05.05.2017

Kontrollorgan frikjenner nye strømmålere

Det statlige kontrollorganet Justervesenet frikjenner de nye, digitale strømmålerne. Ifølge gjennomførte tester, tyder alt på at de måler presist, uttaler de til Romerikes Blad.

(Energi Norge) Justervesenet er klare i sin sak: De nye, smarte strømmålerne er til å stole på, skriver Romerikes Blad.

Enkelte husstander på Romerike hevder de har fått høyere strømregning etter at nye strømmålere ble installert. Men lørdag 29. april hadde lokalavisen Romerikes Blad en stor artikkel som frikjenner de nye målerne. Det er det statlige kontrollorganet Justervesenet som kommer med dommen.

– Ifølge testingen Justervesenet og andre kontrollorgan har gjennomført av de nye digitale strømmålerne, tyder alt på at de måler presist, sier senioringeniør Bjørn Fjeldstad i Justervesenet til avisen.

Hans kollega i Justervesenet, senioringeniør Kristian Ellingsberg, legger til at dersom noen har fått høyere strømregning etter å ha byttet måler, skyldes det nok at den gamle målte lavere strømforbruk enn hva som faktisk var reelt.

I tillegg kan forglemmelse være en årsak til at strømregningen går noe opp etter at den nye måleren er installert, påpeker informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

– Dersom du ikke har lest av den gamle måleren på en stund, kan det være at du får en avregning på første faktura som er høyere eller lavere enn det du er vant med. Over tid vil dette normalisere seg, sier han.

Grundig kontroll

Kravene til de nye strømmålerne er fastsatt gjennom et felles europeisk regelverk, og de er gjenstand for grundige tester.

– De nye digitale strømmålerne som allerede er installert, eller som skal installeres, er underlagt et kontrollregime. Det betyr at alle er kontrollert av et teknisk kontrollorgan (TKO), sier Fjeldstad i Justervesenet til Romerikes Blad.

Blant annet testes målernes nøyaktighet og hvor robuste de er mot ytre forstyrrelser. Målerne blir i første omgang testet av et uavhengig laboratorium eller produsenten selv. Deretter sjekkes de av et kontrollorgan utnevnt av myndighetene – som i Norge er Justervesenet – før de skal ut på markedet.

Fjeldstad understreker at selv om sluttkontrollen av målerne er stikkprøvebasert, er målerne underlagt et system som minimaliserer sannsynligheten for at den ikke overholder kravene.

– Vi gjennomfører såkalte markedstilsyn hvor vi besøker alle som leverer strømmålere og tester partier fra hver leverandør. En strømmåler kan ha en feilmargin på 3,5 prosent. Testingen viser at de nye målerne ligger langt under dette, sier han til avisen.

Hvilke krav stilles til de nye strømmålerne?

  • Målerne skal tilfredsstille kravene i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.
  • Kravene følger EUs måleinstrumentdirektiv. Det innebærer at målerne skal være samsvarsvurderte, som igjen betyr at målertypen har hatt en teknisk gjennomgang og at de ferdige målerne er testet i henhold til kravene i dette direktivet.
  • Et teknisk kontrollorgan (TKO) er utnevnt av myndighetene i de respektive landene til å utføre såkalte samsvarsvurderinger. Det er totalt rundt 50 tekniske kontrollorgan i hele EU/EØS-området, og Justervesenet innehar denne oppgaven i Norge.

Kilde: Justervesenet

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?