26.10.2015

Kraftbransjen ut mot uforsvarlige vannplaner

Oslo (NTB-Mats Rønning): Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen frykter følgene kan bli dramatiske.


– Planene legger opp til at mer vann kan slippes utenom turbinene, noe som gjør at det ikke kan utnyttes til vannkraft. I tillegg blir det mindre adgang til å tømme og fylle vannmagasinene, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge til NTB.


– Den mest åpenbare konsekvensen er betydelige tap i fornybarnæringen som igjen reduserer inntektene til kommuner, fylker og staten. Men dette handler også om forsyningssikkerhet og flomsikring samt klimamålene for fornybar energi, tilføyer han.


Slår alarm
I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) slår Energi Norge alarm om de regionale vannforsyningsplanene som i løpet av høsten blir vedtatt av landets fylkesting.


Urealistiske miljømål og uklare tiltak kan få store konsekvenser for norsk vannkraftproduksjon, hevder organisasjonen. Energi Norge mener planene strider mot gjeldende regelverk og nasjonale føringer og ber statsråden ta affære.


Enkelte planer er så mangelfulle at de ikke kan godkjennes selv med forbehold og merknader fra Sundtofts side, antyder organisasjonen.


– Vi ber departementet særlig vurdere regional plan for Vest-Viken, Hordaland og Troms i denne sammenhengen, heter det i brevet fra Energi Norge.


Naturmangfold
Ifølge Energi Norge har Miljødirektoratet gitt de regionale myndighetene «uklare signaler» som har bidratt til at de ti vannforsyningsplanene som samlet dekker hele Norge, er spekket med «urealistiske mål».
Enkelt sagt dreier det seg om bransjens adgang til selv å styre vannkraften på den ene siden og hensynet til naturmangfoldet på den andre.


– Det er ingen tvil om at vi skal ta hensyn til ørret, villaks, elvemusling og ål, men vi må også vektlegge andre nasjonale hensyn, sier Kroepelien.


Dersom vannmagasinene alt er fylt opp, kan man ikke slippe ut vann når det er flom. Og dersom vannmagasinene er tømt, er det ingenting å trekke på når forsyningssikkerheten er truet og Norge trenger mer strøm.


Klimaperspektiv
En annen grunn til å endre de regionale vannplanene er klimaperspektivet, mener Energi Norge.


– Vi risikerer nå å lage planer som tilrettelegger for å ta bort noe av den viktigste regulerbare fornybarkraften som skal danne grunnmuren i lavutslippssamfunnet uten at beslutningstakerne har et overslag over elementene i avveiningen, heter det i brevet til Sundtoft.


Energi Norge framholder at vannkraftens reguleringsevne blir mer verdifull når nabolandene erstatter fossil kraft med vindkraft og solkraft.


– Reduserer vi kapasiteten i eksisterende vannkraftverk, må vi bygge ut mer kraft andre steder for å nå målene i fornybarsatsingen. Vindkraft kan ikke erstatte reguleringsevnen i vannkraftsystemet, sier Kroepelien. (©NTB)


Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?