20.08.2014

Kjernekraften er redusert

ringhalsEuropower. Håkon Barstad.

Den svenske reaktoren Ringhals er en av 388 reaktorer som er drift i verden. Selv om det stadig åpnes nye reaktorer, har det i løpet av det siste tiåret blitt 50 færre reaktorer. Foto: Vattenfall

Verdens samlede kjernekraft er betydelig redusert. I 1996 kom 18 prosent av verdens strømproduksjon fra kjernekraft. I dag er andelen redusert til 11 prosent.

Også i absolutte tall har det vært nedgang for kjernekraften. Produksjonen er redusert fra 2660 TWh i toppåret 2006, til 2360 TWh i 2013.

Utviklingen i 2013 kan imidlertid tyde på at nivået er i ferd med å stabilisere seg. Mens nedgangen i kjernekraft-produksjonen i 2011 var 4 prosent, og hele 7 prosent i 2012, var det faktisk en oppgang i 2013 med 0,6 prosent.

Det kommer fram i rapporten "The World Nuclear Industry Status Report 2014" utgitt av de to uavhengige energiforskerne Mycle Schneider (Frankrike) og Antony Froggatt (England).

Rapporten viser at det i dag er 31 land som har kjernekraft, og at det totalt er 388 reaktorer i drift. Disse har en samlet installert effekt på 333 GW.

Mange forsinkede prosjekter

388 reaktorer er 50 færre enn 2002 som var toppåret målt i antall reaktorer. I tiåret 2000-2010 ble det åpnet like mange anlegg som det ble stengt, 32 av hver, men slik er det ikke lenger. Fra 2011 og til midten av 2014 har nye 16 reaktorer startet opp, mens 26 har stengt.

Per juli 2014 er det 14 land som er i ferd med å bygge nye reaktorer, og 67 reaktorer har status "under oppføring". Kina er i særklasse det landet med flest nye prosjekter med 28 reaktorer under oppføring.

Men som rapporten påpeker, begrepet "under oppføring" er i denne sammenheng svært omfattende. Av de 67 prosjektene har åtte reaktorer har stått på "under oppføring"-listen i over 20 år, og mange har stått der i over 12 år.

49 av de 67 planlagte prosjektene er forsinket, mens de 18 resterende prosjektene har kommet så kort at det ikke kan defineres om de er i rute eller ikke.

Åpner nye reaktorer

I løpet av 2013 og første halvår i 2014 har det åpnet seks nye reaktorer, derav fire i Kina, én i India og én i Argentina.

Rapporten viser at de 37 reaktorene som har åpnet siden 2004, har hatt en gjennomsnittlig byggetid på 10 år, og byggetiden har variert fra under fire år til over 36 år.

Den finske Olkiluoto-3-reaktoren, som har blitt nevnt som eksempel på at kjernekraften er på vei tilbake i Europa, hadde byggestart i 2005, men er nå ni år etter planen og 280 prosent over budsjett.

– Ifølge mediedekning vil anlegget startes opp i 2018 eller senere, og prisen har økt til 8,5 milliarder euro (vel 63 milliarder kroner). Det er uklart hvem som skal dekke kostnadene, heter det nøkternt i rapporten fra Schneider og Froggatt.

Gamle reaktorer

Dette er de ti største kjernekraftlandene per 1. juli 2014. Antall reaktorer i parentes:

Det er stor forskjell i gjennomsnittsalderen på reaktorene i de ulike landene. I USA og Sverige har snittalderen passert 35 år, mens den i Kina kun er 8 år.

I USA, hvor kjernekraften står for 19 prosent av strømproduksjonen, nærmer svært mange reaktorer seg maksimal levetid. Ved mange av reaktorene er det tidligere gitt tillatelse til å utvide driftsperioden, men det er det nå slutt på.

Fornybar vokser

I rapporten blir det gjort en sammenligning av kjernekraft-investeringene med satsingen på fornybar energi. I perioden fra 2000 til 2013 gikk 57 prosent av investeringen til fornybar energi, bare tre prosent til kjernekraft. Resten gikk til nye fossile kraftverk.

Fortsatt er kjernekraft-produksjonen dobbelt så høy som fornybar-produksjonen (vannkraft ikke medregnet), men mens kjernekraften har gått tilbake de siste årene, har bidraget fra sol og vind mangedoblet seg.

Fortsetter denne utviklingen vil i følge rapporten produksjonen fra fornybare kilder passere kjernekraften om ti års tid.

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?