27.01.2015

Kan være lønnsomt å bygge 12.000 MW vind i Danmark

(Montel) Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge inntil 12.000 MW landbasert vindkraft framfor å bygge kapasiteten offshore. Besparelsen blir da på 4,5 milliarder kroner per år i 2030, ifølge Energinet.dk.

Det går fram i en analyse utført av den danske systemoperatøren Energinet.dk hvor man har beregnet det samfunnsøkonomiske potensialet for utbygging av landbasert vindkraft i Danmark.

Analysen viser at det er mulig å bygge ut minst 12.000 MW vindkraftkapasitet til en lavere kostnad enn for havvind og ved at det bygges færre, men større vindmøller enn dagens danske vindmøllepark.

Hvis hele potensialet på 12.000 MW bygges på land framfor til havs vil den årlige besparelsen ligge på 4,5 milliarder kroner i året i 2030, ifølge analysen som ble offentliggjort i dag.

Energinet.dk har identifisert 1.082 områder hvor det kan bygges tre til fem vindmøller, men hvor det også ligger bebyggelse nær inntil. I det store flertallet av områdene, i alt 1.002 steder, vil det være billigere å kjøpe opp nærliggende eiendommer til 150 prosent av markedsverdi, samt yte kompensasjon til eiendommer som ligger lenger borte, framfor å bygge ut kapasiteten til havs.

Energinet.dk mener det kan bygges i alt 3.538 vindmøller i de aktuelle områdene, noe som totalt kan gi en kapasitet på 12.383 MW, gitt at det brukes 3,5 MW-turbiner.

Dette potensialet er altså langt større enn dagens danske landbaserte vindkraftkapasitet på rundt 3.600 MW.

Det er i dag 4.383 vindmøller i Danmark med en kapasitet over 50 kW, så i sum vil det bli færre antall møller i 2030, men de vil være større.

38 TWh produksjon
Blir det bygget rundt 12.000 MW landbasert vindkapasitet vil det gi en årlig produksjon på rundt 38 TWh.

Hvis man bare bygger ut den billigste halvdelen av områdene, vil man ende opp med i alt 1.855 nye vindmøller som har en samlet kapasitet på 6.500 MW. Dette vil gi en årlig besparelse på cirka 3 milliarder kroner i 2030, sammenliknet med at en tilsvarende kapasitet ble bygget ut til havs.

Den store besparelsen kommer til tross for at Energinet.dk forventer et markant kostnadsfall for havbasert vindkraft.

I analysen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig nåverdikostnad for havbasert vind på 40 øre/kWh i 2030, mot cirka 30 øre/kWh for landbasert vindkraft.

Det er ifølge analysen et potensial på hele 4.000 MW hvor det bare er et lite behov for å kjøpe opp naboeiendommer, mens kostnaden for oppkjøp av eiendommer stiger jo nærmere man kommer 12.000 MW.

Danmark har en politisk målsetning om en fossilfri el- og varmesektor i 2035 og et fossilfritt energisystem i 2050.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?