2013)
  • Stadionkvartalet Drammen 17 kWp (2014)
  • Schneider Electric 14 kWp (2013)

På tross av Norges nordlige plassering, er produksjonseffekten i solceller bare mellom 5 og 10 prosent lavere enn i Tyskland. Lav temperatur, vind som gir lufting, lav luftfuktighet og lite forurensing er faktorer som er positiv for produksjonen.

Europower
Haakon Barstad

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?