Hjem > Siste nytt > Klarsignal for kabel mellom Kråkerøy og Hvaler

Klarsignal for kabel mellom Kråkerøy og Hvaler

Thomas Gundersen
Publisert 23.06.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Foto: Helena Nynäs/NVE

(enerWE) Hafslund Nett får bygge kabel, kommunene kan sitte igjen med deler av regningen. 

Den nye kraftledningen skal bygges som jordkabel i gang- og sykkelvei. Ledningen kan alternativt bygges som kombinasjon av luftledning og jord- og sjøkabel dersom Hafslund Nett og kommunene ikke blir enige om kostnadsfordelingen innen 1. januar 2018, det melder NVE på sine nettsider. Den nye 132 kV kraftledningen skal erstatte dagens 52 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner i kommunene Fredrikstad og Hvaler i Østfold.

– Det er viktig å sikre god og stabil strømforsyning på Hvaler. Jordkabel i gang- og sykkelsti vil gi små ulemper for omgivelsene utover anleggsarbeidet og arealet som gang- og sykkelvei krever, sier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

Kommunene kan få regningen

Tillatelsen legger til rette for at ny jordkabel kan koordineres med arbeidet med ny gang- og sykkelsti til Hvaler. Løsningen forutsetter at kommunene betaler merkostnaden sammenliknet med en luftledning, og at reguleringsarbeidet for gang- og sykkelvei følger gitt tidsplan.

Tilleggstillatelse til luftledning

Dersom partene ikke skulle komme fram til enighet, har NVE gitt Hafslund Nett alternativ tillatelse til å bygge ny luftledning til Hvaler med jord- og sjøkabel på strekningene Kråkerøy transformatorstasjon – Ulvedalen og Tangen – Økholmen.

– For at strømforsyningen til Hvaler skal kunne styrkes så raskt som mulig, har NVE valgt å gi tillatelse også til en luftledning. Luftledningen vil bare bli bygget dersom løsningen med ledning i gang- og sykkelvei ikke lar seg gjennomføre, påpeker Flatby.

Pålegger kabling for å minske skade på natur og kulturlandskap

Det hevdes i pressemeldingen at luftledning som alternativ på strekningen mellom Bukkholmen og Økholmen “vil gi store negative konsekvenser for natur- og kulturlandskap, friluftsliv og naturmiljø”.

Siv Sannem Inderberg, seksjonsjef for Seksjonen for nettkonsesjon hos NVE forteller enerWE at det først og fremst er estetiske hensyn som vurderes som skadelig.

– En luftledning vil ha en påvirkning på strekningen det er snakk om. Området er et åpent kystlandskap med mange små holmer, og en kraftledning vil her bli svært synlig. I tillegg utgjør en slik løsning en viss fare for områdets fugleliv.

NVE har derfor pålagt Hafslund Nett å kable både den eksisterende 18 kV-ledningen og den nye ledningen på denne strekningen. NVE stiller også krav om fargesetting av master tilpasset omgivelsene, varsom skogrydding og merking av spennene over Skjelsbusund og Asmalsund for å redusere faren for at fugl skal i kollidere i dem.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?