10.08.2016

Kan bli 2000 MW ny vindkraft i 2016

(Europower - Haakon Barstad) 2016 kan bli stående som det året da den norske kraftbransjen bestemte seg for å bygge ut vindkraft. Så langt i år er det besluttet å bygge ut 1438 MW.Vindmøller-Gunnveig_edited-1

1400 MW er en enorm økning i forhold til investeringsbeslutningene de foregående årene. I 2014 ble det ikke tatt noen investeringsbeslutninger for vindkraft, og i 2015 var tallet 16 MW (Røyrmyrå og Skomakerfjellet).

Ifølge Norwea vil det ikke stoppe på 1438 MW.

– Vi estimerer at det skal tas investeringsbeslutning på ytterligere 600 MW i Norge det neste halve året, sier Andreas T. Aasheim i Norwea.

Til sammenligning er det installert og i satt drift i overkant av 800 MW i Norge i dag.

– Om vi legger til grunn 3600 fullasttimer, vil 1430 MW installert vindkraft utgjøre nesten 5,2 TWh. Totalt ligger investeringene på i overkant av 16 milliarder kroner, sier Aasheim.

Han ber politikerne om å legge merke til at det er tunge, utenlandske aktører som nå posisjonerer seg.

– Blackrock, Credit Suisse og Stadtwerke München er på plass, og vi kommer til å se flere. Hvorvidt norsk vindkraft får ut sitt virkelige potensial, vil i stor grad avhenge av politiske ambisjoner. Vi håper norske politikere merker seg bidraget vindkraften nå står for, sier Aasheim.

Engangsfenomen

Utbyggingene på Fosen med sine 1000 MW, dominerer selvfølgelig oversikten (se tabell nederst i saken), men om Norwea får rett at det kommer ytterligere 600 MW, vil Fosen bare utgjøre halvparten av vindkraft-beslutningene tatt i 2016.

Alle som kjenner kraftbransjen vet at vindkraft-boomen i 2016 neppe er starten på en trend, men mer sannsynlig et engangsfenomen. Sertifikatordningen avsluttes i Norge i 2020, og vindkraftprosjektene må enten realiseres nå, eller legges i skuffen for lang tid fremover.

Hva 2017 vil bringe er det ennå ingen som vet. Kanskje vil beslutningstagerne vurdere at utvidingen av sertifikatordningen i Sverige gjøre at det er plass til flere norske prosjekter innenfor den opprinnelige rammen på 28,4 TWh. Som Europower har skrevet om tidligere reduserer en svensk utviding sjansen for priskollaps på sertifikater.

Redusert produksjon

I lys av alle investeringsbeslutningene, er det et paradoks at den norske vindkraftproduksjonen har gått kraftig ned det siste året. Fersk statistikk fra SSB i dag viser at mens det i juni 2015 ble produsert 170 GWh norsk vindkraft, ble det i juni 2016 kun produsert 118 GWh, en nedgang på 30 prosent.

I første halvår 2015 ble det produsert 1352 GWh norsk vindkraft, mot 1026 GWh samme periode i år, en nedgang på 24 prosent.

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?