Hjem > Siste nytt > Joda, kWh vil fortsatt være salgsvaren

Joda, kWh vil fortsatt være salgsvaren

Thomas Gundersen
Publisert 31.08.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Marius Holm Rennesund i Thema har regnet på hva det egentlig vil koste med solceller og batterikapasitet i stor utbredelse i Norge. Foto: Haakon Barstad

(Europower) Analytiker Marius Holm Rennesund tror ikke solenergi kommer til å få stort nok omfang i Norge til at det vil endre på hvordan vi handler med strøm.

Fjorårets mest leste sak på Europower var Andreas Myhres i Los sin spådom om at kWh vil forsvinne som salgsvare. Akkurat som tellerskrittene forsvant fra telebransjen da kundene i stedet kunne kjøpe pakker med inkluderte ringeminutter, vil kWh forsvinne når strømkundene blir tilbudt pakker som inkluderer et års forbruk ned strøm.

Bakgrunnen for Myhres resonnement er at det vil komme så mye ny fornybar kraft inn på markedet, at det vil snu opp ned på dagens salgsmodeller, og da særlig solkraft.

På et seminar om krafthandel i regi av Energi Norge i dag, så Thema-analytiker Marius Holm Rennesund nærmere på denne spådommen. Hans konklusjon er at kWh ikke vil forsvinne som salgsvare. I hvert fall ikke i overskuelig framtid.

– Det vil komme en del solkraft, det er jo flere og flere selskaper som tilbyr dette. Volumet vil avhenge av støttesystemene, men uansett vil solkraften ikke true vannkraften. Særlig ikke med den magasinkapasiteten vi har i Norge, og muligheten vi har for å lagre energi fra sommer til vinter. Solenergien kommer til å påvirke de kortsiktige prisendringene, men jeg har tro på at kWh vil bestå som salgsvare langt inn i framtiden, sa han.

45 oljefond

Selv når han tar høyde for en voldsom rask teknologisk utvikling, har han ikke tro på at solenergi og vindkraft vil rokke ved strømhandelen i Norge.

– Hvis sol og vind skal endre fundamentalt på systemet, må energien kunne lagres. For at batterier skal ha påvirkning, nytter det ikke med små desentraliserte enheter. Da må man ha storskala lagring, og dit er det fortsatt et langt stykke. Store batteriparker blir i dag kun brukt til å balansere nettet, ikke til å lagre strøm, sier han.

For moro skyld har han regnet på hvor mye det vil koste å bruke batterier til å lagre like mye energi som det er lagret i norske vannmagasiner. Han har brukt det mye omtalte Tesla Powerwall-batteriet som eksempel, et batteri designet til lagring av strøm i private hjem.

– Et slikt batteri koster i dag 3000 dollar, og har en kapasitet på 7 kWh. Norske vannmagasiner har en lagringskapasitet på 82 TWh. Vi trenger altså 12 milliarder Tesla-batterier for å bygge den samme lagringskapasitet. Det vil koste 35.000 milliarder dollar, omtrent 45 norske oljefond, sier Holm Rennesund.

Han legger til at dette bare er et teoretisk regnestykke for å illustrere grovt hvilke investeringer som skal til for å matche den norske vannkraften.

Om alle hadde solceller

Han mener det er svært begrenset hvor mange strømkunder som vil investere i solceller.

– Noen vil alltid det være, enten fordi de synes det er gøy med ny teknologi, fordi de ønsker å være selvforsynt, eller fordi de vil bidra i det grønne skiftet. Men så lenge det ikke økonomisk rasjonelt på lang sikt, vil ikke de store massene investere i solceller, sier Holm Rennesund

På tross av dette har han gjort en hypotetisk beregning hvor han har utstyrt all urban bebyggelse i Norge med solceller. For å ta høyde for teknologisk utvikling, har han økt solcellenes virkningsgrad fra dagens 15 prosent til 30 prosent.

– Alle disse solcellene ville da kunne produsere 75 TWh, sier han.

Poenget hans er at dette er mye, men ikke enormt mye. Det ville derimot kostet enormt mye.

En tredje beregning viser at om alle disse solcelle-husstander hadde blitt utstyrt med Tesla Powerwall-batteri med dobbelt kapasitet av hva slike batterier har i dag, ville husstandene maksimalt kunne ha lagret 150 GWh med en effekt på 15 GW.

– Et slik scenario er helt urealistisk, men vi har regnet på det for å vise dimensjonene. Selv om en så stor strømmengde helt klart vil påvirke markedet, vil det ikke ført til at strømprisen kollapser. Det vil kunne være nullpriser på dagtid om sommeren, men prisen ville holdt seg greit gjennom vinteren, sier Holm Rennesund.

Pakkene dyrere enn kWh

Men tilbake til spådommen om at kWh kan forsvinne som salgsvare. Den tanken er ikke bare tuftet på teknologisk utvikling, men at markedsmodellene kommer til å endre seg.

For eksempel kan et forsikringsselskap eller en mobiloperatør finne på å inkludere en strømpakke som dekker husstandens årlige strømforbruk. Ikke gratis selvsagt, men strømkunden kjøper pakken uten å forholde seg til kWh’er. Dagens enhet forsvinner dermed som salgsvare.

– Du har derimot kun sett på teknologi og priser, ikke at det kommer nye aktører og nye forretningsmodeller. Hva tenker du om det?

– Vi har sett at det har kommet noen aktører som selger pakker, gjerne basert på solenergi. Men vi klarer ikke å skjønne hvordan en forbruker skal komme bedre ut av å kjøpe slike pakker framfor å kjøpe strømmen direkte fra nettet. Det er mange business-modeller under utvikling, og jeg tror vi kommer til å se stadig nye modeller for salg av strøm, men jeg tror ikke de vil bli så dominerende at markedet forsvinner. KWh vil dermed bestå som salgsvare, sier Holm Rennesund.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?