26.10.2015

Kraftbransjen ut mot uforsvarlige vannplaner

Oslo (NTB-Mats Rønning): Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen frykter følgene kan bli dramatiske.


– Planene legger opp til at mer vann kan slippes utenom turbinene, noe som gjør at det ikke kan utnyttes til vannkraft. I tillegg blir det mindre adgang til å tømme og fylle vannmagasinene, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge til NTB.


– Den mest åpenbare konsekvensen er betydelige tap i fornybarnæringen som igjen reduserer inntektene til kommuner, fylker og staten. Men dette handler også om forsyningssikkerhet og flomsikring samt klimamålene for fornybar energi, tilføyer han.


Slår alarm
I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) slår Energi Norge alarm om de regionale vannforsyningsplanene som i løpet av høsten blir vedtatt av landets fylkesting.


Urealistiske miljømål og uklare tiltak kan få store konsekvenser for norsk vannkraftproduksjon, hevder organisasjonen. Energi Norge mener planene strider mot gjeldende regelverk og nasjonale føringer og ber statsråden ta affære.


Enkelte planer er så mangelfulle at de ikke kan godkjennes selv med forbehold og merknader fra Sundtofts side, antyder organisasjonen.


– Vi ber departementet særlig vurdere regional plan for Vest-Viken, Hordaland og Troms i denne sammenhengen, heter det i brevet fra Energi Norge.


Naturmangfold
Ifølge Energi Norge har Miljødirektoratet gitt de regionale myndighetene «uklare signaler» som har bidratt til at de ti vannforsyningsplanene som samlet dekker hele Norge, er spekket med «urealistiske mål».
Enkelt sagt dreier det seg om bransjens adgang til selv å styre vannkraften på den ene siden og hensynet til naturmangfoldet på den andre.


– Det er ingen tvil om at vi skal ta hensyn til ørret, villaks, elvemusling og ål, men vi må også vektlegge andre nasjonale hensyn, sier Kroepelien.


Dersom vannmagasinene alt er fylt opp, kan man ikke slippe ut vann når det er flom. Og dersom vannmagasinene er tømt, er det ingenting å trekke på når forsyningssikkerheten er truet og Norge trenger mer strøm.


Klimaperspektiv
En annen grunn til å endre de regionale vannplanene er klimaperspektivet, mener Energi Norge.


– Vi risikerer nå å lage planer som tilrettelegger for å ta bort noe av den viktigste regulerbare fornybarkraften som skal danne grunnmuren i lavutslippssamfunnet uten at beslutningstakerne har et overslag over elementene i avveiningen, heter det i brevet til Sundtoft.


Energi Norge framholder at vannkraftens reguleringsevne blir mer verdifull når nabolandene erstatter fossil kraft med vindkraft og solkraft.


– Reduserer vi kapasiteten i eksisterende vannkraftverk, må vi bygge ut mer kraft andre steder for å nå målene i fornybarsatsingen. Vindkraft kan ikke erstatte reguleringsevnen i vannkraftsystemet, sier Kroepelien. (©NTB)


Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?