27.02.2013

Kan dele petroleumsfelt med russerne

Alta (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Seismikken i de nye havområdene inn mot Russland antyder ressurser som strekker seg over grensen. Oljeminister Ola Borten Moe (Sp) ser det som en mulighet for samarbeid, ikke ressurskappløp.

Oljedirektør Bente Nyland la fram nye anslag som tilsier at de 44.000 kvadratkilometerne i Barentshavet sørøst som tidligere var omstridt område kan inneholde ressurser tilsvarende 8-10 Goliatfelt.

Ressursanslaget lyder på 300 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), og oljedirektøren tror det er mest gass i området.

– Av de antatte ressursene kan 15 prosent være olje, opplyste Nyland da hun presenterte ressursanslaget i Alta onsdag.

Over grensen

Undersøkelsene ga ingen store overraskelser. Det er først og fremst i sør og i områdene som strekker seg inn mot den snart to år gamle grenselinjen mot Russland at geologien er mest interessant. Nyland bekrefter overfor NTB at de ser strukturer som strekker seg inn i Russisk sone.

– Ja, vi ser antydninger på grenseoverskridende strukturer. Det er viktig at man er oppmerksom når det skjer aktivitet rundt grenseområdene. Hvis russerne begynner å bore i morgen, er det klart at vi må begynne å sikre oss, og se til hva det er de egentlig borer på. Derfor er det viktig å tildele lisenser nært grenseområdene for da har du mer kontroll, sier Nyland.

Lisenser

Grenselinjeavtalen med Russland inneholder detaljerte anvisninger for hvordan grenseoverskridende ressurser skal fordeles. Der Norge startet kartleggingen bare noen timer etter at grenselinjeavtalen trådte i kraft, har russernes kartlegging latt vente på seg. Til gjengjeld har russerne tildelt blokkene inn mot norsk side til statsoljeselskapet Rosneft.

Går det som oljeminister Ola Borten Moe vil, blir de første norske lisensene i Barentshavet Sørøst tildelt i 23. runde i 2015.

– Det er det som er planen regjeringen legger opp til, sier Borten Moe til NTB.

Samarbeid

Han tror ikke det ligger an til et ressurskappløp med russerne om olje eller gass som kan strekke seg inn i nabolandets sjøterritorium.

– Vi har lange og gode erfaringer med å dele grenseoverskridende felt i Nordsjøen. Dette er først og fremst en mulighet for samarbeid med russerne, sier olje- og energiministeren.

Han mener ressursanslagene er godt nytt for Nord-Norge og for en petroleumsaktivitet i Barentshavet som er i ferd med å befeste seg.

– Barentshavet er det området hvor ressursanslagene blir justert mest opp. Nå ser vi for alvor ringvirkningene i Nord-Norge av den aktiviteten som allerede er her. De nye ressursanslagene understreker ytterligere hvilke rike muligheter det er for ytterligere utvikling i landsdelen, sier oljeministeren.

Verdens beste

Regiondirektør for NHO i Finnmark, Marit Helene Pedersen, gleder seg over at de samlede ressursanslagene for Barentshavet nå øker med 30 prosent. Hun ser store muligheter for at også industrien skal bevege seg mot øst.

– Vi er så heldige i Finnmark nå at det må være verdens beste sted å drive næringsutvikling. Så må regjeringen følge opp med de nødvendige infrastrukturtiltak, sier Pedersen.

– Ikke nært land

Lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, ser også først og fremst på mulighetene for en sterkere og bredere bosetting. Den knallharde fiskerimotstanden mot oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, gjelder ikke for Barentshavet.

– Vi har bare ett krav. Det er at oljeindustrien og myndighetene også i Barentshavet sørøst holder seg minst 35 nautiske mil fra land, slik de skal lenger vest, sier Nilsen.

I Alta la oljedirektøren også fram anslag for områdene rundt Jan Mayen. Her er usikkerheten enda større enn i Barentshavet. Oljedirektoratet opererer derfor med en todelt modell. I det konservative anslaget kan det være mellom 0 og 90 millioner Sm3 o.e. rundt Jan Mayen. Men dersom det gjøres ett funn, øker anslaget dramatisk. Da varierer det mellom 20 og 650 millioner Sm3 o.e. (©NTB)

Tror ikke på elbiler som energilager

Batteriforsker Magnus Thomassen ved Sintef tror elbiler kan bidra til et mer fleksibelt energisystem gjennom å kople seg ut på effekttopper, men veien er lang frem til de kan bruke til de kan bli batterier i lokale strømnett.

Les mer

Forbrukerombudet med klare råd til strømkundene

Med oppdatert strømprisportal er det enklere for kundene å styre unna lokkeavtaler. Forbrukerombudet er fornøyd, men gir likevel kundene noen råd ved valg av strømleverandør.

Les mer

Forventer økt nettleie på 30 prosent

De neste 10 årene er det planlagt investert over 130 milliarder kroner i det norske strømnettet. Dette er en nedgang på om lag 7 prosent eller 9 milliarder kroner i forhold til fjorårets analyse. Til tross for nedgangen øker nettleien med 30 prosent.

Les mer

Vannmagasinene er 86,3 prosent fulle

Det ble en liten nedgang i fyllingsgraden i vannmagasinene i forrige uke. Historisk sett pleier fyllingsgraden å synke litt på denne tiden av året og frem til jul. Det er et resultat av at det brukes mer strøm til å varme opp husene i Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]