Hjem > Siste nytt > Kjøpevettregler for elbil

Kjøpevettregler for elbil

Publisert 07.08.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Elbil.no

Kjøpsveiledningen er laget av NAF, Forbrukerrådet og Norsk Elbilforening, basert på data fra leverandørene som er aktive på det norske markedet.

Vi tar for oss de spesielle forholdene ved elbil slik at du kan gjøre en fornuftig vurdering av om elbil passer for deg og ditt bruksbehov.

Elbilmatrisen

Først finner du litt informasjon om hva du spesielt bør tenke på, deretter er det en elbilmatrise med spesifikke data. Veiledningen vil bli oppdatert etter hvert som nye elbiler introduseres.

Kjørelengde


Kjørelengden er elbilens vesentligste begrensning sammenlignet med tradisjonelle biler. Men det viser seg at svært mange av oss daglig ikke kjører lengre enn at elbilen helt fint kan fylle behovet. Også fordi vi løpende får en bedre infrastruktur av ladestasjoner, inkludert hurtigere lading, som utvider aksjonsradiusen. For en elbilist er det helt nødvendig å ha en grei og sikker tilgang på strøm.

I elbilmatrisen har leverandørene under «forventet rekkevidde» angitt det som skal være nøkterne minimums- og maksimumsverdier for kjørelengde, varierende etter forholdene. Dette gjengis i grafen nedenfor. Grønn søyle er minimum, mens gul er opp til det maksimale du kan påregne. Vi anser dette som en mer relevant veiledning for en norsk elbilkjøper enn rekkevidden som oppnås i den standardiserte EU-testen. Den angitte kjørelengden er for en fulladet batteripakke med 100% lagringskapasitet. Batterienes ytelse reduseres over tid, noe som nødvendigvis begrenser rekkevidden.

Kjørelengden er sterkt påvirket av kjøremønster, kjørestil, topografi og årstid. Kortest er den om vinteren med kalde batterier og høy rullemotstand i snø og is. Høydeforskjellen mellom start- og stoppunkt er en viktig faktor. Strømforbruket er lavest ved jevn kjøring i middels fart. Desto høyere fart, jo større energiforbruk på grunn av økt luftmotstand. Kjørestilen din utgjør en stor forskjell. Unødvendige akselerasjoner og rykk-og-napp kjøring er energisløsing. Den angitte minimumskjørelengden tar hensyn til de fleste av disse parameterne, men ikke uvettig bruk.

På grunn av variasjonen mellom brukere og bruksmønster, er det derfor ikke smart å velge elbil basert på kjørelengder som er på grensa til hva det oppgis at elbilen kan yte. Denne ytelsen faller også med alder og slitasje. Å være i yttergrensen sliter ikke bare på dine egne nerver, men også unødvendig på batteriene. I det daglige er det best å ha litt romslige marginer.

Elbilenes rekkevidde

Bruksområde


De aller fleste elbiler har først og fremst vært for nærtrafikk og kortere arbeidspendling. Kjørelengden på en lading regulerer dette. Det virker som de fleste produsentene har begrenset batteripakkas størrelse og dermed rekkevidden, mest sannsynlig av økonomiske årsaker siden batterier er kostbare. Muligheten for hurtigere lading har utvidet aksjonsradiusen og fler og fler bruker nå elbilen på lengre turer, f.eks. i helger og ferier. I tillegg har Tesla Model S kommet, som har en rekkevidde på én lading langt utover de andre elbilene. De siste åra har mangfoldet av elbiler økt så kraftig at du enkelt skal kunne finne elbilen som passer til din bruk.

Alle elbilene vi oppgir data for, er godkjent for bruk på norske veier. Det stilles imidlertid ulike krav til sikkerhet og konstruksjon avhengig av hvilken kjøretøyklasse de tilhører.

  • M1 er personbil, med de vanlige lovpålagte kravene til alle biler og kollisjonstester som må bestås.
  • L7 er firehjuls motorsykkel (men kjøres med vanlig førerkort for bil), en klasse for lettere kjøretøy hvor det ikke er lovpålagt at kollisjonstester må gjøres. Det er derfor opp til hver enkelt leverandør å kommunisere sikkerhetsnivået og til hva slags bruk det anbefales å benytte elbilen til.
  • N1 er elektriske varebiler

Batterier


Den elektriske motoren er uovertruffen i effektivitet, driftssikkerhet, lavt servicebehov og miljøegenskaper. Batteriene er den største tekniske og økonomiske risikoen. To sentrale spørsmål er:

  • Hvor lang levetid vil batteriene ha?
  • Hvor mye koster det å erstatte dem?

