Hjem > Siste nytt > Hvorhen går strømprisene i tiden fremover

Hvorhen går strømprisene i tiden fremover

Publisert 20.06.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Spotpriser 20.06.2014Slik ser det ut til at strømprisene blir fremover.


Oppdatert 20. juni 2014. Grafikk: Gudbrandsdal Energi

Som figuren viser har spotprisene hittil i år vært svært lave sammenlignet med fjoråret. Spotprisene  i figuren er oppgitt uten påslag og mva. Hovedårsaken til de lave strømprisene nå har sin årsak i vinteren som var, en nedbørrik og varmt vinter. I øyeblikket er spotprisene i sør svært lave, mens de for Midt- og Nord Norge er  noe høyere. Våre nordlige landsdeler har hekta seg på det svenske spotprisnivået i øyeblikket som ligger noe høyere, men forskjellen i pris landsdelene i mellom har minket den senere tiden. Oversikt over spotprisene i våre nordlige landsdeler og for resten av Skandinavia finner du her.

Men hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Det meldes om  1 TWh mindre enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli  varmere vær fremover med noe nedbør. Månedsvarselet til SMHI hadde for juni usedvanlige sterke signaler om en solrik og varm juni måned. Og det har slått til.

Vi har i øyeblikket en noe svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 8,0 TWh for årstiden.

Magasinfyllingen er på 65,2 % for Skandinavia. Betydelig opp fra sist uke. Normalen får årstiden er 60,2  %. Det betyr at vi fremdeles har sterk snøsmelting. Det ligger mindre snø i fjellet enn normalt derfor minustallet for hydrologisk balanse.

Kjernekraftproduksjonen  går på 60,0 % av full produksjon. Forsmark 2, Ringhals 1, Oscarshamn 2 og 3 er tatt ut av produksjon for årlig vedlikehold. Oscarshamn 2 ligger ute for omfattende sikkerhetsarbeid.  Ringhals 1 er ventet på nett fredag kveld. Mer kjernekraft inn i tiden fremover vil sette press på strømprisene.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 24,3 øre/kWh.  Med de lave spotprisene vi har i øyeblikket er det ikke mye å tjene på produksjonen fra disse verkene.

Forbruket i Skandinavia er nå på ca 37 000 MW. For å forsyne dette forbruket produseres det ca 21 000 MW fra vannkraft, 5 000 MW fra termisk, 3 400 MW fra vind og 7 500 MW fra kjernekraft.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris er og hvordan den beregnes? Spotprisen beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Dette kan du lese mer om her.

Oppsummering


I øyeblikket vurderer vi ressurssituasjonen i strømmarkedet til å være såpass god at vi forventer å se lave priser utover sommeren. I Sør-Norge tror vi på svært lave priser fremover, mens de for Midt- og Nord Norge antas å ligger noe høyere enn i sør, men forskjellene blir trolig mindre enn det vi har sett den senere tid.. Vi ser dog en svekkelse av hydrologisk balanse. For med fortsatt pent vær vil balansen svekke seg ytterligere. Det store spørsmålet blir da hvordan situasjonen blir ved inngangen til neste vinter.

For priser ut til kunde; les her

Billig strøm kan du lese mer om her!

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor.

Årlige strømutgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?