17.10.2014

Ikke gitt at det blir et stort kraftoverskudd

Høyspentmaster - kraftoverskudd

(Montel) Selv om de fleste analyser peker mot et stort kraftoverskudd i Norden de neste ti årene, finnes det flere faktorer som kan gi et helt annet bilde, sa analytiker Ole Løfsnæs i Pöyry på Norges Energidager torsdag. Foto: Gudbrandsdal Energi

Han trakk spesielt frem kjernekraften som en joker. Hvis man antar at de seks eldste reaktorene i Norden legges ned innen 2025, med en samlet kapasitet på 4.000 MW, så kan fort Norden ha et underskudd i stedet for et overskudd, sa Løfsnæs.

Et slikt scenario er heller ikke helt usannsynlig, ettersom den nye regjeringen i Sverige har varslet en kraftig økning i avgiftene for kjernekraftverkene, sa han.

Løfsnæs trakk også frem usikkerheten knyttet til ny og ukjent etterspørsel, avvikling av gammel vindkraft og til at Finland bare oppnår 6 TWh av sitt fornybarmål på 7 TWh.

Hvis alle disse faktorene slår inn, kan man i et tenkt scenario ende opp med et underskudd i Norden på 8 TWh i 2025, mot et overskudd på 32,5 TWh uten disse faktorene, sa Løfsnæs.

Et slikt underskudd vil fort snus til overskudd hvis man har et markedsstyrt system der CO2-markedet er viktigste middel for å nå fornybarmålene, sa han, ettersom høye engrospriser da vil gjøre nyinvesteringer i vind- og kjernekraft veldig attraktivt.

– Kjernekraft vil først og fremst være interessant i Finland, ettersom man der har mer gunstige avkastningskrav på grunn av det særfinske Mankala-systemet, sa han.

I et scenario med kryssende virkemidler for å nå klimamålene, med større vekt på nasjonale støttesystemer for fornybar energi, blir situasjonen langt mindre forutsigbar.

– Da kan det være behov for politisk innblanding for å komme seg ut av underskuddssituasjonen, sa Løfsnæs.

Olav Vilnes
olav@montel.no

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?