Hjem > Siste nytt > Kraftbransjen må betale full arbeidsgiveravgift

Kraftbransjen må betale full arbeidsgiveravgift

Publisert 10.06.2014, sist oppdatert 05.09.2017

DSC_8187+-+KopiEuropower. Haakon Barstad.

Finansminister Siv Jensen la fram en proposisjon om differensiert arbeidsgiveravgift i dag. Den viser at kraftbransjen må betale full avgift i hele landet. Foto: Haakon Barstad

Finansminister Siv Jensen la i dag fram de nye reglene for differensiert arbeidsgiveravgift. Kraftbransjen må betale full avgift i hele landet.

Da regjeringen 13. mars - etter pålegg fra ESA - meldte at de ville gjøre endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften, ble det klart at kraftbransjen må betale full arbeidsgiveravgift i hele landet.

14. mai - ved framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett - meldte imidlertid finansminister Siv Jensen at det fortsatt pågikk diskusjoner i EU om hvilke bransjer som ikke kan nyte godt av regionale støtteordninger. Den norske regjeringen hadde derfor satt saken på vent.

I dag la Jensen fram de endelige reglene, og det er at klart at kraftbransjen ikke får redusert avgift. Det er først og fremst kraftselskaper i Nord-Norge som blir rammet av de nye reglene siden de har lav sats på arbeidsgiveravgiften. Men også kraftselskaper i distriktene i Sør-Norge må nå betale høyere avgift. Regelendringen trer i kraft 1. juli i år.

Unntak, men ikke for strøm

Det er først og fremst transportsektoren og energisektoren regelendringene rammer. EU har bestemt at selskaper innenfor disse bransjene i utgangspunktet skal betale full arbeidsgiveravgift uavhengig hvor de holder til i landet.

Siden regjeringen la fram sitt første utkast i mars, har det imidlertid kommet en del unntak innenfor disse bransjene, men kraftbransjen er ikke blant disse.

– Unntakene for energi- og transportsektorene er mindre omfattende enn i notifikasjonen som ble sendt i mars. Dette innebærer at blant annet drosjebiltransport, flyttetransport, og utvinning av olje og gass likevel kan inngå i ordningen, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Diktat fra Brussel

I selve proposisjonen kommer det fram at den norske regjeringen ønsket at også kraftselskapene skulle innbefattes, men argumentene ble ikke hensyntatt i Brussel.

– Norske myndigheter har argumentert for en så snever definisjon av energisektoren som mulig overfor Europakommisjonen og ESA. Kommisjonen har i brev til norske myndigheter slått fast at energisektoren i retningslinjene for regionalstøtte skal defineres som alle aktiviteter som omfattes av det som tilsvarer den norske næringskoden 35. (Elektrisitets-, gass-, damp, og varmtvannsforsyning), står det i proposisjonen.

Dette innebærer at flis- og vedproduksjon, olje- og gassutvinning, raffinering, og handel med drivstoff og brensel omfattes av ordningen med differensiert arveidsgiveravgift, mens produksjon, omsetning, overføring og distribusjon av strøm ikke omfattes.

Glemte kraftselskapene

Finansminister Jensen (Frp) la fram proposisjonen sammen med kommunalminister Jan Tore Sanner (H). De to var opptatt av å fortelle om en rekke kompenserende ordninger, men stort sett er det transportsektoren som får glede av disse.

De 1,6 milliarder kronene staten drar inn på avgiftsøkningen skal tilbakeføres, blant annet gjennom statlig kjøp av transporttjenester og en omfattende infrastruktursatsing i Nord-Norge.

Infrastruktur betyr i denne sammenheng veibygging.

Jensen og Sanner brukte mye tid på transportsektoren, men nevnte ikke kraftselskapene med et ord.

Fribeløp kompenserer for de små

På lik linje med alle andre virksomheter kan imidlertid kraftselskaper benytte seg av den såkalte fribeløpsordningen. Den innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres fullt ut gjennom fribeløpsordningen.

– Vi utvider fribeløpsordningen til å gjelde alle sektorer som ikke lenger er innbefattet av den differensierte arbeidsgiveravgiften, som transportsektoren og energisektoren. Hva betyr så dette, sa Sanner og prøvde seg på en forklaring:

– Det betyr at et transportselskap i Finnmark som i dag har nullsats kan opprettholde det innenfor rammene av fribeløpsordningen som er 200.000 euro i løpet av en treårsperiode. Beregninger viser at et transportselskap med 7-8 ansatte vil bli fullt ut kompensert gjennom denne ordningen. Det er derfor en viktig del av kompensasjonsordningen at vi utvider fribeløpsordningen, og de fleste transportforetak vil bli kompensert fullt ut, sa Sanner som fortsatt ikke var særlig opptatt av konsekvensene for kraftselskapene.

Blandet virksomhet

Enkelte kraftselskaper har virksomhet som ikke er direkte knyttet til strøm, for eksempel entreprenørvirksomhet. For slik virksomhet vil den differensierte arbeidsgiveravgiften bli opprettholdt, men det vil da være krav om regnskapsmessig skille. Proposisjonen beskriver det på følgende måte:

– Departementet foreslår at det skal være mulig for arbeidsgivere med blandet virksomhet å benytte redusert sats på den delen av lønnskostnadene som kun har tilknytning til aktiviteter som er omfattet av ordningen. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiver etablerer et klart regnskapsmessig skille som gjør det mulig å fastslå hvilke deler av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som skriver seg fra henholdsvis omfattede og unntatte aktiviteter.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?