Hjem > Siste nytt > Dette tror vi om strømprisene fremover

Dette tror vi om strømprisene fremover

Publisert 11.11.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Områdeprisene i Norge


Det er kjedelig i kraftmarkedet om dagen.


De siste tre ukene har vært preget av mye nedbør, høye temperaturer og lave kraftpriser. I uke 44, siste uken i oktober, fikk vi priskollaps i Sør-Norge. Nord på har strømprisen vært høyere enn i sør men likevel akseptable for kundene.

Som figuren  viser har spotprisene i Norge vært relativt lave i år uansett hvor i landet kundene har sin bopel. Spotprisene i grafen representerer pris ut til kunde. Vi ser at spotprisene i en kort periode bikket 50 øre/kWh tidligere i vinter, men har sunket etter det.

Spotprisen i uke 45 for Sør-Norge lå faktisk 10 øre/kWh lavere enn på samme tid i fjor.

Hovedårsaken til de lave strømprisene fram til feriestart, var en nedbørrik og varm vinter. Den laveste prisen hadde vi i mai og etter den tid har prisene steget litt etter litt utover sommeren og høsten grunnet tørt og varmt vær. Spotprisene var på sitt høyeste i månedsskiftet august september. Etter den tid fikk vi inn store nedbørmengder og spotprisen i Sør-Norge kollapset. Nord på har ressursgrunnlaget vært dårligere og prisene har vært høyere men aksetable.

Våre nordlige landsdeler har med få unntak fulgt det svenske spotprisnivået. Oversikt over spotprisene i våre ulike landsdeler er synliggjort i grafen. Den høyeste prisbanen (rød) er for Midt-Norge, den lave(blå) er for Sør-Norge. Spotprisen for Nord-Norge (rosa) har fulgt spotprisen  for Midt-Norge, men nordpå betaler ikke kundene mva, derfor forskjellen i grafene. Mer om strømpriser engros finner du på Nordpool her.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?


Det meldes om 4 TWh mindre enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli  litt varmere enn normalt det meste av 10 døgns perioden. Framover vil vi få en høytrykksoppbygging  med pent og tørt vær, og relativt høy temperatur. I slutten av perioden ca 23. november tror meteorologen på nye lavtrykk inn fra vest, men han legger til at det er noe usikkerhet knyttet til dette.

Vi har i øyeblikket en noe svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 5 TWh for årstiden. Dette er en stor bedring fra vår siste kommentar da tallene var på minus 16 TWH i hydrologisk underskudd.

Magasinfyllingen er på 79,9 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 81,8  %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 88 % av full produksjon. Ringhals 2 ligger ute for årlig revisjon og forventes i produksjon 9. desember. I tillegg ligger  Oscarshamn 2 ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 27 øre/kWh som er en del bestemmende for prissettingen i øyeblikket. Spotprisene ligger litt i underkant av marginalkostnaden.

Forbruket i Skandinavia er på ca 49 000 MW. Det produsere ca 28 000 MW fra vannkraft, 8 000MW fra termisk, 1 500 MW fra vind og 10 600 MW fra kjernekraft og 500 MW uspesifisert.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris egentlig er og hvordan den beregnes? Denne beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Mer om hva spotpris faktisk er og hvordan beregningene gjøres kan du lese her.

Oppsummering


I øyeblikket har vi et gunstig og lavt spotprisnivå.  Vedlikeholdet av kjernekraftproduksjonen er i rute og vi forventer mer stabil produksjon fra disse denne vinteren enn det vi har sett tidligere vintre. Vi har en noe svekket hydrologisk balanse i Skandinavia, men marginalkostnaden på kull er lav og oljeprisene synker. Dette er faktorer som har en gunstig innvirkning på strømprisene.

Litt kjedelig situasjon i kraftmarkedet, stabilt lave priser og foreløpig ingen tegn til noen sterk kulde som kan løfte prisene.

For priser ut til kunder, kan du se våre kraftavtaler her.

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor, noe som er gode nyheter for forbrukerne.

Årlige kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Jansrud
Markedssjef i Gudbrandsdal Energi

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?