03.05.2013

Innovasjon Norge / StormGeo kan bli Årets bedrift

Storm Geo er ein av tre finalistar som kan bli Årets bedrift. Dei nominerte kjempar om heider, ære og 250 000 kroner. Det er første gang Innovasjon Noreg delar ut prisane. Kven som til slutt stikk av med sigeren blir avslørt på Signalkonferansen 28. mai i Oslo.

StormGeo vart etablert som ein spin-off frå TV2 i 1997, og har ved si etablering vore innovative ved å skape ein ny marknad for kommersielle vêrtenester.

- Dei har jobba målretta for å skape løysingar som forbetrar operasjonell aktivitet og samtidig reduserer sikkerheitsrisiko og miljøutslepp. Dei investerer mykje i forsking og utvikling, og produserer tenester marknaden vil ha. Slikt blir det business av, seier direktør for Innovasjon Noreg i Hordaland, Nina Broch Mathisen.

StormGeo har hatt ein gjennomsnittleg årleg vekst på 25 % sidan oppstartinga i 1998. Dei to siste åra har eksporten auka frå 30 til over 60 %.

- Det er ei stor ære å bli nominert til Årets bedrift. Vår satsing på forsking og utvikling, kor vi har investert 140 MNOK sidan oppstartinga, skal ha mykje av æra for suksessen, seier Zehetner.

Vêrteneste til folket og spesialistaneI starten leverte dei vêrtenester til mediebransjen, og har dei seinare år utvida mot ei rekke nye marknadar: offshore fornybar energi, shipping og andre som gjer vêrsensitive operasjonar.

- Vi ser at teknologi med høg kvalitet og effektiv produksjon utvikla i Noreg gir oss eit konkurransefortrinn og stort vekstpotensial internasjonalt. For oss er det viktig å halde fram med den satsinga saman med kundar for å skape produkt og løysingar, som forbetrar operasjonell aktivitet og samtidig reduserer sikkerheitsrisiko og miljøutslepp, seier Kent Zehetner, administrerande direktør i StormGeo.

Satsing på forsking gir globale moglegheiterNy teknologi, forsking og marknadsinnovasjon har gjort StormGeo til ein global aktør. Selskapet satsar sterkt på forskingsaktivitetar, kunnskap og eigne hovud - heile 90 % av de tilsette har mastergrader og 12 har doktorgrader. Konsernet har i dag til saman 150 tilsette.

Sidan 2011 har StormGeo etablert seg i Midt-Austen og kjøpt opp eit Dubai-basert vêrtenesteselskap. Vidare har dei følgt opp med nye kontor i Singapore, Hamburg, Rio og USA.

- Denne veksten hadde ikkje vore mogleg utan dei investeringar vi har gjort innan forsking og utvikling. Støtta og samarbeidet med Innovasjon Noreg har vore ein viktig bidragsyter i vår internasjonale satsing, seier Zehetner.

Innovasjon Noreg lønnar verdiskapararInnovasjon Noreg delar ut prisar til Årets gründer, Årets bedrift, Årets innovasjonsmiljø og Årets verdiskapar. Prisvinnarane er eksempel på aktørar som klarar å møte nye utfordringar på område av avgjerande betyding for Noregs framtid. Finalistane kjempar om heider, ære og 250 000 kroner. Det er første gang Innovasjon Noreg deler ut prisane. Kven som til slutt stikk av med sigeren blir avslørt på Signalkonferansen 28. mai i Oslo.

Årets gründerBeck Engineering, OsloWest Drilling Products, RogalandHighsoft Solutions, Sogn og Fjordane

Årets bedriftNorlense, NordlandMoods of Norway, Sogn og FjordaneStormGeo, Hordaland

Årets innvasjonsmiljøOslo Medtech, OsloSintef Raufoss Manufacturing AS, OpplandÅlesund Kunnskapspark, Møre og Romsdal

Årets verdiskaparHeidersprisen utnemnast på Signalkonferansen.

For meir informasjon, kontakt: Kent Zehetner, administrerande direktør, StormGeo, 918 13 762Nina Broch Mathisen, direktør i Innovasjon Noreg Hordaland, 917 15 453

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?