10.08.2016

Kan bli 2000 MW ny vindkraft i 2016

(Europower - Haakon Barstad) 2016 kan bli stående som det året da den norske kraftbransjen bestemte seg for å bygge ut vindkraft. Så langt i år er det besluttet å bygge ut 1438 MW.Vindmøller-Gunnveig_edited-1

1400 MW er en enorm økning i forhold til investeringsbeslutningene de foregående årene. I 2014 ble det ikke tatt noen investeringsbeslutninger for vindkraft, og i 2015 var tallet 16 MW (Røyrmyrå og Skomakerfjellet).

Ifølge Norwea vil det ikke stoppe på 1438 MW.

– Vi estimerer at det skal tas investeringsbeslutning på ytterligere 600 MW i Norge det neste halve året, sier Andreas T. Aasheim i Norwea.

Til sammenligning er det installert og i satt drift i overkant av 800 MW i Norge i dag.

– Om vi legger til grunn 3600 fullasttimer, vil 1430 MW installert vindkraft utgjøre nesten 5,2 TWh. Totalt ligger investeringene på i overkant av 16 milliarder kroner, sier Aasheim.

Han ber politikerne om å legge merke til at det er tunge, utenlandske aktører som nå posisjonerer seg.

– Blackrock, Credit Suisse og Stadtwerke München er på plass, og vi kommer til å se flere. Hvorvidt norsk vindkraft får ut sitt virkelige potensial, vil i stor grad avhenge av politiske ambisjoner. Vi håper norske politikere merker seg bidraget vindkraften nå står for, sier Aasheim.

Engangsfenomen

Utbyggingene på Fosen med sine 1000 MW, dominerer selvfølgelig oversikten (se tabell nederst i saken), men om Norwea får rett at det kommer ytterligere 600 MW, vil Fosen bare utgjøre halvparten av vindkraft-beslutningene tatt i 2016.

Alle som kjenner kraftbransjen vet at vindkraft-boomen i 2016 neppe er starten på en trend, men mer sannsynlig et engangsfenomen. Sertifikatordningen avsluttes i Norge i 2020, og vindkraftprosjektene må enten realiseres nå, eller legges i skuffen for lang tid fremover.

Hva 2017 vil bringe er det ennå ingen som vet. Kanskje vil beslutningstagerne vurdere at utvidingen av sertifikatordningen i Sverige gjøre at det er plass til flere norske prosjekter innenfor den opprinnelige rammen på 28,4 TWh. Som Europower har skrevet om tidligere reduserer en svensk utviding sjansen for priskollaps på sertifikater.

Redusert produksjon

I lys av alle investeringsbeslutningene, er det et paradoks at den norske vindkraftproduksjonen har gått kraftig ned det siste året. Fersk statistikk fra SSB i dag viser at mens det i juni 2015 ble produsert 170 GWh norsk vindkraft, ble det i juni 2016 kun produsert 118 GWh, en nedgang på 30 prosent.

I første halvår 2015 ble det produsert 1352 GWh norsk vindkraft, mot 1026 GWh samme periode i år, en nedgang på 24 prosent.

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer

Markedskommentar uke 23 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 9,6 og 33 øre/kWh, mot 25-37 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Hva skjedde med CO2-prisen?

Prisen på CO2-kvoter påvirker strømprisen, og det siste halvannet året har CO2-prisen steget kraftig. Her er en forklaring på CO2-markedet fra C til 2.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?