Hjem > Siste nytt > Ingen snarlige skattelettelser for vindkraft

Ingen snarlige skattelettelser for vindkraft

Publisert 06.02.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Europower_1Europower: Haakon Barstad, Foto: Haakon Barstad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) (t.h.) tok i dag opp i Stortinget forskjellene i skattereglene for norsk og svenske vindkraft. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) kom ikke med noen signaler om snarlig endringer.

Tord Lien gir ikke norsk vindkraftbransje noen forhåpninger om snarlig skattlettelser. – Mange prosjekter bør være mulig å bygge ut innenfor dagens regime, sier han.


Spørsmålet om ulike skatte- og avskrivningsregler mellom norsk og svensk vindkraft var oppe i spørretimen på Stortinget i dag. Det var Geir Pollestad (Sp) som tok opp saken med olje- og energiminister Tord Lien (Frp).


– Vindkraftbransjen i Norge er bekymret for at en stor del av investeringene i elsertifikatmarkedet kommer i Sverige. En eventuell justering av norske rammebetingelser ved kontrollstasjonen i 2015 kan føre til lang tids usikkerhet i den norske vindkraftbransjen og manglende investeringsbeslutninger. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at elsertifikatene utløser investeringer i vindkraft i Norge, ville Pollestad ha svar på.

Lien svarte, men ikke på det Pollestad spurte om:

– Det er mange faktorer som avgjør hvor investeringer skal gjøres. Allerede til uka vil NVE og Energimyndigheten overlevere grunnlagsmaterialet til kontrollstasjonen. Materialet vil umiddelbart bli lagt ut på høring, og samlet vil det danne grunnlag for drøftelser med de svenske myndigheter. Stortinget vil deretter så raskt som mulig få endringsforslagene til behandling. Denne prosessen vil bidra til at investorer kan få et så sikkert grunnlag som mulig for sine beslutninger, sa Lien.

– Mulig å bygge innenfor dagens regime

Pollestad fulgte opp med spisse spørsmålet.

– Svenskene har betydelig gunstigere skatteordninger enn Norge. Dette er et nasjonalt spørsmål som kan løses uavhengig av den felles kontrollstasjonen i 2015, sa Pollestad og ville vite hva Lien vil gjøre for å utløse vindkraftinvesteringer i Norge.

Pollestad bemerket at det er tradisjon i Norge for å gjøre tilpasninger i skattesystemet når det butter i mot for en bransje.

– Historien er full av slike grep. Når en nå ser at svenske skatteregler er så gunstige at en stor andel av investeringer skjer i Sverige, så er mitt spørsmål til statsråden - selv om jeg vet at det er finansministeren som har ansvaret for skatter og avgifter - om det ikke ut fra både et næringspolitisk og energipolitisk perspektiv være behov for å gjøre endringer i det norske systemet, sa Pollestad.

Lien grep begjærlig sjansen Pollestad ga ham, nemlig å kunne vise til finansministeren.

– Elsertifikater er etter mitt skjønn en ordning som fungerer veldig bra. Pollestad vil åpenbart ha meg til å prate om skattepolitikk, men det er et felt som tilligger finansminister Siv Jensen, sa Lien.

Men på tampen av innlegget kom han med et signal som kan tyde på at regjeringen ikke har snarlige planer om å forandre på skattereglene

– Jeg mener at det er mange prosjekter som bør være mulig å bygge ut innenfor dagens regime, sa Lien.

– Vet mye mer neste år

Etter spørretimen ba Europower olje- og energiministeren om å utdype hva som er hans holdning til vindkraftens skatteforskjeller mellom Norge og Sverige.

– Vi kom i gang senere enn svenskene. Jeg mener det er for tidlig å gjøre noen veldig klare konklusjoner om hvordan det vil gå. Mange av de store konsesjonene på vindkraft er forholdsvis nylig gitt, og jeg tror vi vet mye mer om hvordan dette vil se ut når vi nærmer oss kontrollstasjonen neste år. Så er det finansministeren som må vurdere eventuelle endringer, svarte Lien.

– Det jeg hører nå er at det ikke vil komme skattendringer ved første korsvei?

– Det har ikke jeg sagt på noen måte. Den type spørsmål må du adressere til Siv Jensen, sa Lien.

På spørsmål om han ser noe problem i at det er så store forskjeller, valgte han å bejuble sertifikatordningen.

– La meg begynne med det som er viktig: Sertifikatordningen er en suksess. Se på de europeiske landene som prøver å gjøre noen grep for fornybar energi. De har et kostnadsnivå som er totalt annerledes enn det vi har i Skandinavia. Sertifikatsystemet kommer forbrukerne til nytte hver dag, enten det er kraftkrevende energi eller vanlige folk. Dette er en suksesshistorie. Vi har løftet produksjonen og kommer til å løfte produksjonen enda mer. Så er det selvfølgelig mitt håp at vi kommer til å se at en større andel av utbyggingen kommer i Norge. Det er ønskelig at det er blir en noenlunde jevn fordeling mellom Norge og Sverige. Men de var tidligere i gang enn oss, og det var Stortinget klar over at de Norge ble med i ordningen, sa Lien.

Håper han jobber i det stille

Geir Pollestad, som er tidligere var statssekretær i Olje- og energidepartementet, forteller at svarene fra statsråd Lien uroer han.

– Det som gjør meg mest urolig er at det virker som statsråden ikke oppfatter de ulike rammevilkårene som et problem. Da får jeg litt mindre tro på at han er villig til å løse det, sier Pollestad.

Sp-representanten velger likevel å leve i håpet.

– Jeg velger å tro at statsråden jobber med saken i det stille. Det ville jo være fryktelig dumt av han å fortelle nå at han har noe på gang som kommer om fem måneder. Da vil jo ingen gjøre noe de neste fem månedene, sier Pollestad.

Han mener det likevel er en avsporing av Lien å vise til kontrollstasjonen i 2015.

– Kontrollstasjonen har ingenting med nasjonale skatteregler å gjøre. Frp var som opposisjonsparti veldig opptatt av at skattendringer kan gjøres umiddelbart, men nå viser Lien til 2015. De kan endre de skattereglene nå hvis de vil, sier Pollestad.


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?