10.08.2016

Kan bli 2000 MW ny vindkraft i 2016

(Europower - Haakon Barstad) 2016 kan bli stående som det året da den norske kraftbransjen bestemte seg for å bygge ut vindkraft. Så langt i år er det besluttet å bygge ut 1438 MW.Vindmøller-Gunnveig_edited-1

1400 MW er en enorm økning i forhold til investeringsbeslutningene de foregående årene. I 2014 ble det ikke tatt noen investeringsbeslutninger for vindkraft, og i 2015 var tallet 16 MW (Røyrmyrå og Skomakerfjellet).

Ifølge Norwea vil det ikke stoppe på 1438 MW.

– Vi estimerer at det skal tas investeringsbeslutning på ytterligere 600 MW i Norge det neste halve året, sier Andreas T. Aasheim i Norwea.

Til sammenligning er det installert og i satt drift i overkant av 800 MW i Norge i dag.

– Om vi legger til grunn 3600 fullasttimer, vil 1430 MW installert vindkraft utgjøre nesten 5,2 TWh. Totalt ligger investeringene på i overkant av 16 milliarder kroner, sier Aasheim.

Han ber politikerne om å legge merke til at det er tunge, utenlandske aktører som nå posisjonerer seg.

– Blackrock, Credit Suisse og Stadtwerke München er på plass, og vi kommer til å se flere. Hvorvidt norsk vindkraft får ut sitt virkelige potensial, vil i stor grad avhenge av politiske ambisjoner. Vi håper norske politikere merker seg bidraget vindkraften nå står for, sier Aasheim.

Engangsfenomen

Utbyggingene på Fosen med sine 1000 MW, dominerer selvfølgelig oversikten (se tabell nederst i saken), men om Norwea får rett at det kommer ytterligere 600 MW, vil Fosen bare utgjøre halvparten av vindkraft-beslutningene tatt i 2016.

Alle som kjenner kraftbransjen vet at vindkraft-boomen i 2016 neppe er starten på en trend, men mer sannsynlig et engangsfenomen. Sertifikatordningen avsluttes i Norge i 2020, og vindkraftprosjektene må enten realiseres nå, eller legges i skuffen for lang tid fremover.

Hva 2017 vil bringe er det ennå ingen som vet. Kanskje vil beslutningstagerne vurdere at utvidingen av sertifikatordningen i Sverige gjøre at det er plass til flere norske prosjekter innenfor den opprinnelige rammen på 28,4 TWh. Som Europower har skrevet om tidligere reduserer en svensk utviding sjansen for priskollaps på sertifikater.

Redusert produksjon

I lys av alle investeringsbeslutningene, er det et paradoks at den norske vindkraftproduksjonen har gått kraftig ned det siste året. Fersk statistikk fra SSB i dag viser at mens det i juni 2015 ble produsert 170 GWh norsk vindkraft, ble det i juni 2016 kun produsert 118 GWh, en nedgang på 30 prosent.

I første halvår 2015 ble det produsert 1352 GWh norsk vindkraft, mot 1026 GWh samme periode i år, en nedgang på 24 prosent.

Video: markedskommentar august 2019

Det er mange faktorer som påvirker strømprisene, men hvordan vil prisene utvikle seg fremover? I denne ferske markedskommentarene ser vi på hydrologisk balanse, hvordan kullprisene påvirker strømprisene osv.

Les mer

Markedskommentar uke 33 2019

Denne uken har gitt noe lavere spotpriser da mer vind har gitt høyere vindkraftproduksjon som slår direkte ut i spotprisene. Mindre nedbør i værvarslene har økt prisene i terminmarkedet for kraft for kontraktene på de førstkommende månedene, mens kontraktene lenger ut på kurven har falt i takt med lavere brenselspriser og CO2-kvotepris.

Les mer

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?