26.10.2015

Kraftbransjen ut mot uforsvarlige vannplaner

Oslo (NTB-Mats Rønning): Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen frykter følgene kan bli dramatiske.


– Planene legger opp til at mer vann kan slippes utenom turbinene, noe som gjør at det ikke kan utnyttes til vannkraft. I tillegg blir det mindre adgang til å tømme og fylle vannmagasinene, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge til NTB.


– Den mest åpenbare konsekvensen er betydelige tap i fornybarnæringen som igjen reduserer inntektene til kommuner, fylker og staten. Men dette handler også om forsyningssikkerhet og flomsikring samt klimamålene for fornybar energi, tilføyer han.


Slår alarm
I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) slår Energi Norge alarm om de regionale vannforsyningsplanene som i løpet av høsten blir vedtatt av landets fylkesting.


Urealistiske miljømål og uklare tiltak kan få store konsekvenser for norsk vannkraftproduksjon, hevder organisasjonen. Energi Norge mener planene strider mot gjeldende regelverk og nasjonale føringer og ber statsråden ta affære.


Enkelte planer er så mangelfulle at de ikke kan godkjennes selv med forbehold og merknader fra Sundtofts side, antyder organisasjonen.


– Vi ber departementet særlig vurdere regional plan for Vest-Viken, Hordaland og Troms i denne sammenhengen, heter det i brevet fra Energi Norge.


Naturmangfold
Ifølge Energi Norge har Miljødirektoratet gitt de regionale myndighetene «uklare signaler» som har bidratt til at de ti vannforsyningsplanene som samlet dekker hele Norge, er spekket med «urealistiske mål».
Enkelt sagt dreier det seg om bransjens adgang til selv å styre vannkraften på den ene siden og hensynet til naturmangfoldet på den andre.


– Det er ingen tvil om at vi skal ta hensyn til ørret, villaks, elvemusling og ål, men vi må også vektlegge andre nasjonale hensyn, sier Kroepelien.


Dersom vannmagasinene alt er fylt opp, kan man ikke slippe ut vann når det er flom. Og dersom vannmagasinene er tømt, er det ingenting å trekke på når forsyningssikkerheten er truet og Norge trenger mer strøm.


Klimaperspektiv
En annen grunn til å endre de regionale vannplanene er klimaperspektivet, mener Energi Norge.


– Vi risikerer nå å lage planer som tilrettelegger for å ta bort noe av den viktigste regulerbare fornybarkraften som skal danne grunnmuren i lavutslippssamfunnet uten at beslutningstakerne har et overslag over elementene i avveiningen, heter det i brevet til Sundtoft.


Energi Norge framholder at vannkraftens reguleringsevne blir mer verdifull når nabolandene erstatter fossil kraft med vindkraft og solkraft.


– Reduserer vi kapasiteten i eksisterende vannkraftverk, må vi bygge ut mer kraft andre steder for å nå målene i fornybarsatsingen. Vindkraft kan ikke erstatte reguleringsevnen i vannkraftsystemet, sier Kroepelien. (©NTB)


Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?