Hjem > Siste nytt > Industriaktører uenige om utenlandskabler

Industriaktører uenige om utenlandskabler

Publisert 06.08.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Ilandføring av kabel på Horns Rev I Installation of power cable, Horns Rev 1(Montel) Mens NHO-forbundet Industri Energi ønsker flere utenlandskabler velkommen såfremt ikke industrien blir skadelidende, er LO-forbundet Industri Energi sterkt kritisk til flere kabler, kom det frem på Energirikekonferansen i Haugesund tirsdag. Foto. Nexan

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor alle land i Europa skal bygge opp sin egen reservekapasitet i kraftsektoren, og dermed må vi bygge ut flere utenlandsforbindelser fra Norge for å få en fornuftig utvekslingskapasitet, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri representerer de NHO-organiserte industrivirksomhetene i Norge.

Men Lier-Hansen er samtidig klar på at industrien må skjermes fra eventuelle uheldige priseffekter av kablene og fra nettkostnadene knyttet til byggingen av kablene.

– Investeringene i slike kabler må være samfunnsøkonomiske gode og regningen for kabelprosjektene må fordeles på en fornuftig måte, konstaterte han.

Sande tordnet mot kabler
Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi var imidlertid tydelig på at kablene er en trussel mot fremtiden for norsk industriproduksjon..

– Kraftbransjen sikler etter å få solgt norsk strøm til Tyskland, men lønnsomheten i disse kablene er overholdet ikke overbevisende, sa han på energikonferansen i Haugesund tirsdag.

– Eksport av norsk vannkraft bidrar minimalt til å senke CO2-utslippene i Tyskland. Ja i enkelte scenarioer øker til og med co2-utslippene som følge av slike kabler, sa Sande, og la til at energitapene på kablene dessuten vil bli ”enorme”.

I tillegg er Sande redd for at kraftutvekslingen i tillegg vil medføre at Norge får et stadig større innslag av kull i den norske kraftmiksen.

– Når vi eksporterer vannkraft og importerer kullkraft kan dette skape et nytt problem for norsk prosessindustri dersom det i fremtiden kommer et internasjonalt regime med avgifter på industriprodukter som baseres på hvilken energiforsyning industrien har, sa Sande.

– Norske industriprodukter vil da kunne tape på kablene, fordi vi importere så mye kullkraft, sa han.

Norsk Industri pekte på sin side på at det er flere måter å eksportere norsk fornybar energi på.

– Det er ikke et ”enten-eller” når det gjelder krafteksport eller eksport av industriprodukter. Det er økende etterspørsel etter aluminium og prosessprodukter fra Norge, og vi kan eksportere fornybar gjennom slike industriprodukter. Men dette er likevel ikke et argument for at vi ikke skal ha en fornuftig utbygging av kabler til utlandet, sa Lier Hansen.

Øystein Meland

oystein@montel.no
15:21, Tuesday, 5 August 2014


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?