06.08.2014

Industriaktører uenige om utenlandskabler

Ilandføring av kabel på Horns Rev I Installation of power cable, Horns Rev 1(Montel) Mens NHO-forbundet Industri Energi ønsker flere utenlandskabler velkommen såfremt ikke industrien blir skadelidende, er LO-forbundet Industri Energi sterkt kritisk til flere kabler, kom det frem på Energirikekonferansen i Haugesund tirsdag. Foto. Nexan

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor alle land i Europa skal bygge opp sin egen reservekapasitet i kraftsektoren, og dermed må vi bygge ut flere utenlandsforbindelser fra Norge for å få en fornuftig utvekslingskapasitet, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri representerer de NHO-organiserte industrivirksomhetene i Norge.

Men Lier-Hansen er samtidig klar på at industrien må skjermes fra eventuelle uheldige priseffekter av kablene og fra nettkostnadene knyttet til byggingen av kablene.

– Investeringene i slike kabler må være samfunnsøkonomiske gode og regningen for kabelprosjektene må fordeles på en fornuftig måte, konstaterte han.

Sande tordnet mot kabler
Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi var imidlertid tydelig på at kablene er en trussel mot fremtiden for norsk industriproduksjon..

– Kraftbransjen sikler etter å få solgt norsk strøm til Tyskland, men lønnsomheten i disse kablene er overholdet ikke overbevisende, sa han på energikonferansen i Haugesund tirsdag.

– Eksport av norsk vannkraft bidrar minimalt til å senke CO2-utslippene i Tyskland. Ja i enkelte scenarioer øker til og med co2-utslippene som følge av slike kabler, sa Sande, og la til at energitapene på kablene dessuten vil bli ”enorme”.

I tillegg er Sande redd for at kraftutvekslingen i tillegg vil medføre at Norge får et stadig større innslag av kull i den norske kraftmiksen.

– Når vi eksporterer vannkraft og importerer kullkraft kan dette skape et nytt problem for norsk prosessindustri dersom det i fremtiden kommer et internasjonalt regime med avgifter på industriprodukter som baseres på hvilken energiforsyning industrien har, sa Sande.

– Norske industriprodukter vil da kunne tape på kablene, fordi vi importere så mye kullkraft, sa han.

Norsk Industri pekte på sin side på at det er flere måter å eksportere norsk fornybar energi på.

– Det er ikke et ”enten-eller” når det gjelder krafteksport eller eksport av industriprodukter. Det er økende etterspørsel etter aluminium og prosessprodukter fra Norge, og vi kan eksportere fornybar gjennom slike industriprodukter. Men dette er likevel ikke et argument for at vi ikke skal ha en fornuftig utbygging av kabler til utlandet, sa Lier Hansen.

Øystein Meland

oystein@montel.no
15:21, Tuesday, 5 August 2014


Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?