Hjem > Siste nytt > Inkassovarsel - hva sier Forbrukerrådet?

Inkassovarsel - hva sier Forbrukerrådet?

Publisert 04.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017

TastaturInkassovarsel


Inkassoloven sikrer rettighetene dine overfor den du skylder penger og inkassobyrået. Har du trøbbel med å gjøre opp for deg, ta kontakt med den du skylder penger for å få til en avtale. Opplever du at noen krever deg for noe du ikke er enig i, kontakt dem og protester på kravet.

Foto: Gudbrandsdal Energi.

Uenig i kravet


Mottar du et krav som du mener er feil, ta umiddelbart kontakt med den som krever deg for penger. Husk at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har tatt kontakt. Ta kopi av brev, eller skriv ned hvem du har snakket med.

Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev hvis du ønsker å klage.

Hvis innsigelsene dine ikke er åpenbart grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær inkasso. Saken skal da bli oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Hvis du ikke protesterer på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Inkassovarsel


Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene til et inkassovarsel er:

 • det skal være skriftlig og på papir
 • fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt
 • det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager

Merk deg at kreditor kan sende et inkassovarsel

uten å ha sendt deg en purring på forhånd.

Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav. Det skal:

 • ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse hva kravet gjelder

Betalingsoppfordring


Når et krav er mottatt til inkasso, skal inkassobyrået sende deg en betalingsoppfordring før kravet blir sendt til rettslig inndriving (forliksrådet og/eller namnsmannen).

Kravene til en betalingsoppfordring er at fristen i inkassovarselet skal ha gått ut. I tillegg skal varslet:

 • være skriftlig og på papir
 • opplyse at du må betale eller komme med innsigelser innen 14 dager, hvis du er uenig i kravet
 • opplyse navnet på den du skylder penger
 • fortelle hva kravet gjelder
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse om forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra
 • inneholde en betalingsfrist på minimum 14 dager
 • opplyse at hvis du ikke betaler, kan det føre til ytterligere kostnader og rettslig inndrivning av kravet
 • opplyse om retten til å kreve nemndsbehandling

Hvis kreditor/inkassobyrået skal ta seg betalt for betalingsoppfordringen, blir det stilt ytterligere krav:

 • betalingsfristen i inkassovarselet må være utgått.

Merk deg at mottaker har risiko for postgangen. Det betyr at hvis kreditor/inkassobyrået kan sannsynliggjøre at varsel er sendt på en betryggende måte, er det uten betydning om du faktisk har mottatt det eller ei.

God inkassoskikk


Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk. Det vil si at de ikke får bruke metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Hvis kreditor eller inkassobyrået bryter god inkassoskikk, kan konsekvensene bli at hele eller deler av omkostningene ved inndrivingen kan falle bort. Men merk deg at det kun er omkostningene ved inndrivingen som faller bort. Selve kravet faller ikke bort av den grunn.

Det er i strid med god inkassoskikk hvis for eksempel:

 • du får feilaktige opplysninger om konsekvensene av at du ikke betaler
 • det kommer frem opplysninger om at saken vil bli kjent for venner eller familie hvis du ikke betaler
 • du blir oppsøkt personlig på en krenkende måte, for eksempel på jobben
 • det drives telefoninkasso sent på kvelden, om natten, eller på helligdager
 • det blir drevet inn krav som er åpenbart grunnløse eller omtvistede ved ordinær inkasso
 • det blir registrert en betalingsanmerkning når kravet er omtvistet
 • du blir tilbudt lån, slik at du kan dekke fordringen


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?