Det er en sammenheng mellom forventet levetid og kostnad. Hvor fort batterienes lagringskapasitet reduseres, avhenger av batteritypen. Dette er angitt i elbilmatrisen som «forventet levetid», som oftest en funksjon av hva som nås først av år eller kjørte kilometer. Grensa for når batteriene anses som ubrukelige, varierer mellom leverandørene og er oppgitt under «minste kapasitet», det vil si gjenværende akseptabel kapasitet for elbilisten. Leverandørene skal helst oppgi dagens kostnad for batteribytte (inkludert arbeid og mva), uavhengig om det dekkes av garanti eller ei. Det er en indikasjon på framtidig kostnad når garantitida er utløpt.

Dessverre klarer ikke alle leverandørene å gi all informasjonen vi etterspør, noe som kan tolkes som et tegn på at det fortsatt er en del usikkerhet med hensyn til batteriers levetid og kostnad.

Garantier og reklamasjonsrett


NAForbrukerElbilforeningen


Forbrukerkjøpsloven gir alle forbrukere en reklamasjonsrett på 5 år for ting som er tenkt å vare vesentlig lenger enn 2 år. For selve elbilen og for dem som har batterier med antydet levetid på 3 år og oppover, vil reklamasjonstida være 5 år for både kjøretøy og batterier. Reklamasjonsretten gjelder ikke dersom feilen er normal slitasje eller feil bruk.

Dersom der gis garanti skal denne komme i tillegg til de rettigheter kjøper har etter forbrukerkjøpsloven. En forutsetning er også her at bruker behandler kjøretøy og batterier som bestemt i dokumenter som følger med kjøpet, f.eks. veiledninger for bruk og vedlikehold. Også pålagte servicer for batteriene må følges, se kolonne om vedlikehold i elbilmatrisen. Elbilene har et overvåkingssystem for batteriene, som både hjelper deg til å ta vare på dem, men som også rapporterer hvis du ikke har fulgt rutinene leverandøren har forutsatt.

I elbilmatrisen er leverandørenes garantibetingelser kun spesifisert for framdriftsbatteriene siden disse er det største usikkerhetsmomentet kostnadsmessige.

Batterigarantien leverandørene oppgir, gjenspeiler forventningene om levetid. Garantien oppgis både i kjørte kilometer og år, det som oppnås først vil være gjeldende. Det helt spesifikke innholdet i garantiene må du finne i salgsdokumentene fra den enkelte leverandør og lese nøye før du skriver kontrakt. For eksempel kan det hos enkelte foreligge «nedtrappingsgarantier» hvor det gjøres en avkorting avhengig av antall år/kjørte kilometer.

Driftskostnader


Du kan ikke uten videre forvente at en elbil ved ethvert tilfelle er et økonomisk godt kjøp bare fordi strøm er så mye rimeligere enn bensin/diesel. Batterislitasje og dermed behovet for å skifte batterier, kan utligne denne forskjellen. Elbiler er i dag et konkurransedyktig alternativ først og fremst fordi myndighetene har gitt elbilistene en rekke økonomiske incentiver som gratis parkering, fri passering i bomringer og minimal årsavgift. I tillegg kan mange spare masse tid på å bruke kollektivfeltet. Alt dette for å kompensere for ulempen det er å ha en kortere rekkevidde og usikkerheten med batterikostnadene.

Grønn Bil har lagd en Elbilkalkulator som du kan teste for å gjøre et anslag over dine egne kostnader for elbil sammenlignet med en tradisjonell bil.

Valget er ditt


Mange av oss kan trygt velge å kjøre forurensningsfritt med elbil. Vi beveger oss ikke mer i det daglige. Om du har flere biler, i praksis viser det seg fort at den blir husholdningens nummer én bil - den som brukes hyppigst. Fler og fler har også elbilen som sitt eneste kjøretøy fordi den til det fulle kan dekke de daglige behovene. Så får det heller være at du leier en vanlig bil til det mer sporadiske transportbehovet. Det handler om å velge rett redskap til rett bruk - og samtidig ta hensyn til miljøet og folks helse.

Vi håper du får nytte av disse kjøpevettreglene og matrisen nedenfor. Ta gjerne kontakt hvis du har kommentarer eller spørsmål.

Lykke til!


Klikk her for å få elbilmatrisen opp som PDF-fil, 4 sider, i fullt lesbart format.

Elbilmatrisen

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?